Projekt:Wiki Loves Monuments 2013

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Det här kan du som frivillig hjälpa oss med!
Tipsa om sponsorer Finns det någon du tror skulle vilja stödja priser till tävlingen?

Här formulerar vi projektet för tävlingen 2013

Projektet kan komma att utökas med deltävlingar om de olika fondansökningarna bifalls.

Aktiviteter under september

Arbetsuppgifter

Vad? Vem? Minsta omfattning
Projektkoordinering Stefan Elfving(volontär) 16 h
Hitta jury Volontärer och/eller Stefan Elfving 8 h
Hitta sponsorer till priser Volontärer och/eller Stefan Elfving 16 h
Pressmeddelanden Stefan Elfving(volontär) 16 h
Underhåll av webbplats Stefan Elfving(volontär) 16 h
Prisutdelning Juryns ordförande 8 h
Skicka ut priser Stefan Elfving(volontär) 8 h
Allmänt stöd till volontär/er och teknisk stöd André Costa(anställd) 32 h
Summa 32 h anställd, >56 h volontär/er

Budget

 • Lön fyra dagar 10.000 kr.
 • Priser 6 000 kr

Jury

Juryns ordförande: Jan Ainali, Verksamhetschef Wikimedia Sverige

Jurydeltagare: Ivar Sviestins, Frilansfotograf

Jurydeltagare: Lars Lundqvist, Enhetschef Riksantikvarieämbetet


Juryarbetet är planerat till oktober månad och planeras genomföras via dator och telefon.

Kommunikationsplan

Kommunikationsväg Påannonsering Under tävlingen Efter tävlingen När lokala juryn utsett vinnarna
Pressmeddelande 23/8
Bybrunnen på Wikipedia 19/8 16/9 (och vid behov) 4/10 28/10
Bybrunnen på Commons 19/8 16/9 (och vid behov) 4/10 28/10
Bloggen på wikilovesmonuments.se 21/8 16/9 (och vid behov) 4/10 28/10
Bloggen på wikimedia.se 21/8 28/10

Mål

 • 200 deltagare
 • 3000 uppladdade bilder

Projektutvärdering

Resurser

Projektgruppen (tävlingsledningen) har bestått av:

André Costa, projektledare och tekniskt stöd

Stefan Elfving, koordinator (volontär)

Utöver detta har frivilliga från gemenskapen bidragit med vissa insatser, både i listorna på Wikipedia och på Commons. Dessa frivilliga har dock inte varit styrda av den centrala projektgruppen (tävlingsledningen) utan på eget initiativ gjort insatser.

Sponsorer och priser

Se avsnitt nedan. Tyvärr har inte sponsringen och projekts budget gett oss möjlighet att dela ut priser motsvarande fjolårets.

Marknadsföring av tävlingen

Tävlingen har marknadsförts på ett antal olika sätt:

 • Genom inlägg på bybrunnarna på Wikipedia och Commons och genom blogg-inlägg på http://wikimedia.se/ .
 • Från något tidigare år tryckta vykort för marknadsföring av tävlingen (ca 500 st) delades ut till ca 15 fotoaffärer inom Stockholms innerstad. Detta i syfte att deras kunder skulle plocka åt sig av dem.
 • Ett större antal fotoklubbar fick i juli månad via mail från CiviCRM information om tävlingen.
 • Pressmeddelande om tävlingen skickades ut i augusti månad från vår sida och av Sjöhistoriska museet.
 • Tävlingen annonserades 2 september på ABC-nyheterna (i SVT), sannolikt baserat på pressmeddelandet från Sjöhistorisk museet, och genom ett inslag på P4 Gotland i programmet Eter där Johan Carlström från Riksantikvarieämbetet berättade om Wiki Loves Monuments.
 • Tävlingen har aviserats mot ett nätverk för fotografer (proffs och amatörer) som heter Fotosöndag, http://fotosondag.se/ . Information om tävlingen, med konkret information om hur man deltar och regler etc, publicerades på deras blogg under september månad.

Då antalet deltagare i tävlingen i år gick ner från fjolårets 243 användare till 109 användare tycks marknadsföringen haft en ringa betydelse för att få deltagare. Värt att notera är också att marknadsföringen enbart lett till någon enstaka fråga mot projektgruppen (tävlingsledningen).

Listor på Wikipedia och tävlingens sidor och infrastruktur på Commons

Inför tävlingen flyttades lista över kulturmärkta fartyg från Commons till Wikipedia och uppdaterades mot aktuell lista över k-märkta fartyg från Sjöhistoriska museets hemsida. De befintliga listorna över byggnadsminnen och fornminnen på Wikipedia har av resursskäl inte kunnat uppdateras mot aktuell information i Riksantikvarieämbetets bebyggelse- och Fornsök register. Ej heller har listorna kunnat kompleteras på det sätt som Riksantikvarieämbetet önskat.

Commons-kategorier har före tävlingens start och under tävlingens gång under september månad införts i listorna på Wikipedia där de saknats. I skrivande stund är det inte bekräftat att kategoriseringen för bilderna av byggnadsminnen och fornminnen fungerar fullt ut, ett stort antal bilder har manuellt kategoriserats under tävlingens gång i september och efter tävlingen under 1:a hälften i oktober.

Under årets tävling kompletterades uppmärkningen av fornminnen i databasen med typ då dessa ofta saknar namn vilket under tidigare år lett till "tomma" poster i kartan på hemsidan samt i WLM-appen.

Relativt många tävlingsdeltagare har valt att för bilder av byggnadsminnen använda bebyggelse-id istället för anläggnings-id. Vår mall för byggnader commons:Template:BBR har stöd för att använda bebyggelse-id:n men uppladdningsformuläret på Commons hanterar inte bebyggelse-ID:n på ett korrekt sätt, parameter 2 sätts till ett "a" (som gäller för anläggnings-id:n) istället för ett "b" vilket bl.a. får till följd att länken i bildens fil mot Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister inte fungerar. En annan följd av att använda bebyggelse-id:n iställer för anläggnings-id:n är också att ingen matchning mot våra listor över byggnadsminnen på Wikipedia sker då dessa listor enbart innehåller anläggnings-id. Byggnadsminnen kan dock både ha ett anläggnings-id och ett bebyggelse-id! Uppladdningsformuläret ber uttryckligen om anläggnings-id men uppenbarligen är detta inte tillräckligt tydligt,

Tävlingens genomförande under september månad

Den under september månad löpande tävlingen har fungerat bra vad gäller genomförandet ut mot tävlingsdeltagarna. Endast 1 användare har vänt sig till projektgruppen (tävlingsledningen) med frågor. Dock har ca 10 % (ca 400) bilders filer krävt någon form av manuell korrigering vilket skapat ett relativt sätt omfattande efterarbete för projektgruppen (tävlingsledningen) efter att bilderna laddats upp via uppladdningsformuläret.

Dessa korrigeringar har bestått av:

 • Ändring av mall (Fornminne/BBR) och filens kategorisering då bilden laddats upp med fel uppladdningsformulär, byggnadsminne som laddats upp med uppladdningsformuläret för fornminnen och vice versa.
 • Sökande i Riksantikvarieämbetets databaser/Sjöhistoriska museets hemsida efter id-nummer för bilden då detta inte angivits i uppladdningsformuläret eller angivits på ett felaktigt sätt.
 • Ändring av parameter 2 till ett "b" i BBR-mallen i de fall bebyggelse-id använts istället för anläggnings-id.
 • Bilder på fornminnen där objektet inte är registrerat i våra listor på Wikipedia har krävt redigering av aktuell lista på Wikipedia.
 • Korrigeringar av andra typer av felaktigheter.

Sammantaget översteg antalet uppladdade bilder projekts mål (4031 bilder av objekt som svarar mot tävlingens kategorier laddades upp, målet var 3000 bilder) men antalet deltagare svarade inte upp mot projekts mål (109 deltagare, målet var 200 deltagare).

Jury

För detta års jury tillsattes en juryordförande för att den vägen säkerställa att ett resultat kommer ut av juryarbetet till utsatt tid - i övrigt bestod juryn av 2 ytterligare jurydeltagare. För namn på de som deltog i årets jury, se avsnitt ovan.

För jurydeltagarnas betygsättning av tävlingsbidragen har ett av gemenskapen utvecklat juryverktyg använts för 1:a gången. Detta juryverktyg har på ett bra sätt presenterat resp. bild för jurydeltagarna samt summerat resp. deltagares betygsättning. P.g.a. att mer detaljerad dokumentation saknats för verktyget sattes en 1:a juryrunda upp på ett felaktigt sätt vilket fick till följd att ett antal kompletterande rundor i juryverktyget krävts för att få in en komplett betygsättning från samtliga jurydeltagare. I detta sammanhang upptäcktes också att verktyget enbart kan hantera en runda i taget. Juryverktyget har enbart kunnat användas för den 1:a betygsättningen då det inte rangordnar bildernas betyg mot varandra. De bilder som fått högsta betyg (5) från betygsättningen i juryverktyget har därför därefter lagts upp i galleri på, commons:Commons:Wiki Loves Monuments 2013 in Sweden/Results/Round 1 , för att därifrån slutföra juryns arbete med att utse vinnare.

Prisutdelningsceremoni

Prisutdelningsceremonin planeras genomföras på Riksantikvarieämbetets höstmöte på Nya Quality Hotel Friends i anslutning till Friends Arena, Solna/Stockholm. Detta under 20 minuter under ett avbrott för kaffe och mingeltorg i eftermiddagsprogrammet onsdagen 6 november. Separat kostnadsfritt inträde till prisutdelningsceremonin för av oss föranmälda 10-20 personer. Hotellet/Riksantikvarieämbetet står för projektor och skärm att vissa bilder på. Under dagarna 6-7 november kommer vi också i samarbete med Riksantikvarieämbetet löpande kunna visa ett bildspel på våra tävlingsbidrag ihop med logon för tävlingen (för kostnaden för detta bildspel svarar Riksantikvarieämbetet).

Slutsatser inför kommande tävlingar

Förutom att korrigera upptäckta felaktigheter i uppladdningsformulären och om så kan påvisas felaktigheter i bildernas automatiska kategorisering så rekommenderas att försöka förenkla och på detta sätt tydliggöra hur användarna hanterar uppladdningen av bilder. Den enda användare som vände sig till projektgruppen (tävlingsledningen) under september månad hade använt en hel eftermiddag till att söka efter hennes bilders id-nummer och med tanke på övriga felaktigheter kring id-numret och filernas K-Fartyg/BBR/Fornminnes mall som uppstod under tävlingen indikerar att denna del behöver förenklas och tydliggöras ut mot tävlingsdeltagarna. Att förenkla och tydliggöra ger oss nog en möjlighet att få ytterligare deltagare till tävlingen - upplevs det som för komplicerat att ladda in bilder så riskerar vi att presumtiva deltagare backar ur.

Sponsorer och priser

Till 1:a priset (bästa bild alla kategorier): Scandinavian Photo, http://www.scandinavianphoto.se/, presentkort 1500:-

Övriga priser:

 • Sjöhistoriska museet, båtböcker och ev. presentkort på båtturer
 • Ur arkitektens arkiv (1 bok)
 • 3 x Wikipedia t-shirts
 • 10 "Jag fotograferar för Wikipedia" t-shirts
 • 10 Wiki Loves Monuments t-shirts
 • 10 Wiki Loves Monuments noteringsböcker från Lettera27
 • Wikipedia-muggar, nyckelband, blyertspennor och dekaler.

Tidplan

commons:Commons:Wiki_Loves_Monuments_2013_in_Sweden/Timeline.

Se även