Projekt:Wiki Loves Monuments 2013/Ansökan till Leonard och Ida Westmans fond

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Ansökan har avslagits.
Ansökan
Organisation: Leonard och Ida Westmans fond
Sista ansökningsdatum: 2013-04-07
Max bidrag: 6 000 kr
Bedömd chans: ? %
Väntevärde: ? kr
Värde för WMSE (1-5):
Beslutsdatum:
Uppföljning inför inskick:

".. för vetenskapliga undersökningar av Östergötlands fornlämningar samt av minnesmärken från senare tid av kulturhistoriskt intresse.”.

Sökandens namn, adress och telefonnummer

  • Jan Ainali, Wikimedia Sverige, Box 500, 10129 Stockholm, 076-2122776

Om Wikimedia Sverige

Wikimedia Sverige är en ideell förening med syfte är att göra kunskap fritt tillgänglig för alla människor, särskilt genom att stödja Wikipedia och liknande projekt.

Föreningen verkar för att sprida kunskap om dessa projekt, förbättra dess innehåll, främja användande av dem, samt stötta för projekten väsentlig teknik. Fri kunskap innebär information som är tillåten att kopieras, återanvändas och spridas vidare, inklusive för kommersiella syften, utan kostnader eller andra restriktioner än attribuering.

Beskrivning av ändamålet, för vilket anslag söks

På Wikipedia, det fria uppslagsverket som alla kan redigera finns listor över alla fornminnen fördelat på socken. Dessa listor är genererade från Riksantikvarieämbetets (RAÄ) databas och urvalsarbetet har skett i nära samarbete med RAÄ:s personal. Urvalet har fokuserat på att identifiera typer av fornminnen som kan fotograferas av allmänheten. Tjänsten Kringla (Kringla.nu), som har utvecklats av RAÄ, har därefter kopplats till vårt användargenererade bildmaterial som där används för att illustrera fornminnena. Ett ovärderligt material för den fornminnesintresserade. Då RAÄ saknar resurser att på egen hand fotografera alla fornminnen i Sverige är detta en av få kvarvarande möjligheter som finns för att digitalisera Sveriges fornlämningar i stor skala.

Fototävling

I september varje år hålls en fototävling, Wiki Loves Monuments, som går ut just på att fotografera fornminnen. Här tänker vi nu slå två flugor i en smäll och anordna en speciell deltävling för Östergötlands län. För att underlätta för de tävlande tänker vi hjälpa till med själva rundturerna både transportmässigt och planeringsmässigt. Målet med detta projekt skulle vara att göra så kallade fotosafaris, där en grupp volontärer åker runt och fotograferar eller filmar fornlämningarna. Det går dock givietvis bra att delta som tävlande i tävlingen utan att åka med på fotosafarin.

Leonard och Ida Westmans fornminnesjakt kommer alltså att bli en deltävling till Wiki Loves Monuments. Vinnarna kvalar direkt in i andra omgången i den nationella tävlingen där jurydeltagarna bland annat kommer att vara från RAÄ.

Bilderna som tas laddas sedan upp till Wikipedias bilddatabas under en fri licens och görs tillgängliga för alla, för forskare att använda i olika vetenskapliga skrifter och böcker såväl som den intresserade allmänheten. Det innebär att även stiftelsen får återanvända bilderna. Genom att bilderna laddas upp där bevaras de även för eftervärlden då det dels är ett driftsäkert system, men också för att det är öppet för alla att ladda ner hela databasen.

Bakgrund om Wiki Loves Monuments

Wikimedia Sverige har varit ett av de deltagande länderna i fototävlingen Wiki Loves Monuments i två års tid. Wiki Loves Monuments är en öppen fototävling där folk ska ta bilder på kulturarvet i de deltagande länderna. Bilderna laddas därefter upp till Wikimedia Commons (mediadatabasen som servar bl.a Wikipedia). Tävlingen organiserades för första gången 2010 i Nederländerna vilket resulterade i 12 500 bilder på det holländska kulturarvet. Den följdes av en europeisk tävling med 18 deltagande länder 2011, över 167 000 foton på minnesmärken laddades upp till Wikimedia Commons och den blev utsedd till världens största fototävling av Guinness World Record. 2012 var Wiki Loves Monuments en global tävling och organiserades förutom i Sverige i 34 andra länder på alla kontinenter utom Antarktis. Slutresultatet hamnade på över 320 000 bilder vilket gör att förra årets världsrekord kommer att slås med god marginal.

Idén bakom Wiki Loves Monuments är att be människor att bidra med foton på byggnader, monument, broar och andra delar av kulturarvet. Det är en öppen inbjudan till läsare av Wikipedia, professionella fotografer, amatörer och de som är intresserade av kulturarvet. Bilderna laddas upp till Wikimedia Commons under en fri licens så att de fritt kan användas av alla människor utan kostnad. Bilderna integreras speciellt snabbt på online-encyklopedin Wikipedia.

Kostnadskalkyl och uppgift om vilken del av kostnaderna som ansökan avser

  • Planering: 0,5 dagar = 1 250 kr
  • Marknadsföring: 0,5 dagar + 1 000 kr = 2 250 kr
  • Hyra av bil: 1 000 kr
  • Bränsle: 1 000 kr
  • Deltävlingspris: 500 kr

Totalt: 6 000 kr

Hur projektet i övrigt kommer att finansieras

För den nationella tävlingen kommer finansieringen ske genom medel från Wikimedia Foundation som fördelar donationer till de olika nationella lokalavdelningarna, där Wikimedia Sverige är en av dem.