Projekt 2014

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
<< 2013 | 2015 >>

3000 Frigöra innehåll

3100 Information om fria licenser

3101 Fas: Pågår Ansvarig: Axel
Finansiering: 24 800 Beslut: Enligt FDC-ansökan
Medverkan av frivilliga:
Övergripande mål: I.1 Föreningen skall skapa och sprida information och kunskap om fria licenser.
Budgetkod: Budget: Delmål:
I.1.1 Målet är att publicera minst en debattartikel om varför fria licenser är viktigt.Tidplan:

Genomförs 2014


3102 Fas: pågår Ansvarig: André
Finansiering: 26 000 (FDC) Beslut: FDC ansökan
Medverkan av frivilliga: Ägare/Anmälare av material. Feedback kring formuleringar.
Övergripande mål: I.1.2 - Bygg ett system för att enklare licensfelanmälningar/uppmärksamma felanvänt material.
Budgetkod: Budget: Delmål:
3100 26 000 Utvecklat minst ett arbetsflöde, begärt feedback om detta samt integrerat eventuell feedback.Tidplan:

Påbörjas under senvåren. Detaljerad tidplan TBD


3103 Fas: pågår Ansvarig: Axel
Finansiering: FDC 51000 kr Beslut: Enligt FDC-ansökan
Medverkan av frivilliga:
Övergripande mål: * I.1 Föreningen skall skapa och sprida information och kunskap om fria licenser.
Budgetkod: Budget: Delmål:
3100 51 000
 • I.1.3 Målet är att minst en presstjänst får stöd att göra det lätt att välja fri licens och användarna förstår vad det innebär.Tidplan:

Pågår 2014


3200 Påverka organisationer

3202 Fas: Avslutat Ansvarig: John
Finansiering: FDC 32 000 Resebidrag 2 749.80 Beslut: FDC-ansökan
Medverkan av frivilliga:
Övergripande mål: .
 • I.2.1. Målet är att minst 10 nya organisationer använder fria licenser för material de distribuerar.
 • I.2.2. Målet är att minst 50% av de organisationer som släppt material under fria licenser fortsätter att göra det under året.
 • För.Kommunikation.3. GLAM/Newsletter
Budgetkod: Budget: Delmål:
3200 34 749,80:- .
 • 5 nya organisationer använder fria licenser.
 • 3 gamla organisationer använder fria licenser.
 • GLAM/Newsletter fylls i varje gång vi varit på en GLAM-konferens (och i Education newsletter när det passar).Tidplan:
 • Maj/juni: Möte med Västerbottens museum om att släppa bilder (i samband med något annat evenemang).


3203 Fas: finansiering Ansvarig: Axel
Finansiering: CMS ~40 000 Beslut:
Medverkan av frivilliga:
Övergripande mål:
 • I.2.1 Målet är att minst 10 nya organisationer använder fria licenser för material de distribuerar.
 • I.2.2 Målet är att minst 50% av de organisationer som släppt material under fria licenser fortsätter att göra det under året.
 • S.4.1 Målet är att testa och dokumentera koncept för att locka ämnesexperter och ge rekommendationer.
Budgetkod: Budget: Delmål:
3200 30% 4 nya organisationer använder fria licenser för material de distribuerar.
3200 30% 8 organisationer som släppt material under fria licenser fortsätter att göra det.
5400 40% Att testa konceptet att utställningsproducenter också bidrar till artiklar.


Tidplan:

Från 26 maj, året ut.


3300 Praktiskt stöd

3301 Fas: pågår Ansvarig: Axel
Finansiering: FDC 12500 Beslut: Enligt FDC-ansökan
Medverkan av frivilliga:
Övergripande mål: I.3 Föreningen skall ge praktiskt stöd till organisationer som vill släppa sitt material under fri licens.
Budgetkod: Budget: Delmål:
Skapa en mall och medvetande om att den finns så att organisationer kan använda den.Tidplan:

Pågår under 2014


3302 Fas: Planering Ansvarig: André
Finansiering: 50 000 FDC + självkostnadspris från GLAM-institution Beslut: FDC ansökan
Medverkan av frivilliga:
Övergripande mål: I.3.2 - De organisationer som vill släppa sitt material under fri licens ska få det stöd de behöver för att göra det tillgängligt. Detta ska ske på ett sätt som underlättar för dem att göra mer själva fortsättningsvis.
Budgetkod: Budget: Delmål:
3202 40 000 Hjälp för förberedelser, kurser och liknande.
 • Anordna minst en workshop för GLAM-institutioner med dokumentationen som grund.
 • Kontakta 25 institutioner som i dagsläget inte levererar material för att upplysa om möjligheten och vinsterna med tillgängligörandet (nya GLAM)/enklare rutiner (tidigare GLAM).
3202 10 000 Egen insats för att täcka skillnaden mellan självkostnadspris och verkligt pris vid uppladdningsprojekt.
 • Genomföra GLAM-finansierade batchuppladdningar.
3305 15 840 LSH Omgång 2
 • Ordna länkar på 1 500 filer från tidigare uppladdning.
 • Ladda upp max 5 000 filer senast 2014-11-15


Tidplan:

TBD


3303 Fas: Planering Ansvarig: André
Finansiering: 25 000 (FDC) Beslut: FDC ansökan
Medverkan av frivilliga: Inventering av Wikidata policys och egenskaper, identifiera lämpliga datakällor, stöd vid datadonation/databidrag.
Övergripande mål:  
 • I.3.1 - Undersöka vilka databidrag som är acceptabla/möjliga för Wikidata. Arbeta fram flödesschema för de databidrag som är möjliga enligt tidigare undersökning.
 • I.3.2 - Ge stöd till de organisationer som är intresserade av att släppa sin data till Wikidata.
Budgetkod: Budget: Delmål:
3303 25 000
 1. Undersök vilken typ av dataimporter som är tillåtna/möjliga/uppmuntrade för Wikidata.
 2. Utveckla minst ett arbetsflöde (av de tre arbetsflöden som presenteras i projektbeskrivningen i den mån de tillåts av 1.)
 3. Identifiera minst en partner för ett pilotprojekt.Tidplan:

TBD


3304 Fas: Plannering Ansvarig: André
Finansiering: 50 000 FDC Beslut: FDC-ansökan
Medverkan av frivilliga: Aktiva Commonister och gemenskapsfolk med rötter inom GLAM bör båda vara med och utforma dokumentationen
Övergripande mål: I.3.1 - Ta fram dokumentation/rutiner för hur man för över en större mängd media till Wikimedia Commons som är användbara för GLAM-anställda.
Budgetkod: Budget: Delmål:
3304 50 000
 • Ta fram dokumentation
 • Lämna dokumentationen till två GLAM-anställda (en med och en utan tidigare vana av batchuppladdningar mot Wikimedia) för feedback om förståelighet och användbarhet.Tidplan:

TBD


3306 Fas: pågår Ansvarig: André
Finansiering: 14900 Internetfonden Beslut: 2014-06-17
Medverkan av frivilliga:
Övergripande mål: I.3.2 Målet är att alla organisationer som vill släppa sitt material under fri licens skall få det stöd de behöver för att göra det tillgängligt, så att de även kan göra mer själva fortsättningsvis.
Budgetkod: Budget: Delmål:
3306 14 900 1 evenemang med 10 företagsrepresentanterTidplan:

möte i oktober


4000 Fri kunskap i utbildning

4100 Wikipedia i utbildning

4101 Fas: Pågår Ansvarig: Sara
Finansiering: FDC 78 000, LU 24 000 Beslut: Enligt FDC-ansökan
Medverkan av frivilliga:
Övergripande mål: K.2.1 Målet är att samarbeta med 2 lärarhögskolor och integrera utbildning om Wikimedia.
K.2.2 Målet är att minst 10 olika kurser på universitet, högskolor, studieförbund skall ha bidragit till att skapa eller sprida fri kunskap.
Budgetkod: Budget: Delmål:
4101 102 000
 • Samarbeta med 2 lärarhögskolor
 • 7 kurser skall bidraTidplan:


4102 Fas: Pågår Ansvarig: Sara
Finansiering: FDC 5 200 Beslut: Enligt FDC ansökan
Medverkan av frivilliga: Är ambassadörer och sprider information vidare
Övergripande mål: K.2.5 Målet är att 20 olika klasser får utmärkelse för tillräckligt bra bidrag i Återkopplingssystemet.
Budgetkod: Budget: Delmål:
4102 5 200 Ambassadörer ska leda till att minst en klass får en utmärkelse.Tidplan:

Projektet avvaktar nu för att se om de kontakter som finns leder till faktiska bidrag av några klasser innan året är slut.


4103 Fas: Avslutat Ansvarig: Sara
Finansiering: FDC 28 000 Beslut: Enligt FDC-ansökan
Medverkan av frivilliga: 28 142.51
Övergripande mål: K.2.4 Målet är att ta fram ett färdigt paket för gymnasium med tydlig koppling till läroplanen som direkt kan användas av skolor.

K.2.5 Målet är att 22 olika klasser får utmärkelse för tillräckligt bra bidrag i Återkopplingssystemet.

Budgetkod: Budget: Delmål:
4103 28 000
 • Målet är att ta fram ett färdigt paket.
 • Minst en klass använder sig av paket självständigt och får utmärkelse för tillräckligt bra bidrag i Återkopplingssystemet.Tidplan:

Sprida resursen under augusti och september så att den blir använd.


4104 Fas: pågår Ansvarig: Sara
Finansiering: FDC 80000 Beslut: enligt FDC-ansökan
Medverkan av frivilliga:
Övergripande mål: K.2.5 Målet är att 20 olika klasser får utmärkelse för tillräckligt bra bidrag i Återkopplingssystemet.

K.2.3 Målet är att framhålla och marknadsföra minst två goda exempel på hur Wikipedia kan användas i utbildningen.

Budgetkod: Budget: Delmål:
4100 80000
 • Skapa relevanta kriterier för olika prestationer
 • göra projektet synligt internationellt med två blogginlägg
 • 12 klasser uppmärksammas
 • 2 goda exempel framhållsTidplan:

Efter justeringar från den första omgången utfärdningar, kommer fler badges att utfärdas under november.

4105 Fas: avslutad Ansvarig: Sara + John (för presentationer)
Finansiering: Från 4105 samt för presentationerna från 5203. Beslut: FDC-ansökan
Medverkan av frivilliga:
Övergripande mål: .
 • K.2.3. Målet är att framhålla och marknadsföra minst två goda exempel på hur Wikipedia kan användas i utbildningen.
 • K.2.5. Målet är att 22 olika klasser får utmärkelse för tillräckligt bra bidrag i Återkopplingssystemet.
 • S.2.1. Målet är att få minst 13 nya användare som är aktiva i minst tre månader efter avslutad aktivitet genom Wikimedia Sveriges insats.
 • L.1.2. Målet är att öka antalet proaktiva berättelser om Wikimediaprojekt i media.
Budgetkod: Budget: Delmål:
4105 FDC: 10 000:- .
 • K.2.5. Att minst två SFI-klasser får en utmärkelse.
 • S.2.1. Att vi får minst 2 nya aktiva användare.
 • L.1.2. Att vi får minst ett positivt omnämnande i media om SFI-samarbetet.
5203 FDC: 10 000:- .
 • K.2.3. Att marknadsföra SFI som ett positivt exempel genom tre presentationer.
4105 Internetfonden: 30 000:- .
 • Att slutrapportera till .se
 • Att sätta samman ett lärarpaket för SFI-lärare.


Tidplan:

09-184106 Fas: pågår Ansvarig: Jan
Finansiering: FDC 5000 kr WWF 63 378 kr (+31 322 kr använda 2013) Beslut:
Medverkan av frivilliga: Håller i utbildningen på plats.
Övergripande mål: K.2.2, L.1.2
Budgetkod: Budget: Delmål:
4100 63 378 Minst en kurs på universitet, högskola eller studieförbund skall ha bidragit till att skapa eller sprida fri kunskap.
4100 5 000 Minst ett omnämnande i traditionell media.
x 0 Minst 1 blogginlägg på WMF:s blogg.


Tidplan:


4107 Fas: Pågår Ansvarig: Sara
Finansiering: FDC 10 000 Beslut: Enligt FDC-ansökan
Medverkan av frivilliga:
Övergripande mål: K.2.5 Målet är att 22 olika klasser får utmärkelse för tillräckligt bra bidrag i Återkopplingssystemet.
Budgetkod: Budget: Delmål:
4107 10 000 Minst 5 klasser får utmärkelse.Tidplan:


4108 Fas: Ansvarig: Sara
Finansiering: FDC Beslut: FDC-ansökan
Medverkan av frivilliga:
Övergripande mål: K 2.2 Målet är att minst 10 olika kurser på universitet, högskolor och studieförbund skall ha bidragit till att skapa eller sprida fri kunskap.
Budgetkod: Budget: Delmål:
K 2.2 Delmålet är 2 st olika studiecirklar i samarbete med NBV.Tidplan:


4109 Fas: Pågår Ansvarig: Axel
Finansiering: 100 000 kr Kulturbryggan Beslut: 2014-06-17
Medverkan av frivilliga: Spelar in musiken
Övergripande mål: .
 • K.2.2: Målet är att minst 10 olika kurser på universitet, högskolor, studieförbund skall ha bidragit till att skapa eller sprida fri kunskap.
 • K.2.5: Målet är att 22 olika klasser får utmärkelse för tillräckligt bra bidrag i Återkopplingssystemet.
 • L.1.2: Målet är att öka antalet proaktiva berättelser om Wikimediaprojekt i media.
 • F.Kommunikation.2: Målet är att Wikimedia Sverige och dess projekt är synliga internationellt med minst 20 blogginlägg på Wikimedia Foundation blogg och/eller i The Signpost.
Budgetkod: Budget: Delmål:
4100 80%
 • K.2.2: 1 kurs är inblandad
 • K.2.5: 1 klass får en utmärkelse
 • Övrigt: 20 högkvalitativa filer med inspelat ljud produceras
 • Övrigt: Commons struktur och information förbättras som en del av projektet
6100 20%
 • L.1.2: Minst 2 omnämnanden i media
 • F.Fundraising.4: Vi kan genomföra en crowdfunding-kampanj baserat på resultatet för fortsatt finansiering


Tidplan:

2014-07-01 - 2015-06-30


4200 Frigöra forskning

4201 Fas: pågår Ansvarig: Jan
Finansiering: FDC 27 000 Beslut: enligt FDC-ansökan
Medverkan av frivilliga:
Övergripande mål: K.1.1 Målet är att etablera kontakt med tre finansiärer av forskning.
Budgetkod: Budget: Delmål:
4200 40 000 Tre finansiärerTidplan:

5000 Stöd till gemenskapen

5100 Stöd till aktiva skribenter

5101 Fas: Pågår Ansvarig: André
Finansiering: 75 000 (FDC) Beslut: FDC ansökan
Medverkan av frivilliga: Genom sitt fortsatta aktiva arbete på Wikipediafrågor och sidor av samma karaktär på andra projekt.
Övergripande mål: S.1.1/S.1.2 - Målet är att ge medlemmar i gemenskapen stöd genom kompetens och arbetstid samt genom att förmedla tillgång till andra resurser de behöver för att lösa ett visst problem.
Budgetkod: Budget: Delmål:
5101 75 000
 • Hjälpa minst 5 wikimedianer med kompetens och arbetstid.
 • Hjälpa minst 5 olika wikimedianer med att få tillgång till andra resurser de behöver för att lösa visst problem.Tidplan:
 • Huvuddelen är kontinuerlig
 • Uppdatering av /logg enbart i samband med uppdatering ledningsrapporten.
 • Annonsering TBD


5102 Fas: Pågår Ansvarig: Axel
Finansiering: FDC Beslut: Genom FDC-ansökan
Medverkan av frivilliga: Berätta om projektet, sök projekt, tipsa om ytterligare sponsorer.
Övergripande mål: S.1: Föreningen skall stödja aktiva skribenter både med kompetens och andra resurser.
Budgetkod: Budget: Delmål:
5100 20 000 S.1.2: Stöd till fem personerTidplan:

Pågår 2014

5103 Fas: pågår Ansvarig: Axel
Finansiering: FDC 24 000 kr Beslut: Enligt FDC-ansökan
Medverkan av frivilliga: Använda och berätta om möjligheten med utrustningen
Övergripande mål: * S.1 Målet är att hjälpa minst 15 olika wikimedianer med att få tillgång till andra resurser de behöver för att lösa visst problem.
Budgetkod: Budget: Delmål:
S.1.2 Fem frivilliga använder utrustningenTidplan:

Pågår 2014


5104 Fas: Pågår Ansvarig: Axel
Finansiering: FDC 5 000 Beslut: Enligt FDC-ansökan
Medverkan av frivilliga: Köp litteratur, berätta om möjligheten att få ersättning, hitta samarbetspartners.
Övergripande mål: S.1 Föreningen skall stödja aktiva skribenter både med kompetens och andra resurser.
Budgetkod: Budget: Delmål:
S1.2 Stöd till tre personerTidplan:

Pågår 2014


5105 Fas: Pågår Ansvarig: Axel
Finansiering: FDC 4 000 Beslut: Enligt FDC-ansökan
Medverkan av frivilliga: Sök fotoackreditering, fråga efter fotografer, fotografera.
Övergripande mål: S.1.1 Målet är att hjälpa minst 5 wikimedianer med kompetens och arbetstid.
Budgetkod: Budget: Delmål:
Målet är att hjälpa minst 2 wikimedianer med kompetens och arbetstid.Tidplan:

Pågår 2014


5106 Fas: pågår Ansvarig: Axel
Finansiering: FDC 25 000 Beslut: Enligt FDC-ansökan
Medverkan av frivilliga:
Övergripande mål: S.1 Föreningen skall stödja aktiva skribenter både med kompetens och andra resurser.
Budgetkod: Budget: Delmål:
S.1.2 Målet är att hjälpa minst 2 olika wikimedianer med att få tillgång till andra resurser de behöver för att lösa visst problem.Tidplan:

Pågår 2014


5107 Fas: Påbörjad Ansvarig: André
Finansiering: FDC 12 000 Beslut: Enligt FDC-ansökan
Medverkan av frivilliga:  
 • Utveckla materialet
 • Testa/utvärdera materialet
 • Formgivning?
Övergripande mål:  
 • S.1.2 - Skapa material som kan användas som en resurs för fotografer i gemenskapen.
 • S.4.1 - Få professionella fotografer att bidra med sin expertis.
Budgetkod: Budget: Delmål:
5107 12 000
 • Skapa minst två "tänk på att"-guider
 • Fått stöd av minst en professionell fotograf med utformningen av en guide
 • Minst en användare ur gemenskapen har uttryckt att de fått konkret nytta av materialet.Tidplan:

Påbörjas under senvåren. Detaljerad tidplan TBD


5108 Fas: pågår Ansvarig: Axel
Finansiering: FDC 20 000 Beslut: Enligt FDC-ansökan
Medverkan av frivilliga:
Övergripande mål: S.1 Föreningen skall stödja aktiva skribenter både med kompetens och andra resurser.
Budgetkod: Budget: Delmål:
S.1.2 Minst tre frivilliga flyger och laddar upp bilder.Tidplan:

Flygningar under sommaren 2014


5200 Diversifierad användarbas

5204 Fas: pågår Ansvarig: Jan
Finansiering: FDC 5 000 kr Beslut:
Medverkan av frivilliga: Projektleder på plats
Övergripande mål: S.2.1
Budgetkod: Budget: Delmål:
5200 5 000 kr Minst 1 ny användare som är aktiv i minst tre månader efter avslutad aktivitet.
x 0 Minst 1 blogginlägg på WMF:s blogg.


Tidplan:

Hela 2014.


5205 Fas: pågår Ansvarig: Sara
Finansiering: MUCF 342 478 kr Beslut: 2014-05-27
Medverkan av frivilliga:
Övergripande mål: S.2.1 Målet är att få minst 13 nya användare som är aktiva i minst tre månader efter avslutad aktivitet genom Wikimedia Sveriges insats.
Budgetkod: Budget: Delmål:
5200
 • Deltagande av minst 150 kvinnor på våra skrivstugor.
 • Målet är att få minst 5 nya användare som är aktiva i minst tre månader efter avslutad aktivitet genom Wikimedia Sveriges insats.
 • Deltagarna uppger att de har bättre förståelse för och kan bidra till Wikipedia.
6100
 • Minst 5 omnämnanden i media.


Tidplan:

2014-06-01-2015-03-31


5206 Fas: Pågår Ansvarig: Jan
Finansiering: Totalt 58 000 kr från WWF Beslut: Diarium 2014-53
Medverkan av frivilliga:
Övergripande mål: S.2.1 Målet är att få minst 13 nya användare som är aktiva i minst tre månader efter avslutad aktivitet genom Wikimedia Sveriges insats.
Budgetkod: Budget: Delmål:
5200 100% 2 nya användare ska vara aktiva i minst tre månader efter avslutad aktivitet.Tidplan:

September-Oktober


5300 Möten för aktiva skribenter

5301 Fas: Pågår Ansvarig: Axel
Finansiering: FDC 30 000 Beslut: Enligt-FDC-ansökan
Medverkan av frivilliga:
Övergripande mål: S.3.1 Målet är att det finns återkommande möten på fem orter i Sverige.
Budgetkod: Budget: Delmål:
5300 30 000 Återkommande möten på fyra orterTidplan:


5302 Fas: Pågår Ansvarig: Axel
Finansiering: FDC 15 000 Beslut: Enligt FDC ansökan
Medverkan av frivilliga: Anordna en fotosafari, berätta att det går att få stöd.
Övergripande mål: S.3 Föreningen skall verka för en underlättad kommunikation med och mellan aktiva skribenter.
Budgetkod: Budget: Delmål:
Minst två aktiviteter med minst två deltagare.Tidplan:

Pågår 2014


5304 Fas: Pågår Ansvarig: Axel
Finansiering: FDC 30 000 Beslut: Enligt FDC-ansökan
Medverkan av frivilliga:
Övergripande mål: S.3.2 Målet är att föreningen aktivt ger stöd till minst fyra av gemenskapen initierade aktiviteter som är öppna för alla wikimedianer och involverar fler än två personer.
Budgetkod: Budget: Delmål:
5300 100% Stöd till två aktiviteter ges.Tidplan:

Pågår 20140-13


5305 Fas: Avslutat Ansvarig: Axel
Finansiering: FDC Beslut: Genom FDC-ansökan
Medverkan av frivilliga: Berätta om projektet, sök projekt, tipsa om ytterligare sponsorer.
Övergripande mål: S.1: Föreningen skall stödja aktiva skribenter både med kompetens och andra resurser.
Budgetkod: Budget: Delmål:
5300 10 000 S.1.2: Stöd till två personerTidplan:

Avslutat 2014-09-19

5306 Fas: Avslutat Ansvarig: Jan
Finansiering: 65 500 Europeana Beslut: 2014-05-19
Medverkan av frivilliga: Hjälper till på workshops
Övergripande mål: S.3.1 Målet är att det finns återkommande möten på fem orter i Sverige. L.1.2 Målet är att öka antalet proaktiva berättelser om Wikimediaprojekt i media.
Budgetkod: Budget: Delmål:
5300 80% Bjud in användare på varje ort.
6100 20% 5 mediaomnämnanden


Tidplan:

19 maj - 30 september.


5400 Ämnesexperter

5401 Fas: pågår Ansvarig: Sara
Finansiering: FDC 30000 (lön 25000 övrigt 5000) Beslut: FDC-ansökan
Medverkan av frivilliga:
Övergripande mål: * S.4.1 Målet är att testa och dokumentera koncept för att locka ämnesexperter och ge rekommendationer.
Budgetkod: Budget: Delmål:
FDC 30000 2 koncept ska testas och dokumenteras.Tidplan:


5402 Fas: Avslutat Ansvarig: Sara
Finansiering: FDC 25 000 Beslut: Enligt FDC-ansökan
Medverkan av frivilliga:
Övergripande mål: S.4.1 Målet är att dokumentera testade koncept för att locka ämnesexperter och ge rekommendationer.
Budgetkod: Budget: Delmål:
5402 25 000 Att testa två koncept.Tidplan:


5403 Fas: Pågår Ansvarig: Sara
Finansiering: FDC 25 000 Beslut: Enligt FDC-ansökan
Medverkan av frivilliga:
Övergripande mål: S.4.2 Målet är att få 10 artiklar kvalitetsbedömda av ämnesexperter.
Budgetkod: Budget: Delmål:
5402 25 000 Få tio artiklar granskade.Tidplan:


6000 Läsardeltagande

6100 Utbilda allmänheten

6101 Fas: Pågår Ansvarig: John
Finansiering: FDC 75 000 Beslut: FDC-ansökan
Medverkan av frivilliga: Tipsa oss, redigera vårt nyhetsbrev, gästblogga och sprid ordet
Övergripande mål: .
 • L.1.1. Målet är att skapa ett regelbundet nyhetsbrev mot media och allmänheten om Wikimediaprojekten och fri kunskap, vilket har minst 50 abonnenter.
 • L.1.2. Målet är att öka antalet proaktiva berättelser om Wikimediaprojekt i media.
Budgetkod: Budget: Delmål:
6101 FDC 75 000:- (personal) .
 • Vi har en färdig kommunikationsplan.
 • Nyhetsbrevet utkommer minst en gång i månaden från och med maj.
 • Nyhetsbrevet har minst 50 prenumeranter i december 2014.Tidplan:
 • 28 februari: Kommunikationsplanen är färdig. Fixat!
 • 15 april: En mockup på nyhetsbrevet är färdig. Fixat!
 • 30 april: Det finns ett sätt att skriva upp sig för nyhetsbrevet på Wikimedia.se. Fixat!
 • 30 april: Wikimedia Foundation har ett brev om nyhetsbrevet hos sig som de kan skicka ut till donatorer.
 • 15 maj: Det första nyhetsbrevet kommer ut. "Det här är vårt nya nyhetsbrev". Fixat!
 • 30 juni: Annons till Volontärbyrån om hjälp med att fixa till anmälan på Wikimedia.se.
 • 30 juni: WMF bör vara kontaktade om att skicka ut ett meddelande.


6102 Fas: Ansvarig: John
Finansiering: 60 591:- (FDC) Beslut: FDC-ansökan
Medverkan av frivilliga: Jury, nationell koordinator, webbplatsunderhåll, ansökningar för pengar.
Övergripande mål: .
 • S.2.1 - Målet är att få minst 13 nya användare som är aktiva i minst tre månader efter avslutad aktivitet genom Wikimedia Sveriges insats.
 • L.1.2. - Målet är att öka antalet proaktiva berättelser om Wikimediaprojekt i media.
 • För.2. - Målet är att minst 50 frivilliga engagerar sig för att driva fram Wikimedia Sveriges projekt.
 • För.Kommunikation.2 - Målet är att Wikimedia Sverige och dess projekt är synliga internationellt med minst 20 blogginlägg på Wikimedia Foundation blogg och/eller i The Signpost.
Budgetkod: Budget: Delmål:
6100 20 591:-
 • 300 uppladdare.
 • Fem som fortsätter bidrar till projektet.
 • Minst 40 procent kvinnor (baserat på enkäten).
 • 2 blogginlägg.
 • Tre omnämnanden i etablerad media.
 • 2 frivilliga i Sverige som är engagerade.
 • 4 000 uppladdade bilder (i linje med visionen om information).
6100 40 000:-
 • Förbättring och breddning av våra listor.
 • 1 blogginlägg på WMF.
 • Förhoppningsvis en inkludering av RAÄ och Europeana för flera lokala evenemang samt fotoutställning.
 • En ordentlig marknadsföringsplan och ytterligare tre media-omnämnanden (utöver delmål 1).


Tidplan:


6104 Fas: Ansvarig: John
Finansiering: Totalt: 110 000:- (FDC 19 500:-, Kulturbryggan 100 000:-, Umeå2014????) Beslut: FDC-ansökan
Medverkan av frivilliga: Stöd för nybörjare under workshops/skrivstugor/fotosafari. Identifiering av lokala samarbetspartners.
Övergripande mål: .
 • S.2.1 - Målet är att få minst 13 nya användare som är aktiva i minst tre månader efter avslutad aktivitet genom Wikimedia Sveriges insats.
 • L.1.2. - Målet är att öka antalet proaktiva berättelser om Wikimediaprojekt i media.
 • För.2. - Målet är att minst 50 frivilliga engagerar sig för att driva fram Wikimedia Sveriges projekt.
 • För.Kommunikation.2 - Målet är att Wikimedia Sverige och dess projekt är synliga internationellt med minst 20 blogginlägg på Wikimedia Foundation blogg och/eller i The Signpost.
 • S.3.1 Målet är att det finns återkommande möten på fem orter i Sverige.
 • K.2.2 Målet är att minst 10 olika kurser på universitet, högskolor, studieförbund skall ha bidragit till att skapa eller sprida fri kunskap.
Budgetkod: Budget: Delmål:
FDC 6104 10 000:-
 • 1 workshop/skrivstuga
  • 8 deltagare
  • 1 ny användare som fortsätter
Kulturbryggan 6104 100 000:-
 • Lönekostnader (inklusive sociala avgifter): 48 000:-
 • Marknadsföringskostnader: 1 000:-
 • Övrig kostnad (Specificera kostnadsposten): 23 000:- (Tre evenemang)
 • Marknadsföringskostnader: 2 000:-
 • Produktionskostnader (ej lön): 20 000:- (Produktion av 25 stycken skyltar)
 • Administrativa kostnader: 3 000:-
 • Övrig kostnad (Specificera kostnadsposten): 3 000:- (Priser i online-tävlingen)
 • 25 skyltar sätts upp.
 • 3 volontärer är med och driver projektet.
 • 3 workshops/skrivstugor anordnas.
  • 20 deltagare.
  • 3 nya användare som fortsätter.
 • En online-tävling för översättningar till andra språk med 25 bidrag.
 • Informationsmaterial om hur QR-koder fungerar kommer att skapas och tryckas upp.
 • En slutrapport med best-practice kommer att sammanställas.
 • Wikiträffar kommer att anordnas regelbundet i Umeå med en allt större gemenskap.
 • Ett blogginlägg om projektet på WMF.


Tidplan:

5 november 2013 (Kulturbryggan) till 31 december 2014


6105 Fas: Avslutat Ansvarig: Jan
Finansiering: FDC 1 196,67 Beslut: Enligt FDC-ansökan
Medverkan av frivilliga:
Övergripande mål: L.1.2 Målet är att öka antalet proaktiva berättelser om Wikimediaprojekt i media.
Budgetkod: Budget: Delmål:
6105 1 196,67 Minst en traditionell media ska rapportera om videon.Tidplan:


6106 Fas: Pågår Ansvarig: Axel
Finansiering: Arkdes 100 000 FDC 12 017,51 Beslut: 2013-10-14
Medverkan av frivilliga: * Hjälper till på aktiviteter på Arkdes.
Övergripande mål: * L.1.2 Målet är att öka antalet proaktiva berättelser om Wikimediaprojekt i media.
 • L.2.2 Målet är att översättningsgraden till svenska av Wikimediaprojektens gränssnitt ej ska understiga 95% under mer än en månad.
 • F.1 Målet är att föreningen har minst 500 medlemmar.
 • S.4.2 Målet är att få 10 artiklar kvalitetsbedömda av ämnesexperter.
Budgetkod: Budget: Delmål:
 • Minst ett mediaomnämnande i traditionell media. Fixat! (Notis i Metro)
 • Värva minst 20 medlemmar. Ej fixat (9 nya medlemmar)
 • Ha ett översättningsprint. Fixat!
 • Få 3 artiklar inom arkitektur kvalitetsgranskade.Tidplan:

201-03-11 -- 2014-04-16

6200 Läsarupplevelse

6201 Fas: Avslutad Ansvarig: André
Finansiering: 50 000 (FDC) Beslut: FDC ansökan
Medverkan av frivilliga: Rapportering, tips och åtgärder.
Övergripande mål: L.2.1 - Tekniska problem ska rapporteras snarast efter att de upptäckts.
Budgetkod: Budget: Delmål:
6200 50 000
 • Tekniska problem ska rapporteras inom en vecka (på Bugzilla) efter att det har upptäckts.
 • Felaktiga översättningar ska åtgärdas inom en vecka (på Translatewiki) efter att det har upptäckts.
 • Användare som önskar lära sig felrapportera ska få stöd med detta.Tidplan:

Kontinuerlig


6203 Fas: Plannering Ansvarig: André
Finansiering: 69 565,33 (FDC 50 000. WMFI €980) Beslut: FDC ansökan
Medverkan av frivilliga:  
 • Rektifiera kartor
 • Bidra med kartor och/eller metadata om kartor
 • Utveckling
 • Input om kartmall
 • Diskussioner kring senare implementering på Wikipedia
Övergripande mål:  
 • I.2.1/I.2.2: Då vi kommer att samarbeta med institutioner som sitter på kartmaterial
 • I.2.3: (Info om fria instutitioner) Som en naturlig del av informationsarbetet kring Wikimaps
 • I.3.2: Stöd till institution med kartor?
 • I.1.1: Artikel om hur (bristen på) fria kartor i Sverige gör att "Sverige blir blankt" när tidsreglaget går in i 1950. Jämför med andra nordiska länder som släppt även nya kartor fria.
 • S.4.1: Kartografer/historiker bidrar till kartor/med kartor.
 • F.2: Minst tre frivilliga använder sig av utvecklingsmiljön.
Budgetkod: Budget: Delmål:
6200 69 565,33

Öviga måltal:

 • Minst 50 uppladdade kartor
 • Minst 10 rektifierade kartor
 • Minst 3 volontärer har arbetat i utvecklingsmiljön
 • Minst 2 svenska GLAM-institutioner är involverade.
 • Delta med 2 deltagare på Kick-off
 • Delta på alla (20) online-möten
 • Anordna/samordna ett hackathon.
 • Minst 8 omnämnanden i tidningar, tidskrifter och/eller bloggar. Därav minst ett egen-/medförfattat inlägg på WMF-blogg eller Signpost.
 • De institutioner som behöver har fått det stöd för göra sitt material tillgängligt under en fri licens.Tidplan:

TBD


6204 Fas: avslutad Ansvarig: John
Finansiering: Internetfonden, FDC Beslut:
Medverkan av frivilliga: Översättare samt deltagare på översättningssprint...
Övergripande mål:  
 • L.2.2 - Översättningsgraden ska hållas över 95% för de relevanta kategorierna. Översättningsgemenskapen ska stärkas med nytt blod.
 • L.2.3 - Bevaka nya funktionalitetsreleaser för att undersöka och åtgärda behovet av översättning.
 • L.1.2 - Målet är att öka antalet proaktiva berättelser om Wikimediaprojekt i media.
 • K.2.5 - Målet är att 20 klasser får utmärkelse för tillräckligt bra bidrag i Återkopplingssystemet.
 • F.Kommunikation.2 - Målet är att Wikimedia Sverige och dess projekt är synliga internationellt med minst 20 blogginlägg på Wikimedia Foundation blogg och/eller i The Signpost.
Budgetkod: Budget: Delmål:
6204 ? Övergripande
Se Projekt:Translatewiki.net 2014/Ansökan till Internetfonden#Mål (specifikation/mått samt antal/mätetal)
6200 50 000? Interna mål utöver de ovanstående
 • Aldrig en översättningsgrad på mindre än 95% under mer än en månad
 • Nya funktionaliteter ska översättas innan de släpps eller minst 4 veckor efter att släppet annonserats.


Tidplan:


7000 Information om fri kunskap

7100 På den politiska agendan

7101 Fas: planeras Ansvarig: John
Finansiering: 7101 Beslut: FDC-ansökan
Medverkan av frivilliga:
Övergripande mål: S.1.2. Målet är att hjälpa minst 15 olika wikimedianer med att få tillgång till andra resurser de behöver för att lösa visst problem.
Budgetkod: Budget: Delmål:
7101 FDC 25 000 (FDC personal) .
 • Sammanställa en serie korta försäljningsargument för Wikipedia i olika situationer (politiker, GLAM-expert, GD, rektor m.m. samt olika ämnen för respektive grupp) (sälj in Wikipedia på en minut)
 • Att anordna minst ett kurstillfälle för volontärer på lämplig ort
  • Minst 5 deltagare.
7101 FDC 5 000 (FDC övrigt) .
 • Fika samt material vid kurstillfället.
 • Resepengar för deltagare.


Tidplan:


7102 Fas: avslutat Ansvarig: Jan
Finansiering: FDC Beslut: FDC-ansökan
Medverkan av frivilliga:
Övergripande mål: F.1.1. Målet är att etablera nya, och underhålla befintliga, relationer med opinionsbildare och beslutsfattare.
Budgetkod: Budget: Delmål:
7102 FDC (personal) 10 000 Underhålla befintliga relationer med Skolfederation i syfte att öppna vägen för bredare samarbete i framtiden och eventuell integration av Wikimediaprojekten.Tidplan:


7103 Fas: Pågår Ansvarig: John
Finansiering: Beslut: FDC-ansökan
Medverkan av frivilliga: Deltagande på Almedalsveckan; svara som individer på enkäter från EC; identifiera lokalpolitiker som vi bör tala med; hjälp att skriva debattartiklar.
Övergripande mål: .
 • F.1.3. Målet är att ta fram en strategi för opinionsbildning.
 • F.1.1. Målet är att etablera nya, och underhålla befintliga, relationer med opinionsbildare och beslutsfattare.
Budgetkod: Budget: Delmål:
7100 Cirka 50 000:- (från medlemsavgift (20 000) + donationer (20 000) + räntor (10 000)) .
 • Skapa genomtänkta strategier för lobbying på lokal, nationell och internationell nivå.
 • Skapa vägar att nå politiker som kan vara av intresse för oss.
 • Identifiera politiker positiva till vårt arbete och inleda samarbeten.
 • Ett WMF-blogginlägg om vad vi gjort under året och lärt oss.
7104 .


Tidplan:
 • 22-25 maj: Aktiviteter runt Europaparlamentsvalet 2014.
 • September: Kontakter med de nya Europaparlaments parlamentarikerna.
 • Oktober: Kartläggning av samt kontakter med de nya riksdagsledamöterna.
 • November/december: Ett blogginlägg på WMF-bloggen om vad vi lärt oss under året.
 • December: Identifiera samhällsvetare-praktikant som kan hjälpa till.


7105 Fas: Pågår Ansvarig: John
Finansiering: FDC 10 000 Beslut: FDC-ansökan
Medverkan av frivilliga: Ställa i ordning bordet. Delta under dagarna.
Övergripande mål: .
 • F.1.2. Målet är att öka samarbetet med likasinnade organisationer.
 • Föreningen.1. Målet är att föreningen har minst 500 medlemmar.
 • Föreningen.2. Målet är att minst 50 frivilliga engagerar sig för att driva fram Wikimedia Sveriges projekt.
Budgetkod: Budget: Delmål:
7105 FDC personal 10 000:- .
 • Att vi får ett bord där utan kostnad (då vi saknar budget för det). Idealt i samarbete med någon annan likasinnad org.
 • Att vi under konferensen samtalar med minst tre företrädare för andra organisationer om vad vi kan göra tillsammans under 2015.
 • Ett konkret samarbetsprojekt initieras tillsammans med annan likasinnad org. under 2015.
 • 3 frivilliga deltar i projektet.
 • 10 nya medlemmar värvas.Tidplan:

Konferensen är i början av november.7200 Påverka Generaldirektörer

7201 Fas: avslutad Ansvarig: John
Finansiering: FDC Beslut: FDC
Medverkan av frivilliga:
Övergripande mål:
Budgetkod: Budget: Delmål:
FDC 11 000 saknasTidplan: