Projekt:Extern kommunikation 2014

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Det här kan du som frivillig hjälpa oss med!
Tipsa oss Har du något intressant från Wikipedia-/Wikimedia-världen som vi borde skriva om? Emaila John.Andersson(at)wikimedia.se.
Korrekturläs Hjälp oss att redigera vårt nyhetsbrev så att det håller en hög klass. Det aktuella nyhetsbrevet hittar du här: Nyhetsbrev vecka 05
Gästblogga Har du skrivit ihop något spännande om Wikipedia/Wikimedia? Då är du välkommen att gästblogga hos oss. Kontakta oss och berätta vad du tänkt dig skriva om och när du skulle vilja se det publicerat.
Sprid ordet Berätta om nyhetsbrev för journalister och bloggare som du känner!

Kort projektbeskrivning

Skapa ett nyhetsbrev om vad som händer i föreningen och vad vi gjort. Aktivt söka upp folk och tipsa dem. Ex. på forum men även genom att delta på Svenska kommunikatörers dag m.m. för att sprida intresse för nyhetsbrevet.

Använda sociala medier mer fokuserat för att stödja olika projekt.

Tidplan

 • 15 februari: Kommunikationsstrategin är upplagd på wikin för kommentarer. Fixat!
 • 28 februari: Kommunikationsstrategin är färdig. Fixat!
 • 15 april: En mockup på nyhetsbrevet är färdig. Fixat!
 • 30 april: Det finns ett sätt att skriva upp sig för nyhetsbrevet på Wikimedia.se. Fixat!
 • 30 april: Wikimedia Foundation har ett brev om nyhetsbrevet hos sig som de kan skicka ut till donatorer.
 • 15 maj: Det första nyhetsbrevet kommer ut och skickas därefter ut minst en gång per månad (kan bli varannan vecka). Är det ett lämpligt datum för ett nyhetsbrev?
 • Deltagande på Svenska kommunikatörers dag?
 • Svenska Publishing-Priset?

Samarbetspartners

Möjligt med WMF som partner för utskick till donatorer om nyhetsbrevets existens? Hör med WMNL hur deras brev såg ut och vad de har med i nyhetsbrevet (de fick 400 prenumeranter till sitt nyhetsbrev genom WMF:s hjälp).

Ett sådant brev ligger sedan några månader hos WMFs legal department... --Prolineserver (diskussion) 15 februari 2014 kl. 22.05 (CET)[svara]
Även om det tar tid att få det på plats så är det dock en rätt begränsad insats som krävs för att be WMF om det, framförallt om vi kan nyttja WMNL:s erfarenheter. Mvh, John Andersson (WMSE) (diskussion) 28 februari 2014 kl. 12.17 (CET)[svara]

Se även

Projektdata

6101 Fas: Pågår Ansvarig: John
Finansiering: FDC 75 000 Beslut: FDC-ansökan
Medverkan av frivilliga: Tipsa oss, redigera vårt nyhetsbrev, gästblogga och sprid ordet
Övergripande mål: .
 • L.1.1. Målet är att skapa ett regelbundet nyhetsbrev mot media och allmänheten om Wikimediaprojekten och fri kunskap, vilket har minst 50 abonnenter.
 • L.1.2. Målet är att öka antalet proaktiva berättelser om Wikimediaprojekt i media.
Budgetkod: Budget: Delmål:
6101 FDC 75 000:- (personal) .
 • Vi har en färdig kommunikationsplan.
 • Nyhetsbrevet utkommer minst en gång i månaden från och med maj.
 • Nyhetsbrevet har minst 50 prenumeranter i december 2014.Tidplan:
 • 28 februari: Kommunikationsplanen är färdig. Fixat!
 • 15 april: En mockup på nyhetsbrevet är färdig. Fixat!
 • 30 april: Det finns ett sätt att skriva upp sig för nyhetsbrevet på Wikimedia.se. Fixat!
 • 30 april: Wikimedia Foundation har ett brev om nyhetsbrevet hos sig som de kan skicka ut till donatorer.
 • 15 maj: Det första nyhetsbrevet kommer ut. "Det här är vårt nya nyhetsbrev". Fixat!
 • 30 juni: Annons till Volontärbyrån om hjälp med att fixa till anmälan på Wikimedia.se.
 • 30 juni: WMF bör vara kontaktade om att skicka ut ett meddelande. 
Ledningsrapport: 
Status per 2014-12-03 STATUS:
STATUS orsak Informationsbrevet ute i tid.
Utförda aktiviteter Progress mot mål Dragna erfarenheter KOSTNAD – Budget, Aktuell & Prognos uppföljning kr

.

 • Planen för nyhetsbreven är lagd. Tips mottages gärna.
 • Informationsbrevet ute.
 • Steg-för-steg-instruktionerna för hur man fyller i nyhetsbrevet har förbättrats för att göra det enklare för alla i personalen att skicka ut det (och på så sätt säkerställa att det blir gjort i tid) samt för ev. praktikant att göra det.
 • Nyhetsbrevet har kommit ut varannan vecka under året med några smärre förseningar (främst p.g.a. externa anledningar).

.

 • Strategi för den externa kommunikationen är färdig sedan tidigare.
 • Nyhetsbreven kommer ut som de ska.
 • Målet är ett sådant som kan få mycket draghjälp av andra projekt, men då hänger det på just de projekten och evenemangen.
 • Målet också något otydligt, rent tekniskt är de uppfyllt, men kanske inte riktigt som vi hade önskat.
 • Att ha det varannan vecka har inte varit för sällan. Tveksamt dock om det är bra att gå upp till varje vecka.
 • Det är viktigt att det som rapporteras fortfarande är nyheter i Sverige och det har gått bra hittills.
 • Effektiv arbetsfördelning (det är mest John och Jan som har jobbat med brevet).
 • Undersök om det går att sprida nyhetsbrevet effektivt på andra sätt.
 • Budget 75 000 kr
 • Aktuell 51 634,45 kr
 • Prognos
Aktuella huvudsakliga RISKER Öppna huvudsakliga PROBLEM OMFATTNING – Aktuella förslag till förändringar

Vi måste hitta prenumeranter bland journalistkåren för att ändringen ska vara positiv. Förslag?

Teknisk implementation av anmälan till nyhetsbrevet via vår webbplats kan kräva extern hjälp. Volontärbyrån-annons alt. för Fiverr bör förberedas och läggas upp.

Kommentar från verksamhetschefen:
Slutrapport/utvärdering: