Kommunikationsstrategi 2014

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
  Inledning     Vad WMSE vill förmedla     Vem ska höra
WMSE:s budskap
    Hur kommunicerar WMSE     Hur mäts
kommunikationens framgång
    Kommunikationsmatrix    Wikimedia Sverige (WMSE), som en del av den internationella Wikimedia-rörelsen, är en ideell allmännyttig förening med syftet att göra kunskap fritt tillgänglig för alla människor. Wikimedia Sverige jobbar inom fyra olika huvudområden: kultur, politisk påverkan, utbildning och tillväxt av Wikipedia och Wikimedia-rörelsen.

Sedan början av 2012 har Wikimedia Sverige haft ett kansli i Stockholm med anställd personal. Kansliet jobbar exempelvis med att sprida kunskap och information, arrangera evenemang, och med stödfunktioner till både volontärer samt till organisationer.

WMSE:s vision (antagen vid årsmötet 2012-02-25) är uppdelad på fem olika sektioner som berör olika intressenter. Dessa sektioner och intressenter är följande:

Intressenter Vision
Användare och läsare
 • Alla efterfrågar och förstår värdet av fri och tillgänglig kunskap.
 • Alla användare kan hitta relevant information snabbt och lätt.
Skribenter
 • En tillräckligt stor välmående gemenskap som interagerar på ett produktivt sätt.
 • Alla bidrar till projekt för fri kunskap oavsett bakgrund, ålder eller kön.
 • Alla inser att delandet av kunskap är fördelaktigt för alla.
Innehållsägare
 • Alla innehållsgivare (contributors of content) släpper det de producerar under en fri licens.
 • Allt pedagogiskt innehåll (educational content) är lättillgängligt, gratis och i en öppen standard.
Utbildningsinstitutioner
 • Alla utbildingsinstitutioner omfamnar konceptet fri kunskap.
 • Skapandet av ny fri kunskap är en integrerad del av undervisning och forskning.
Främjare av kunskap och utbildning
 • Begreppet fri och öppen information är så vedertaget att det inte behöver förklaras.
 • Gränserna mellan oss och främjare av kunskap och utbildning (promoters of knowledge and education) är utsuddade och vi arbetar tillsammans mot samma mål.

På samma sätt som allt arbete WMSE utför, ska även kommunikationen verka för att förverkliga dessa i visionen fastslagna mål. Detta ska ske i enlighet med kommunikationspolicyn, där WMSE via olika kanaler skall "skapa, upprätthålla och vårda relationer med externa intressenter och […] sprida kunskap och skapa förtroende för Wikimedia Sverige samt ge möjligheter till kunskapsutbyte".

En viktig del av kommunikationspolicyn är också på vilket sätt man kommunicerar. Grundprinciperna som nämns i den här policyn är öppenhet och transparens samt proaktivitet och snabbhet. Ytterligare styrs kommunikationen av tanken av att vara interaktiv och skapa diskussioner, vilket även är grunden till hur själva Wikipedia samt hur Wikimedia-gemenskapen fungerar.

Den här kommunikationsstrategin tar sin början i WMSE:s vision, kommunikationspolicy, nuvarande kommunikationsarbete samt hur medlemmarna upplever föreningen. Den här strategin försöker föra samman dessa olika delar av föreningens riktlinjer och praktiska arbetet för att kunna analysera den nuvarande kommunikationen, samt för att kunna ta ställning till hur kommunikationen skulle kunna se ut (gällande budskap, intressenter och kanaler) och hur man kunde effektivisera och framförallt relatera kommunikationsarbetet till föreningens tillgängliga resurser.

Strategin diskuterar också hur kommunikationens framgång kan mätas och hurdana (kvalitativa/kvantitativa) mål man kan sätta för kommunikationen.

Vad innefattas inte

Strategin innehåller inte steg-för-steg-guider för verktygen eller djupare beskrivningar av dem. Sådana kan med fördel skapas på wikin under året av kommunikationspraktikanten i samarbete med kanslipersonalen.

Se även