Vision/Vision 2012

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök


Wikimedia Sveriges Vision antagen vid årsmötet 2012-02-25

Visionen är uppdelad på intressenter (stakeholders, utan inbördes ordning). När nedanstående är uppfyllt är föreningen "klar" med sin mission.

Användare/läsare (users)

 • Alla efterfrågar och förstår värdet av fri och tillgänglig kunskap.
 • Alla användare kan hitta relevant information snabbt och lätt.

Skribenter (editors)

 • En tillräckligt stor välmående gemenskap som interagerar på ett produktivt sätt.
 • Alla bidrar till projekt för fri kunskap oavsett bakgrund, ålder eller kön.
 • Alla inser att delandet av kunskap är fördelaktigt för alla.

Innehållsägare (contributors of content)

 • Alla innehållsgivare (contributors of content) släpper det de producerar under en fri licens.
 • Allt pedagogiskt innehåll (educational content) är lättillgängligt, gratis och i en öppen standard.

Utbildningsinstitutioner (teaching institutions)

 • Alla utbildningsinstitutioner omfamnar konceptet fri kunskap.
 • Skapandet av ny fri kunskap är en integrerad del av undervisning och forskning.

Främjare av kunskap och utbildning (promoters of knowledge and education)

 • Begreppet fri och öppen information är så vedertaget att det inte behöver förklaras.
 • Gränserna mellan oss och främjare av kunskap och utbildning (promoters of knowledge and education) är utsuddade och vi arbetar tillsammans mot samma mål.