Kommunikationsstrategi 2014/Vem ska höra WMSE:s budskap

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
  Inledning     Vad WMSE vill förmedla     Vem ska höra
WMSE:s budskap
    Hur kommunicerar WMSE     Hur mäts
kommunikationens framgång
    Kommunikationsmatrix    För att kunna kommunicera på ett effektivt sätt är det viktigt att känna sina intressenter. Detta för att kunna veta vilket information och vilka kanaler som är det mest relevanta för var och en av dessa grupper. Enligt WMSE:s vision finns det fem olika grupper vilka anses vara intressenter och relevanta aktörer för WMSE:s arbete. Dessa är allmänheten, aktiva allmänheten, innehållsägare, utbildningsinstitutioner, främjare av kunskap och utbildning.

Allmänheten

Denna kategori inkluderar främst användare och läsare, men även potentiella användare och läsare. Den här gruppen är det allra bredaste av intressenter. Det innebär att det inte bara finns ett sätt och ett budskap att kommunicera med en sådan bred grupp (förutom när det gäller större kampanjer som beskrivs mer i detalj i kapitlet “Hur kommunicerar WMSE”). Den här gruppen måste därför delas in i olika underkategorier för att maximera effekten av kommunikationen. Dessa underkategorier kan till exempel vara kulturintresserade människor, studenter av olika ämnen, skolelever, äldre människor etc. Den här indelningen baseras helt och hållet på de olika projekt WMSE jobbar med.

Aktiva allmänheten

Den aktiva allmänheten innefattar skribenter och volontärer samt potentiella skribenter och volontärer, vilka kan (tänka sig att) bidra till Wikimedias olika projekt. Den aktiva allmänheten inkluderar också alla WMSE:s medlemmar. Den här kategorin är också väldigt bred, på samma sätt som den första kategorin, och kan ha underkategorier, t.ex. kvinnor på Wikipedia.

Innehållsägare

Den tredje gruppen av intressenter kan vara både privata och offentliga aktörer, så som statliga institutioner samt företag eller exempelvis branschorganisationer vilka har samlat in kunskap eller material som de kan tillgängliggöra genom olika Wikimedia-projekt.

Utbildningsinstitutioner

Den fjärde gruppen som WMSE arbetar med är representanter från skolor och universitet samt alla andra utbildningsinstitutioner som kan ha nytta av Wikipedia eller andra Wikimedia-projekt i deras utbildning. Dessa behöver både övergripande kommunikation via till exempel fackpress eller mässor samt kommunikation via olika mer fokuserade kanaler.

Främjare av kunskap och utbildning

Den sista gruppen består främst av politiker och andra politiska eller ideella institutioner samt olika aktörer inom media vilka anses vara främjare av kunskap och utbildning i samhället.