Kommunikationsstrategi 2014/Hur mäts kommunikationens framgång

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
  Inledning     Vad WMSE vill förmedla     Vem ska höra
WMSE:s budskap
    Hur kommunicerar WMSE     Hur mäts
kommunikationens framgång
    Kommunikationsmatrix    Framgången av kommunikationen kan mätas både med externa samt interna mål. Externa mål är till exempel att kommunikationen bidrar till att få nya medlemmar till föreningen samt att föreningen nämns i x antal nyhetsartiklar. I kontrast till detta finns det interna mål som kommunikationen måste uppnå. Dessa kan vara till exempel att föreningen skickar ut ett pressmeddelande minst i början och i slutet av varje projekt samt att anställda uppdaterar WMSE:s Facebook- och Twitter-konto exempelvis två gånger per dag.

I den här första kommunikationsstrategin är det utmanande att sätta mål som är relevanta och passande, speciellt då det gäller externa mål. I en organisation vilken förändras konstant (med nya medarbetare o.s.v.) är det också en utmaning att sätta några interna mål. Målen i den här sektionen av kommunikationsstrategin bör därför ses som exempel.

Interna mål baseras på de resurser som i nuläget kan anses tillgängliga för kommunikationsarbetet. Dessa är i första hand föreningens anställda samt kommunikationspraktikanten, som kommer att ha ett mer övergripande insyn i WMSE:s kommunikation samt att ta del i det praktiska kommunikationsarbetet. Kommunikationens framgång mäts här framförallt genom olika statistiska verktyg.

WMSE:s webbplats

Statistiken om hur stor trafik webbplatsen har är ett viktigt verktyg för att mäta hur effektiv även andra kommunikationsverktyg, som till exempel pressmeddelanden är. Detta då man förhoppningsvis kan se ökad trafik där efter att ha skickat ut annat kommunikationsmaterial där webbplatsen nämns som en källa för ytterligare information. Målet för 2014 är att ha i snitt 2 000 unika besökare per månad på wikimedia.se.

Facebook

På Facebook kan man mäta statistik för hela WMSE:s Facebook-sida (till exempel antal likes eller antal inlägg och kommentarer) eller statistik för enskilda inlägg som WMSE lagt ut. Den sistnämnda av dessa är ett speciellt viktigt verktyg då den ger information om vilka typer av inlägg är mest engagerande (alltså får mest antal personer som klickar på dem, likes, kommenterar eller delar). Man kan jämföra olika inlägg enkelt genom att kalkylera “engagement rate” (som ger insyn i hur många av alla de som sett inlägget som även har gjort någonting med det) för varje inlägg med hjälp av statistik från Facebook. Detta gör man genom ekvationen (klickar+likes+kommentarer+shares)/räckvidd*100.

Exempel på statistik från Facebook (oktober 2013-december 2013): WMSE har postat 8 olika inlägg under dessa 3 månader. Två av dessa är betalda inlägg, som har haft en mycket bredare räckvidd (i snitt nästan 9 000 människor har sett dessa inlägg) än de obetalda inlägg (i snitt 86 människor har sett dessa inlägg). “Engagement rate” för WMSE:s olika Facebook-inlägg i oktober-december 2013 ligger i snitt på 5,12 % (med de betalda inläggen under 1  % och obetalda inlägg närmare 10 %). Detta betyder att i snitt nästan 5 % av alla som såg inläggen också interagerade med den (gillade, klickade, delade eller kommenterade den).

Engagement rate på över 5 % (i snitt) är en rimlig siffra och som mål för 2014 kunde det vara att bygga upp engagement på Facebook så att engagemang stannar över 5 % i snitt även om räckvidden av inlägg blir större.

När det gäller antalet inlägg kan en post varannan dag vara en rimlig nivå om man vill bygga upp antalet människor som gillar Facebook-sidan. I slutet av 2013 hade 801 människor gillat WMSE:s Facebook-sida. Ett mål för 2014 kan vara till exempel 2 000 unika människor som gillar sidan.

Andra aspekter av Facebook som kan mätas är hur ofta någon annan skriver ett inlägg på WMSE:s Facebook-sida samt hur ofta svarar WMSE på frågor från allmänheten och hur snabbt det här görs. Ett mål för 2014 kunde då vara att etablera WMSE:s Facebook som ett ställe för allmänheten/medlemmar att ställa frågor samt att dessa frågor svaras i rimlig tid (till exempel inom 24 timmar).

Twitter

Twitter-statistik kan innefatta att titta på antalet följare, tweets, retweets och favoritmarkeringar. Data på inlägg-nivån är dock lite svårare att tolka från Twitter än från Facebook. Om man då kalkylerar “engagement rate” genom ekvationen (retweets+replys+favorites)/antal följare*100 missar man den totala räckvidden av inlägget (då man inte kan kalkylera hur många som sett inlägget genom användning av hashtags eller från andra personers retweets).

Ett möjligt mål för antalet tweets för WMSE är att ha en egen tweet per dag samt möjliga diskussioner och replys samt retweets av intressanta externa aktörer.

Youtube

Statistik gällande antal visningar, kommentarer och shares är det främsta sättet att få information om hur effektiva och uppskattade olika videoinlägg är.

Ett mål för 2014 kan vara att ha en/två videon per månad. Dessa kan antingen vara egentillverkade videos men det kan även vara möjligt att använda innehåll från den övriga Wikimedia-rörelsen.

Instagram

Målet med Instagram under 2014 är att undersöka möjligheten att använda material från Wikimedia Commons i platformen samt att etablera ett konto om det finns tillräckligt med tillgänglig material.

Pressmeddelanden och kontakt med journalister

Här mäts fråmgången mest tydligt genom att titta på hur ofta Wikimedia syns på media/press. Hur många gånger är rimligt?

WMF:s blogg, The Signpost, This month in GLAM samt This month in Education

För att mäta produktiviteten och resultatet från dessa kanaler är det lämpligt att titta på hur många blogginlägg som har skrivits på bloggen samt antalet läsare, kommentarer och delningar dessa inlägg får.

Målet för 2014 är 20 blogginlägg på Wikimedia Foundations blogg och/eller i The Signpost.