Kommunikationsstrategi 2014/Vad WMSE vill förmedla

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
  Inledning     Vad WMSE vill förmedla     Vem ska höra
WMSE:s budskap
    Hur kommunicerar WMSE     Hur mäts
kommunikationens framgång
    Kommunikationsmatrix    Wikimediarörelsens främsta uppgift är att göra kunskap fritt tillgänglig för alla människor. Syftet med WMSE:s kommunikation är att hjälpa till att förverkliga detta och stödja det arbetet. Det betyder att man måste berätta:

  1. Varför detta är viktigt och vad fri kunskap betyder för oss alla;
  2. Vad WMSE och Wikimedia-rörelsen gör för att förverkliga detta;
  3. Hur alla kan vara med och arbeta för att förverkliga det här målet om fri kunskap för alla.

Föreningens profil

För att identifiera de budskap som är relevanta för WMSE skickades en enkät till WMSEs medlemmar. Medlemmarnas synpunkter om Wikimedia som organisation kunde därefter delas in i fyra grupperingar av ord som beskriver föreningen:

  1. Kunskap (ex. att föreningen är informativ, nyfiken och kunskapsförmedlande);
  2. Aktiv (ex. att föreningen är entusiastisk, stödjande och dynamisk);
  3. Öppen (ex. att föreningen är transparent och oberoende och allt är fritt);
  4. Korrekt (ex. att föreningen är professionell och neutral).

Om detta är föreningens kärna är det viktigt att detta får en tydlig plats i all kommunikation. Att använda dessa ord i kommunikationen är ett sätt att stärka den här bilden av WMSE.

I samma enkät ställdes en fråga till medlemmarna om hur väl ord som oberoende, öppenhet, transparens, frihet samt tillgänglighet och delaktighet passar in på föreningen (från mest passande till minst passande). Medlemmarna ansåg att tillgänglighet och delaktighet är det som minst beskriver hur föreningen ser ut idag. Detta är något som är ganska överraskande då dessa ord, och då speciellt delaktighet, är grunden till hur Wikimedia-gemenskapen fungerar. Att dessa människor som svarat på enkäten (troligtvis de mest aktiva wikimedianerna) anser att föreningen inte så starkt förknippas med ordet delaktighet kan vara ett tecken på att just möjligheterna till och behovet av delaktighet borde få en mer framträdande plats i föreningens kommunikation.