Kommunikationsstrategi/medlemsundersökning/Sammanfattning undersökning juni 2013

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Wikimedia Sverige undersökning maj / juni 2013

Sammanfattning av undersökning om Wikimedia och hur organisationen uppfattas. 38 respondenter.

6 personer var inte medlemmar, alltså 16%. Således var 84% eller 32 personer som svarade medlemmar.

Värdeord och beskrivningar

Hur skulle vi beskrivas som organisation?

De främsta orden och kluster kring det.

 • Kunskap
  • Kunskapsförmedlande
  • Kunskapstörstigt
  • Nyfikenhet
  • Informativ
  • Bibliotek
  • Kunskapsbank
 • Aktiv
  • Stödjande
  • Engagemang
  • Kreativt
  • Dynamisk
  • Eldsjälar
  • Entusiasm
  • Framåtanda
  • Aktuell
 • Öppenhet
  • Transparens
  • Öppet
  • Fritt
  • Oberoende
 • Korrekt
  • Neutral
  • Kvalitet
  • Saklig
  • Pålitliga
  • Professionell
  • Opartisk
  • Saklig

Ord som inte riktigt faller under någon av dessa kategorier är;

 • Fokustapp
 • Kommunism
 • Makt
 • Osynligt
 • Sluten
 • Nymogen

Vilka är de två främsta begrepp du vill att en samarbetsorganisation får förmedlat av Wikimedia Sverige (i alla typer av kommunikation)?

De främsta orden och kluster kring det.

Sex personer förstod inte frågan. Några valde även att svara att de inte vet.

 • Kunskap
  • Information
  • Informerar
  • Fakta
  • Vetenskaplighet
  • Förstärkare av kunskap
 • Öppenhet (Fyra personer)
  • Öppen (En person)
  • Tillgänglighet (Två personer
  • Transparens (Två personer)
  • Delaktighet (En person)
  • Deltagande (En person)
  • Demokrati (En person)
  • Oberoende
  • Vidsynthet
 • Korrekt
  • Kvalitet
  • Kompetent
  • Professionalitet
  • Tillförlitlighet
  • Representerar
  • Långsiktighet
  • Relevant
 • Kreativitet
 • Ett ekosystem
 • Ideell

Hur väl passar dessa ord in på Wikimedia Sverige?

På en skala 1 - 6 där 1 betyder att det är ett ord vilket mycket väl överensstämmer med Wikimedia Sverige. En siffra fick väljas för varje ord, så siffra nummer 3 kunde bara ges för ett ord. Det skulle alltså rankas. Se tabell här.

Klicka gärna för att se närmre.
 • Oberoende 94 poäng
  • 31.5% gav oberoende en etta
  • 3% gav oberoende en sex
 • Öppenhet 97 poäng
  • 24% gav öppenhet en etta
  • 0% gav öppenhet en sexa
 • Transparens 118 poäng
 • Frihet 126 poäng
 • Tillgänglighet 125 poäng
  • 10.5% gav tillgänglighet en etta
 • Delaktighet 128 poäng
  • 10.5% gav delaktighet en etta
  • 16% gav delaktighet en sexa

Hur skulle du beskriva vår förening för en bekant

Titta gärna på Tag cloudet som finns ut till höger.

TagCloud om hur man skulle beskriva föreningen för en bekant.

Vart hittar du information om vår förening?

Tag Cloud om vart man hittar information om föreningen

Ta gärna en titt på Tag Cloud som finns ut till höger. Populära ställen är;

 • Facebook
 • Hemsida
 • Nyhetsbrevet
 • Twitter

Luncher

Frivilliga & lunch

Gratis lunch. Klicka för att se större.

Om frivilliga gör en insats för WMSE under en hel dag, ska de få bjudas på lunch?

 • JA 74% 28 stycken
 • ÄR MIG EGALT 21% 8 stycken
 • NEJ 2.5% 1 stycken
 • INGET SVAR 2.5% 1 stycken

Om WMSE anordnar en heldagsutbildning för frivilliga, kan dessa bjudas på lunch?

 • JA 61% 19 stycken
 • ÄR MIG EGALT 35% 11 stycken
 • NEJ 10.5% 4 stycken

Under denna samma utbildningsdag, kan anställa bli bjudna på lunch?

 • JA 61% 23 stycken
 • ÄR MIG EGALT 29% 11 stycken
 • NEJ 10% 3 stycken

Tillgänglighet

När ska anställda vara tillgängliga för kommunikation med medlemmar, andra organisationer, samarbetspartners etc.?

 • På arbetstid och i övrigt i mån av tid 42% 16 stycken
 • Endast arbetstid 34% 13 stycken
 • Endast i mån av tid, även på arbetstid 18% 7 stycken
 • Även efter arbetstid vardagar 3% 1 stycken
 • Alltid 3% 1 stycken

Hur lång tid kan anses vara rimligt för anställda att besvara frågor från medlemmar?

 • Två till tre arbetsdagar 24% 9 stycken
 • Några timmar 24% 9 stycken
 • En timme 8% 3 stycken
 • En arbetsdag 26% 10 stycken
 • En vecka 10% 4 stycken
 • En månad 8% 3 stycken

Donationer

Är det okej att acceptera donationer från privata näringsidkare i vår förening?

 • JA 81.5% 31 stycken
 • ÄR MIG EGALT 10.5% 4 stycken
 • NEJ 8% 3 stycken

Hur ska dessa donatorer uppmärksammas?