Kommunikationsstrategi/medlemsundersökning

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

För att ta fram en kommunikationsstrategi i Wikimedia Sverige har vi idag enats om att genomföra en undersökning bland medlemmar och andra intressenter. Detta för att kunna urskilja ledord vilka är centrala för vår förening.

Frågor;

 1. Om du skulle välja tre värdeord för att beskriva Wikimedia Sverige idag, vilka skulle detta vara?
 2. Vad är de två främsta begrepp du vill att en samarbetsorganisation får förmedlat av Wikimedia Sverige (i alla typer av kommunikation)?
 3. Om du skulle beskriva Wikimedia Sverige till en bekant som aldrig hört talas om föreningen, hur skulle du kort beskriva den då?
 4. Nämn en organisation du tycker genomsyras av transparens i sitt arbete.
 5. Hur skulle du se på Wikimedia Sveriges arbete jämfört med den organisationen?
 6. Nämn din absoluta favoritorganisation/förening/företag och ge oss tre ord som beskriver den.
 7. Om Wikimedia Sverige anordnar en heldagsutbildning för frivilliga, kan dessa bjudas på lunch av föreningen?
 8. Kan, under samma utbildningsdag, anställda bjudas på lunch?
 9. Om frivilliga gör en insats för Wikimedia Sverige under en hel dag kan dessa bjudas på lunch av föreningen?
 10. När ska anställda vara tillgängliga för kommunikation med medlemmar, andra organisationer, samarbetspartners etc.?
 11. Hur lång tid kan anses vara rimligt för anställda att besvara frågor från medlemmar?
 12. Är det okej att acceptera donationer från privata näringsidkare i vår förening?
 13. Hur kan donationer från privata näringsidkare uppmärksammas på hemsida och andra ställen?
 14. Lista orden frihet, tillgänglighet, oberoende, öppenhet, transparens samt deltagande i rangordning efter hur väl du tycker de beskriver Wikimedia Sverige med det vilket beskriver Wikimedia Sverige bäst först.
 15. Lista orden frihet, tillgänglighet, oberoende, öppenhet, transparens samt deltagande i rangordning efter den ordning du tycker Wikimedia Sverige borde vara.
 16. Vart hittar du främst information om föreningen och dess aktiviteter?
 17. Hur tycker du att det är att hitta information om föreningen?
 18. Vad driver föreningen för projekt i dagsläget?
 19. Vilka kanaler nyttjar du för att hitta information?