Kommunikationspolicy

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Wikimedia Sverige använder olika kommunikationskanaler. Kommunikation ska skapa, upprätthålla och vårda relationer med externa intressenter och ska sprida kunskap och skapa förtroende för Wikimedia Sverige samt ge möjligheter till kunskapsutbyte. Övergripande mål är öppenhet/transparens, proaktivitet och snabbhet. Alla publikationer som blogginlägg, rapporteringar, annonseringar etc. som kan vara relevanta för en internationell publik skall göras tillgängliga på både svenska och engelska.

Alla anställda och föreningsfunktionärer har tillgång till visitkort och till en wikimedia.se-epostadress, vilka återlämnas efter tjänstgöringsperiodens slut. Vid kommunikation utåt måste framgå vilken befattning en person har (t.ex. genom signatur, titel på visitkort). Vid särskilt behov kan andra personer tillfälligt få en sådan tillgång efter beslut av ordförande eller verksamhetschef. För e-postadresser som inte är personliga ska bedömning göras om OTRS ska användas. För ej föreningsrelaterad kommunikation skall liknande adresser/visitkort för respektive projektanknytning kunna utges/användas. Tillgång till övriga kanaler som till exempel blogg, Twitter eller Facebook beslutas om efter begäran till ordförande eller verksamhetschef. Wikimedia Sverige tillhandahåller nödvändig teknisk utrustning som dator eller smartphone till alla anställda som har sådant kommunikationsbehov.

Kommunikation som anställd, funktionär eller projektledare har i sådan egenskap, måste skiljas tydligt från yttranden i egenskap av privatperson, medlem eller volontär genom användning av respektive avsändaradress, användarkonto eller liknande. Anställda ska i tjänsten använda användarnamn i form "Förnamn Efternamn (WMSE)" i samtliga Wikimediaprojekt för att visa entydigt att redigeringen sker i rollen som anställd av Wikimedia Sverige. Vid kommunikation på gemensamma konton som t.ex. på Twitter, Facebook m.m. ska inlägg vara markerade så att det går att se vem som gjorde inlägget.

Debattartiklar får enbart undertecknas med föreningens namn, till exempel "Styrelseledamot Wikimedia Sverige", då styrelsen har konsulterats.