Diskussion:Kommunikationspolicy

Hoppa till navigering Hoppa till sök

Om denna diskussion

Inte redigerbar

Om att signera inlägg med namn

5
Josefine Hellroth Larsson (WMSE) (diskussionbidrag)

I policyn idag står "Vid kommunikation på gemensamma konton som t.ex. på Twitter, Facebook m.m. ska inlägg vara markerade så att det går att se vem som gjorde inlägget." Detta har inte efterföljts (åtminstone inte på flera år) och är heller inte praxis i dagens sociala medie-landskap. På facebook, i administratörs, går det dock att se vem av administratörerna som har skapat ett inlägg.

I dagsläget undertecknas istället inlägg som del av en dialog med namn, för att skapa en mer personlig relation med den som inleder en konversation med oss.

Förslag: att nuvarande lydelse stryks till förmån för "Vid kommunikation på gemensamma konton som t ex Twitter, Facebook m.m. ska inlägg märkas med namn om de görs som svar till någom som kommenterat ett av våra inlägg."

Förslag till ändring utifrån dialog med @Lokal Profil.

Ainali (diskussionbidrag)

Ja, det låter som en vettig uppdatering, visserligen finns det några kundtjänster som undertecknar, men oftast bara med förnamn. Men notera att angående det du nämner på Facebook bar är synligt för andra administratörer, inte av allmänheten.

Josefine Hellroth Larsson (WMSE) (diskussionbidrag)

Just det, det var så jag menade men det står ju inte helt tydligt. Omformulerar den syftningen!

André Costa (WMSE) (diskussionbidrag)

För transparens/förtydligande så är det ovanstående tolkning som kansliet faktiskt gjort och arbetat utifrån de senaste åren. Dvs. att svar men inte inlägg signeras. Så bra om det görs uttryckligt i policyn.

André Costa (WMSE) (diskussionbidrag)

Notera att en faktiskt förändring får invänta nästa styrelsemöte (i november)

Jan Ainali (WMSE) (diskussionbidrag)

Denna mening: "Kommunikation som anställd, funktionär eller projektledare har i sådan egenskap, måste skiljas tydligt från yttranden i egenskap av privatperson, medlem eller volontär genom användning av respektive avsändaradress, användarkonto eller liknande." är ju i sig tydlig, men det kan ju vara minst lika viktig att vara explicit när man uttalar sig som privatperson, medlem eller volontär. Jag föreslår att "I kommunikation och yttranden ska det vara tydligt om de ges som anställd, funktionär eller projektledare eller i egenskap av privatperson, medlem eller volontär genom användning av respektive avsändaradress, användarkonto eller liknande."

ArildV (diskussionbidrag)

Förstår jag dig rätt, du tycker att det saknas riktlinjerna för personer som inte är anställda, funktionärer eller projektledare?

Jan Ainali (WMSE) (diskussionbidrag)

Dels det, det vill säga vanliga medlemmar som av särskild anledning har tillgång till en wikimedia.se-epostadress, men också för personer som är anställda, men när de kommunicerar på sin fritid.

Sophie Österberg (WMSE) (diskussionbidrag)

Vid kommunikation utåt måste framgå vilken befattning en person har Måste det verkligen framgå? Det kanske är relevant i majoriteten av sammanhang men i vissa fall brukar det räcka med att vara representant för WMSE, oavsett befattning inom föreningen. Så mycket bryr sig de flesta ändå inte om man har titel X eller Y. Dessutom, det är ju en fin mening i tanken men hur ska det vid då varje kommunikation utåt framgå? Hur gör man det om man stöter på någon på en konferens? Berättar om det även om det inte frågas om? För sakens skull då? Det blir liksom en mening som har liten innebörd om det inte förtydligas, och om det inte gör det så betyder den ju ingenting alls i praktiken. Hur ska detta kommuniceras varje gång vi har kommunikation utåt? Och vad är denna kommunikation utåt? Ska jag varje gång jag skriver ett blogginlägg skriva min befattning t.ex?

Jan Ainali (WMSE) (diskussionbidrag)

Jepp, en formulering som absolut kan förbättras. Jag skulle tro att det främst är skriftlig kommunikation som avses. Och på en wiki tycker jag att det räcker med att titeln står på användarsidan, den borde inte behöva vara med i varje signatur. Lämplig omformulering kanske kan vara Vid skriftlig kommunikation med extern part ska mottagaren enkelt kunna avgöra vilken befattning avsändaren har.? Så svaret på din sista fråga tycker jag nog är ja, i ett blogginlägg ska det nog stå med.

Känns som tomma ord ..

3
Sophie Österberg (WMSE) (diskussionbidrag)

Denna mening Kommunikation ska skapa, upprätthålla och vårda relationer med externa intressenter och ska sprida kunskap och skapa förtroende för Wikimedia Sverige samt ge möjligheter till kunskapsutbyte. Jag tror ingen ifrågasätter det alls. Det viktiga med det är väl hur vi gör det? Trots att vi är få inom föreningen (då syftar jag till styrelse & anställda) upplever jag att vi har ganska vitt skilda åsikter om hur man t.ex. vårdar relationer. Så att göra det kan vi ju enas om. Men hur gör man det på Wikimedia Sverige? Det måste ju vara det absolut mest relevanta att definiera. Vad är the Wikimedia Sverige way? Var är signifikant i hur vi vårdar relationer? Eller ska det vara upp till var och en?

Jan Ainali (WMSE) (diskussionbidrag)

Jag håller med dig om att det är viktigt, men jag tycker att det är något som mer hör hemma i en kommunikationsplan där man stakar ut hur man ska göra vilka aktiviteter. Policyn är mer ramarna för detta.

Borde kanske också gälla styrelse?

1
Sophie Österberg (WMSE) (diskussionbidrag)

Här står det Anställda ska i tjänsten använda användarnamn i form "Förnamn Efternamn (WMSE)" i samtliga Wikimediaprojekt för att visa entydigt att redigeringen sker i rollen som anställd av Wikimedia Sverige. Detta borde väl även rimligtvis gälla styrelsen också? Det man redigerar på Wikipedia är ju med största sannolikhet inte samma sak som det man i egenskap av styrelsemedlem sitter och skriver på Wikimedias wiki, därav borde det också rimligtvis särskiljas.

Det finns inga äldre ämnen