Projekt:Minibidrag 2014

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Det här kan du som frivillig hjälpa oss med!
Sprid ordet! Hjälp till att göra möjligheten att söka pengar känd. Sprid till sociala medier, vänner eller wikifikor.
Gör ett projekt själv! Våga sök för en idé du har själv.
Tipsa om sponsorer Finns det någon du tror skulle vilja stödja ett sådant här projekt med mer medel? Hör av dig!


Kort projektbeskrivning

Budget om 20 000 kr (100% 5102 Stöd till aktiva skribenter), 75% ska fördelas till frivilliga, 25% till uppmärksamhet och administration.

Bidrag kan beviljas:

 • för resekostnader, boende, inträdesbiljetter eller andra mindre kostnader i samband med möten eller projekt som stödjer fri kunskap
 • för aktiva frivilliga
 • för i Sverige boende eller projekt/evenemang i Sverige, i undantagsfall andra nordiska länder, där chapters ej finns eller ej har möjlighet
 • max 2000 kr per person och tillfälle
 • för aktiviteter som ej har anknytning till något WMSE evenemang/projekt (skall då ingå i detta evenemangs/projekts budget)

Inriktningen är att bidraget ska vara lätt/snabbt att få.

Mål: Att vi kan stödja fem frivilliga 2014.

Tidplan

Pågår 2014

Samarbetspartners

Se även

5102 Fas: Pågår Ansvarig: Axel
Finansiering: FDC Beslut: Genom FDC-ansökan
Medverkan av frivilliga: Berätta om projektet, sök projekt, tipsa om ytterligare sponsorer.
Övergripande mål: S.1: Föreningen skall stödja aktiva skribenter både med kompetens och andra resurser.
Budgetkod: Budget: Delmål:
5100 20 000 S.1.2: Stöd till fem personerTidplan:

Pågår 2014 

Ledningsrapport: 
Status per 2014-12-03 STATUS:
STATUS orsak Projektet igång och rullar på
Utförda aktiviteter Progress mot mål Dragna erfarenheter KOSTNAD – Budget, Aktuell & Prognos uppföljning kr

Småskalig reklam för projektet pågår.

Nio inkomna projektansökningar, av 8 godkända har 5 avslutats. En ansökning drogs tillbaka.

 • Det är onödigt svårt för volontärerna att behöva välja var de ska söka medel och vilka regler som gäller för de respektive delarna.
 • Flera liknande projekt kan göra det konstigt i slutet av åren när vissa budgetar tar slut.
 • Tydligare deadline för redovisning och begäran om ersättning. Ligg på för att få in dem.
 • Det kan vara svårt att veta exakt belopp vid ansökningstillfälle. Var tydliga med att man kan begära upp till ett visst belopp och att utbetalning görs efter redovisning av kvitton.
 • Budget 20 000 kr
 • Aktuell 7 730,35 kr
 • Prognos
Aktuella huvudsakliga RISKER Öppna huvudsakliga PROBLEM OMFATTNING – Aktuella förslag till förändringar

Mål ska uppdateras baserat på att även styrelse och anställda kan söka och räknas med.

Kommentar från verksamhetschefen:
Slutrapport/utvärdering: