Projekt:Stöd till gemenskapen 2015

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Det här kan du som frivillig hjälpa oss med!
Var aktiv! Låna utrustning och köp referenslitteratur.
Gör saker! Sök minibidrag, resebidrag, gemenskapens projekt eller be om experthjälp.
Tyck! Föreslå saker att köpa in.

Kort projektbeskrivning

Det här är samlingsprojektet som innehåller dom olika former av stöd Wikimedia Sverige ger till Wikimediagemenskapen och andra projekt och rörelser som passar in i vår vision och strategi. Teknikpoolen, referenslitteratur, minibidrag och gemenskapens projekt, resebidrag samt experthjälp och supporttelefon samlas här.

Teknikpool

Den utrustning vi har finns listad här, och om du vill låna nånting skriver du upp dig på lånelistan samt kontaktar Axel Pettersson. Utrustning kan antingen skickas till den som lånar eller hämtas på kontoret. Vem som helst får låna utrustning från teknikpoolen, så länge syftet är att skapa fritt material. Medlemmar i Wikimedia Sverige har förtur till utrustning när önskemål om lån krockar. Identiteten på den som lånar utrustning måste vara känd.

Referenslitteratur

Om du behöver tillgång till journaler, böcker eller databaser bakom betalvägg står det på tillgång till referenslitteratur vad som gäller och hur du går tillväga.

Minibidrag

Minibidrag är avsett för mindre projekt med en eller fler inblandade, och har en kortare och enklare beslutsprocess och redovisningskrav. Ansök här.

Gemenskapens projekt

Inom Gemenskapens projekt går det att söka större summor för att genomföra större projekt, och det krävs att minst två personer är delaktiga. Ansökningar anonymiseras och publiceras på wikin så att frivilliga från gemenskapen kan kommentera och föreslå förbättringar och förändringar av projekten. Nya ansökningar annonseras ut via Svenskspråkiga Wikipedias Bybrunn.

Resebidrag

Detta projekt syftar till att hjälpa frivilliga med medel för att resa till projekt och aktiviteter som anordnas av andra när det inte finns resepengar i det projektet. Pengar kan sökas eller beviljas för hela eller delar av kostnaden. Ansökan mailas till axel.pettersson(at)wikimedia.se och kommer sedan att publiceras på en undersida. Om du inte vill att ditt användarnamn och verkliga identitet ska kopplas ihop får du ange det i ansökningen. Beslut tas av projektledaren med stöd av verksamhetschefen.

Experthjälp och supporttelefon

Målet är att ge medlemmar i gemenskapen stöd genom kompetens och arbetstid samt genom att förmedla tillgång till andra resurser de behöver för att lösa ett visst problem.

Tanken är varken att ersätta eller konkurrera med det stöd som ges via exempelvis Wikipediafrågor utan att istället vara ett komplement i de frågor där man inte önskar söka stöd publikt (t.ex. på grund av ett känsligt ärende) eller där föreningen kan erbjuda hjälp på annat sätt än gemenskapen. För att understryka detta räknas enbart avancerade frågorna mot projektets måluppfyllnad. En avancerad fråga är en där den sökande inte kan tänkas få svar via de vanliga kanalerna (eller inget svar inom rimlig tid) eller av annan anledning inte kan använda sig av de vanliga kanalerna.

Fotoackreditering

Om du vill fotografera på någon plats eller vid något tillfälle där det krävs tillstånd kan föreningen hjälpa till med att söka tillstånd eller ackreditering. På vår sida om fotoackreditering står det mer om det riktat både mot fotografer och arrangörer. Kontakta Axel Pettersson för hjälp med kontakt eller ansökning.

Loggar

För att kunna se att vi uppfyller våra mål måste vi logga inkomna ärenden. Detta görs på ett sätt som minimerar den information vi sparar. För att kunna mäta antalet unika personer vi har stött registreras den sökandes namn, detta sker dock inte på ett sätt som kopplar det till ett ärende. Vi loggar inga detaljer om ärendet i sig.

Tidplan

Pågår 2015, eller tills budgeten tar slut.

Samarbetspartners

Se även

Projektdata

5110 Fas: Avslutat Ansvarig: Axel
Finansiering: FDC Beslut:
Medverkan av frivilliga: Sök stöd, gör aktiviteter, be om hjälp.
Övergripande mål: * S.1.1
 • S.3.2
Budgetkod: Budget: Delmål:
5100 80000
 • Målet är att hjälpa minst 40 olika "wikimedianer" vid minst 120 insatser genom att ge dem tillgång till expertis och andra resurser genom varierande supportmöjligheter enligt nya beräkningsmodellen.
 • Minst fyra aktiviteter som involverar mer än en person.Tidplan:

Pågår 2015 

Ledningsrapport: 
Status per 2015-05-22 STATUS:
STATUS orsak Projektet pågår och gemenskapen får stöd
Utförda aktiviteter Progress mot mål Dragna erfarenheter KOSTNAD – Budget, Aktuell & Prognos uppföljning kr

Teknikutrustning utlånad, skrivstugor planerade och genomförda

 • Budget 40 000 kr arbetstid, 40 000 övrigt.
 • Aktuell 33 649 kr
 • Prognos
Aktuella huvudsakliga RISKER Öppna huvudsakliga PROBLEM OMFATTNING – Aktuella förslag till förändringar
Kommentar från verksamhetschefen:
Slutrapport/utvärdering:


Telling your program stories

Från instruktionen för Progress Report Form:

Please tell the story of each of your programs included in your proposal. This is your chance to tell your story by using any additional metrics (beyond global metrics) that are relevant to your context, beyond the global metrics above. You should be reporting against the targets you set at the beginning of the year throughout the year. We have provided a template here below for you to report against your targets, but you are welcome to include this information in another way. Also, if you decided not to do a program that was included in your proposal or added a program not in the proposal, please explain this change. More resources for storytelling are at the end of this form. Here are some ways to tell your story.

 • We encourage you to share your successes and failures and what you are learning. Please also share why are these successes, failures, or learnings are important in your context. Reference learning patterns or other documentation.
 • Make clear connections between your offline activities and online results, as applicable. For example, explain how your education program activities is leading to quality content on Wikipedia.
 • We encourage you to tell your story in different ways by using videos, sound files, images (photos and infographics, e.g.), compelling quotes, and by linking directly to work you produce. You may highlight outcomes, learning, or metrics this way.
 • We encourage you to continue using dashboards, progress bars, and scorecards that you have used to illustrate your progress in the past, and to report consistently over time.
 • You are welcome to use the table below to report on any metrics or measures relevant to your program. These may or may not include the global metrics you put in the overview section above. You can also share your progress in another way if you do not find a table like this useful.

Utkast

In the Community support program we have continued working with both our more direct support to the exsisting community but also projects to recriuit new users to create a more diversified community. The direct support to existing users include our pool of technology, grants for hosting photo hunts and attending events, help with press ackreditations and other activities. Our camera equipment has been used by more then 15 different users to put more then antal media files on commons and in use in the projects, and a lot of the users are returning to borrow the equipment over and over again.