Gemenskapens projekt

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök


Gemenskapens projekt är Wikimedia Sveriges stödform för större projekt med minst två personer inblandade. Projekten ska vara förenliga med Wikimedia Sveriges stadgar[1] och verka för att göra kunskap fritt tillgänglig för alla människor. Ansökningar och projekt som uppfyller kraven och godkänns av utskottet från gemenskapen beviljas och startas omedelbart. Projektbidragen ska inte gå till lön utan till andra omkostnader projektet medför. Inkomna ansökningar kommer att anonymiseras och publiceras på wikin. Rapportering ska ske med måluppfyllnad och ekonomisk uppföljning.

Tidigare år

Gemenskapens projekt har funnits:

Ansökan

Ansökan görs löpande via e-post till gemenskapensprojekt@wikimedia.se och ska innehålla följande information:

 • Adressuppgifter till projektledare/deltagare (namn, adress, e-post, användarnamn)
 • Projekttitel
 • Ansökt totalbelopp
 • Kort beskrivning (max 100 ord)
 • Detaljerad beskrivning som kan innehålla t.ex.:
  • Kostnadsberäkning
  • Vad är projektmålet?
  • Hur förbättrar, påverkar eller stödjer projektet fri kunskap?
  • Hur ska du mäta framgång, formulera mål enligt SMART?
  • Vem är din målgrupp?
  • Behöver du speciella verktyg, metoder eller hjälpmedel?
  • Får du redan annat stöd till ditt projekt eller är det beroende av annat stöd för att kunna realiseras?
  • Vad händer med ditt projekt efter främjandeperioden?
  • Har du redan erfarenhet av liknande projekt?

Tänk på att:

 • Det kan ta över två veckor att få svar, så ansök i god tid!
 • Utskottet främst kommunicerar via e-post. Det är inte säkert att kommentarer på wikisidor når oss.

Frågor och svar

 • Får vi vara flera personer?
 • Absolut! Ni inte bara får utan måste. Vi uppmuntrar projekt med flera deltagare. Vi ser samarbeten mellan användare som något gott.
 • Får projektet handla om annat än Wikipedia?
 • Ja. Det enda kravet är att projekt är inom föreningens syfte som är att stödja de olika Wikimediaprojektet eller fri kunskap i allmänhet. Det innebär att att vi kan stödja projekt som inte har någon anknytning till Wikimediaprojekten så länge det handlar om att stödja fri kunskap.
 • Om jag behöver nån teknisk pryl till mitt projekt köper ni den åt mig?
 • I princip ja. För längre projekt (exempelvis scanning av stora bokverk under längre tid) har inköp bekostas av Gemenskapens projekt. Men prylen kvarstår i föreningens ägo och lånas enbart ut så länge projektet fortlever. Om du behöver något för ett kortare projekt som du tror kan vara användbart för flera, föreslå det som ett inköp till teknikpoolen.
 • Jag skulle behöva några böcker till ett artikelprojekt. Är det hit jag ska skicka ansökan?
 • Vi har en särskild budget för inköp av referenslitteratur. Du kan kan ansöka om pengar här Tillgång till referenslitteratur
 • Jag har en idé som inte kräver så mycket pengar, kan jag söka ändå?
 • Ja det kan du, men kolla in om du inte hellre borde söka våra minibidrag med lite enklare ansökningsförfarande.

Praxis

Detta är primärt baserat på den praxis som har utvecklats under projektets gång och är, som det mesta i Wikivärlden, inte absoluta regler.

Reskostnader

Vi har generellt en restriktiv hållning. Undantag är framförallt fotosafarier där vi har bekostat reskostnader direkt förknippade med projektets utförande (exempelvis bensinkostnader för att åka runt och fotografera). Generellt är vi mer positiva till att ta den typen av kostnader i samband med projekt som involverar flera personer.

Matkostnader och dylikt

Vi har generellt en mycket restriktiv hållning. Riktlinjer är Skatteverkets regler kring traktamenten. Lunch eller middag ersätts med maximalt 77 kronor/måltid och frukost med maximalt 44 kronor.

Utskott från gemenskapen

Frivilliga från gemenskapen bildar tillsammans med en styrelseledamot ett utskott som diskuterar och bedömer ansökningarna. Utskottet har beslutsrätt under förutsättningen att det består av minst fyra personer. Vill du bli med i utskottet? Anmäl dig på diskussionssidan eller på e-post med en kort presentation till info(at)wikimedia.se.

Bedömningsgrunder

Projekten ska bedömas utifrån följande grunder:

 • Blir nyttan stor för projekten?
 • Är ansökan realistisk och är det möjligt att uppnå målen?
 • Är projektet kostnadseffektivt?
 1. Stadgar#1 § Föreningens namn och syfte