Projekt:Gemenskapens projekt 2013

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Det här kan du som frivillig hjälpa oss med!
Var med och bedöm projektförslag. Vi behöver ha en till i kommittéen som bedömer förslagen.
Sprid ordet! Hjälp till att göra möjligheten att söka pengar känd. Sprid till sociala medier, vänner eller wikifikor.
Gör ett projekt själv! Våga sök för en idé du har själv.
Tipsa om sponsorer Finns det någon du tror skulle vilja stödja ett sådant här projekt med mer medel? Hör av dig!


Wikimedia Sverige utlyser totalt 47 000 kr till Gemenskapens projekt. Projekten ska vara förenliga med Wikimedia Sveriges stadgar[1] och verka för att göra kunskap fritt tillgänglig för alla människor. Projekt måste realiseras och rapporteras under 2013. Ansökningar och projekt som uppfyller kraven och godkänns av utskottet från gemenskapen beviljas och startas omedelbart. Projektbidragen ska inte gå till lön utan till andra omkostnader projektet medför. Inkomna ansökningar kommer att anonymiseras och publiceras på wikin. Rapportering ska ske med måluppfyllnad och ekonomisk uppföljning.

Ansökan

Ansökan görs från och med 10 juni via e-post till gemenskapensprojekt@wikimedia.se och ska innehåller följande information:

 • Adressuppgifter till projektledare/deltagare (namn, adress, e-post, användarnamn)
 • Projekttitel
 • Ansökt totalbelopp
 • Kort beskrivning (max 100 ord)
 • Detaljerad beskrivning som kan innehålla t.ex.:
  • Kostnadsberäkning
  • Vad är projektmålet?
  • Hur förbättrar, påverkar eller stödjer projektet fri kunskap?
  • Hur ska du mäta framgång, formulera mål enligt SMART?
  • Vem är din målgrupp?
  • Behöver du speciella verktyg, metoder eller hjälpmedel?
  • Får du redan annat stöd till ditt projekt eller är det beroende av annat stöd för att kunna realiseras?
  • Vad händer med ditt projekt efter främjandeperioden?
  • Har du redan erfarenhet av dylika projekt?

Frågor och svar

 • Får vi vara flera personer?
 • Absolut! Vi uppmuntrar projekt med flera deltagare. Vi ser samarbeten mellan användare som något gott.
 • Får projektet handla om annat än Wikipedia?
 • Ja. Det enda kravet är att projekt är inom föreningens syfte som är att stödja de olika Wikimediaprojektet eller fri kunskap i allmänhet. Det innebär att att vi kan stödja projekt som inte har någon anknytning till Wikimediaprojekten så länge det handlar om att stödja fri kunskap.
 • Om jag behöver nån teknisk pryl till mitt projekt köper ni den åt mig?
 • I princip ja. För längre projekt (exempelvis scanning av stora bokverk under längre tid) har inköp bekostas av Gemenskapens projekt. Men prylen kvarstår i föreningens ägo och lånas enbart ut så länge projektet fortlever. Om du behöver något för ett kortare projekt som du tror kan vara användbart för flera, lägg hellre ett förslag på inköp till teknikpoolen.
 • Jag har en idé som inte kräver så mycket pengar, kan jag söka ändå?
 • Ja det kan du, men kolla in om du inte hellre borde söka våra minibidrag med lite enklare ansökningsförfarande.

Praxis

Detta är primärt baserat på den praxis som har utvecklats under projektets gång och är, som det mesta i Wikivärlden, inte absoluta regler.

Reskostnader

Vi har generellt en restriktiv hållning. Undantag är framförallt fotosafaris där vi bekostat reskostnader direkt förknippade med projektets utförande (exempelvis bensinkostnader för att åka runt och fotografera). Generellt är vi mer positiva till att ta den typen av kostnader i samband med projekt som involverar flera personer.

Matkostnader och dylikt

Vi har generellt en mycket restriktiv hållning. Enda undantaget har varit vid en fotosafari som pågick under två dagar och där deltagarna skulle vara på resande fot under den tiden. Riktlinjer är skatteverkets regler kring traktamenten. Lunch eller middag ersätts med maximalt 77 kronor/måltid och frukost med maximalt 44 kronor.

Utskott från gemenskapen

Frivilliga från gemenskapen bildar tillsammans med en styrelseledamot ett utskott som diskuterar och bedömer ansökningarna. Utskottet har beslutsrätt under förutsättningen att det består av minst fyra personer. För närvarande saknas en person, varför utskottet ger råd och beslutet tas av verksamhetschef. Vill du bli med i utskottet? Anmäl dig på diskussionssidan eller på e-post med en kort presentation till info(at)wikimedia.se.

Utskottets sammansättning

Bedömningsgrunder

Projekten ska bedömas utifrån följande grunder:

 • Blir nyttan stor för projekten?
 • Är ansökan realistisk och är det möjligt att uppnå målen?
 • Är projektet kostnadseffektivt?

Ansökningar

Titel Ansökt belopp Beviljat belopp Rapport/resultat Kort beskrivning Utskottets kommentar (eller beslut om möjligt) Verksamhetschefens beslut (om nödvändigt)
Bokmässan 2013 14 290 kr 14 290 kr Bokmässan hålls årligen i Göteborg, i år under tiden 26-29 september. Wikimedia Sverige har under flera år deltagit där med egen monter, förra året genom att gå runt och fotografera/intervjua. Även i år bör föreningen vara närvarande med ett liknande upplägg för att fotografera och marknadsföra Wikipedia och fri kunskap Utskottet rekommenderar enhälligt att ansökan bifalls. Godkänt enligt rekommendation.
Server för OpenStreetMap ansökan 25 048,75 25 048,75 Inom OSM.se har vi en längre tid diskuterat att få till en egen server där vi kan köra diverse projekt baserade på OpenStreetMap. För tillfället finns ingen gemensam OSM infrastruktur i Sverige vilket har lett till att alla sitter på varsitt håll och experimenterar. Detta har även orsakat att användbara tjänster relaterat till OSM har försvunnit när individen som underhållit dessa har tappat intresset. Förhoppningen är att en gemensam server där det är lätt att sätta upp nya virtuella miljöer för experimentation ska leda till enklare och bättre engagemang samt mer kontinuitet. Utskottet rekommenderar enhälligt att ansökan bifalls med tre villkor:
 • att servern i enlighet med riktlinjerna för Gemenskapens projekt ägs av WMSE och lånas ut
 • att det finns en ansvarig kontaktperson
 • att det finns rutiner för att dokumentera och rapportera arbetet
Godkänt enligt rekommendation, sökanden har accepterat villkoren.
Inköp av bokscanner 7500 kr 7500 kr Inköp av bokscanner av ny modell Utskottet rekommenderar enhälligt att ansökan bifalls. Godkänt enligt rekommendation, medel har omfördelats till detta projekt.

Referenser

 1. Stadgar#1 § Föreningens namn och syfte

Budget

 • 47 000 kr

Se även