Projekt:Stöd till gemenskapen 2017

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
<< 2016 | 2018 >>
Det här kan du som frivillig hjälpa oss med!
Var aktiv! Låna utrustning och skaffa referenslitteratur.
Gör saker! Sök bidrag, fotografera eller be om experthjälp.
Tyck! Föreslå saker att köpa in.
Om du är nyfiken och vill ha mer information om specifika uppgifter, ta kontakt med axel.pettersson(at)wikimedia.se

Kort projektbeskrivning

Det här är samlingsprojektet som innehåller dom olika former av stöd Wikimedia Sverige ger till Wikimediagemenskapen och andra projekt och rörelser som passar in i vår vision och strategi. Teknikpoolen, referenslitteratur, olika former av bidrag samt experthjälp och supporttelefon samlas här. Stöd till lokala teknikpooler och volontärprojekt som återkommande skrivstugor och fotograferande på mässor och festivaler ingår också.

Teknikpool

Den utrustning vi har finns listad här, och om du vill låna nånting skriver du upp dig på lånelistan samt kontaktar Axel Pettersson. Utrustning kan antingen skickas till den som lånar eller hämtas på kontoret. Vem som helst får låna utrustning från teknikpoolen, så länge syftet är att skapa fritt material. Medlemmar i Wikimedia Sverige har förtur till utrustning när önskemål om lån krockar. Identiteten på den som lånar utrustning måste vara känd.

Referenslitteratur

Om du behöver tillgång till journaler, böcker eller databaser bakom betalvägg står det på tillgång till referenslitteratur vad som gäller och hur du går tillväga.

Bidrag

Bidrag rymmer det som tidigare delades upp i minibidrag, gemenskapens projekt och resebidrag, men nu samlar vi allt i ett. Alla bidragsansökningar sker på wikin eller mailas till axel.pettersson(at)wikimedia.se (och kommer då att publiceras på wikin, men kan om så önskas anonymiseras), och ska skrivas eller skickas in i förväg med framförhållning nog att hinna godkännas innan kostnader uppstår. Ansökningarna ska innehålla sökande, beskrivning, mål (enligt SMART), budget och tidplan. Redovisning av resultat och kostnader ska ske snarast, och senast en månad efter projektavslut. Eventuella inköp eller bokningar kan antingen göras av kansliet eller av sökande själv, och återbetalning sker enligt ersättning för utlägg i så fall.

Experthjälp och supporttelefon

Målet är att ge medlemmar i gemenskapen stöd genom kompetens och arbetstid samt genom att förmedla tillgång till andra resurser de behöver för att lösa ett visst problem.

Tanken är varken att ersätta eller konkurrera med det stöd som ges via exempelvis Wikipediafrågor utan att istället vara ett komplement i de frågor där man inte önskar söka stöd publikt (t.ex. på grund av ett känsligt ärende) eller där föreningen kan erbjuda hjälp på annat sätt än gemenskapen. För att understryka detta räknas enbart avancerade frågorna mot projektets måluppfyllnad. En avancerad fråga är en där den sökande inte kan tänkas få svar via de vanliga kanalerna (eller inget svar inom rimlig tid) eller av annan anledning inte kan använda sig av de vanliga kanalerna.

Fotoackreditering

Om du vill fotografera på någon plats eller vid något tillfälle där det krävs tillstånd kan föreningen hjälpa till med att söka tillstånd eller ackreditering. På vår sida om fotoackreditering står det mer om det riktat både mot fotografer och arrangörer. Kontakta Axel Pettersson för hjälp med kontakt eller ansökning.

Loggar

För att kunna se att vi uppfyller våra mål måste vi logga inkomna ärenden. Detta görs på ett sätt som minimerar den information vi sparar. För att kunna mäta antalet unika personer vi har stött registreras den sökandes namn, detta sker dock inte på ett sätt som kopplar det till ett ärende. Vi loggar inga detaljer om ärendet i sig.

Tidplan

Pågår 2017, eller tills budgeten tar slut. Under året kommer evenemang dit ackreditering behöver sökas uppmärksammas och uppmuntras samt nyttjande av teknikpool och möjligheter att få bidrag för aktiviteter utannonseras på Bybrunnen och i andra kanaler.

Datum Aktivitet Kommentar Phabricator

WMSE-Community-Support-2017

Januari-februari Bygg om WMSE-teknikpoolmallen så att den hanterar alla typer av stöd i projektet En kategori för uppladdade bilder, men flera olika texter T158759
Januari-december Ge stöd genom teknikpool, referenslitteratur, bidrag, experthjälp och supporttelefon samt fotoackreditering Pågående kontinuerligt i ojämn takt under året
Januari-december Kvinnliga huvudpersoner på Wikipedia (skrivstugor)
Februari-december Kommunicera om Lista över evenemang att söka ackreditering för Skriv på BB i början av varje månad om kommande evenemang att söka fotoackreditering till
Mars Sätt ihop kommunikationsplan för projektet Ex. FB-reklam för att teknikpoolen finns och möjligheten till fotoackreditering på evenemang samt koppla till olika fototävlingar
Mars-december Konst på Wikipedia (skrivstugor) Planerad start 1 mars
Juli Läger i Molkom 2017 Genomförs v. 30
Augusti Fotosafari i Kiruna Har lyfts vid flera tillfällen av volontärer. Ligger preliminärt i augusti med förhoppning om ny drönarlag. Kopplas med fördel till Projekt:Kopplat Öppet Kulturarv p.g.a. hotad historisk bebyggelse
September Bok och Biblioteksmässan 2017

Se även

Projektdata

Projekt nr. 175101 Ansvarig Axel
Projektstart 2017-01-01 Projektslut 2017-12-31
Finansiär Budget
FDC 240 885 kr 
Egen 20 000 kr 
Total: 260 885 kr
Interna mål
  • G.1.1a - Stöd ges vid 300/365 tillfällen.
  • G.1.1b - Stöd ges till minst 74/100 wikimedianer och dylika.
  • G.1.2 - Stöd 40/50 återkommande träffar för wikimedianer
  • G.2.1 - Redigering från 85/365 unika underrepresenterade användare.
Slutrapport/utvärdering
Lägesrapport: 
Uppdaterad senast 2017-11-17 STATUS
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad
  • Reklam mot gemenskapen, uppmuntrat sökande till olika aktiviteter.
  • G.1.1a - Stöd har givits vid 109 tillfällen.
  • G.1.1b - Stöd har givits till minst 41 wikimedianer och dylika.
  • G.1.2 - Stöd har givits till 63 återkommande träffar för wikimedianer.
  • G.2.1 - Redigering från 197 unika underrepresenterade användare har skett.
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem

Fortsatt uppmuntrande till att söka stöd och låna utrustning.

Lågt intresse för att använda utrustning från teknikpoolen. Möjligheten att få referenslitteratur är nästan helt okänd inom gemenskapen.

Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2017.
Kommentar från verksamhetschefen