Ersättning för utlägg

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Om du i ditt engagemang gjort egna utlägg som du har rätt att få ersättning för skall du använda denna lathund.

Ersättning betalas bara ut mot originalkvitto
 • Det kan vara papperskvitto eller som en pdf.
 • Den lilla remsan från kreditkortsläsaren BABS räknas inte som kvitto, inte heller orderbekräftelser.
Du redovisar med Kostnadsersättningsblanketten REB
 • Använd denna blankett. Notera att det är en flik i arket för flera kvitton och en för om du bara har ett kvitto.
 • Endast detaljfyllda och undertecknade blanketter accepteras.
Fäst kvittona med tejp på A4-papper
 • Använd inte häftapparat, lägg hellre kvittona löst om de inte går att tejpa (numrera dem på baksidan eller i ett hörn i så fall).
 • Fäst endast ett kvitto på varje papper.
Måltid
 • På kvitton som avser representation ska samtliga som deltagit antecknas och syftet med representationen anges.
Numrera varje kvitto
 • Stäm av att de stämmer med numren i kostnadsersättningsblanketten (REB).
 • Du redovisar enbart kvittot du fått, där företagets namn står skrivet.
 • Den lilla remsan du får från (BABS) kortterminalen är inte godkänd som kvitto. Om du bokat biljetter och fått bokningsbekräftelse som pdf skriver du ut den, och lämna in tillsammans med boardingkort eller färdbevis.
 • Sätt inga kvitton ovanpå en utskriven pdf.
 • För flygresa måste du även spara och sätta fast boardingkortet.
Har du väldigt många kvitton?
 • Du kan sortera dem så att de hör ihop.
 • Alla kvitton från en viss konferens kan sitta tillsammans, eller alla kvitton som rör ett visst projekt. Eller om du har flera biljetter av samma slag kan du sätta alla kvitton från till exempel kollektivtrafik på ett papper och alla kvitton från konferensanläggningen på ett papper.
Viktiga datum
 • Lämna in dina kvitton så snart som möjligt.
 • Handläggningstiden för utlägg är normalt inte längre än två veckor.
 • Utlägg som görs under året skall vara kansliet tillhanda senast 31 december för att förenkla vår bokföring och årsredovisning.
Skicka blankett och kvitton
 • Posta till: Wikimedia Sverige, c/o Internetstiftelsen i Sverige (IIS), Hammarby Kaj 10D, 120 32 Stockholm