Diskussion:Ersättning för utlägg

Hoppa till navigering Hoppa till sök

Om denna diskussion

Inte redigerbar

Jag sökte efter blanketten för kostnadsersättningar och kom till den här sidan. Länken till ersättningsblanketten verkar gå till en gammal blankett. Det saknas en massa kolumner såsom nummer, belopp, begärd ersättning etc. Var finns uppdaterad blankett? --Anna Bauer (diskussion) 20 april 2013 kl. 17.03 (CEST)

Mhh, länken går till det nyaste blankett. Såg du att den har faktist två tabeller? --Prolineserver (diskussion) 20 april 2013 kl. 22.45 (CEST)
Ahh ... Du har rätt. Det finns ju två sidor och två tabeller ... Ok. Tack! --Anna Bauer (diskussion) 2 maj 2013 kl. 15.22 (CEST)

Mall:LQT-sida konverterad till Flow

Uppdaterad blankett (och instruktioner)

6
Evelina Bång (WMSE) (diskussionbidrag)

Personal som gör utlägg med bankkort som de fått i tjänsten behöver inte längre redovisa sina utlägg med en REB. Därför behöver blanketten och instruktionerna för utlägg uppdateras. Ett förslag på en ny blankett finns här: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1eOkaYAWOd3R1yD695bSxJlpzhwbuQ1Hz

Särskild ping till@John Andersson (WMSE) och @Axel Pettersson (WMSE) som gett förslag på innehåll i nya blanketten.


Skillnaderna jämfört med den tidigare blanketten är:

- Rutan "Ange syfte med utlägget" och kolumnen "Typ av inköp" har ersatts av kolumnen "Syfte med utlägget", för att spara plats och göra blanketten enklare att fylla i.

- Rutan "Ange vilket projekt utlägget gjorts inom" har ersatts av rutan "Om utlägget hör till en ansökan du gjort inom Stöd till gemenskapen, skriv ansökans namn här:" för att bättre passa blankettens nya, mer begränsade, målgrupp.

- Kryssrutorna för hur utlägget gjorts är borta (eftersom det enda alternativet för redovisningsblanketten nu är att den som fyller i den begär ersättning).

- Kravet på underskrift är borta, för att göra det enklare att skicka in blanketten digitalt när det behövs.

- Kolumnen "Nr" för kvittona är borta, för att göra det enklare att skicka in blanketten digitalt när det behövs.

- Kolumnen "Inköpsställe" är borta, för att göra blanketten enklare att fylla i (den informationen kan utläsas på kvittot).

- Kolumnerna "Originalbelopp och valuta" och "Begärd ersättning i SEK" har ersatts av kolumnen "Begärd ersättning (SEK)", för att göra blanketten enklare att fylla i (originalbelopp och valuta kan utläsas av originalkvittot).


De uppdaterade instruktionerna för utlägg hänvisar till blanketten, så om blanketten är okej kan de uppdaterade instruktionerna publiceras.

Alicia Fagerving (WMSE) (diskussionbidrag)

Om man ändå vill ange projekt- respektive kvittonummer, hur gör man då? ~~~~

Evelina Bång (WMSE) (diskussionbidrag)

Gällande projektnummer, så har jag tänkt att det bara är anställda som lämnar in kvitton som hör till projekt utanför Stöd till gemenskapen. För anställda finns en särskild instruktion om att de ska anteckna projektnumret (som jag har förtydligat nu). Men det kanske kan hända att volontärer gör utlägg utanför Stöd till gemenskapen? På blanketten så ska projektnummer antecknas där det står "kostnadsställe" (projektnumren kallas kostnadsställen i Fortnox), jag behöll att det görs av den på WMSE som administerar REB:en och inte av den som gjort utlägget.

Gällande kvittonummer så kan man ju skriva det i fältet "Syfte med utlägget" om man vill. Jag tycker inte att jag har haft så mycket nytta av kvittonummer när jag administrerat REB:arna. Man kanske har nytta av dem när man fyller i den?

Alicia Fagerving (WMSE) (diskussionbidrag)

Aha, ok. Jag trodde kvittonummer var något som krävdes av Skatteverket. Det betyder sǻledes att man inte kommer att behöva skriva någonting på A4-pappret?

En sak som jag saknat är tydliga instruktioner för omvandling från originalbelopp till SEK. Det jag har gjort är att googla t.ex. "x USD in SEK", och då ser man resultatet direkt. Men

1) man vet ju inte varifrån denna information kommer,

2) det har hänt att jag inte gjorde det på samma dag som inköpet genomfördes.

Så det vore väl bra att ha en riktlinje om detta så att alla gör på samma sätt.

Evelina Bång (WMSE) (diskussionbidrag)

Skatteverket kräver kvittonummer men det är det kvittonummer som står på kvittot.

Just ja, jag tänkte inte på möjligheten att någon betalar kontant utomlands, eller betalar med kort men att beloppet inte visas i SEK på kontot. Kolumnen för originalvaluta måste nog tillbaka då. Tack!

Evelina Bång (WMSE) (diskussionbidrag)

Efter återkoppling från Alicia och en volontär som provat fylla i blanketten, så har jag lagt till information om valutakonvertering i instruktionen men hoppat över att lägga tillbaka en kolumn för originalbelopp och valuta i blanketten. Jag har också lagt till ett fält för attestering på blanketten, det hade jag glömt bort att lägga in.

Redovisa delsummor från samma kvitto

1
Sara Mörtsell (WMSE) (diskussionbidrag)

Jag tycker vi kompletterar sidans insturktioner med denna från @Evelina Bång (VMSE) angående ett kvitto som har delsummor för olika WMSE-projket:

"Vi kan sätta mer än en atteststämpel på ett kvitto, och låta delsummor gå på olika projekt. Ska du samla allt på en REB? Jag tror att det lättaste då är att göra flera rader för samma kvitto i REB:en. Om du numrerar respektive kvittosida, så låt flera rader hänvisa till en kvittosida och skriv respektive delsumma och projektVi kan sätta mer än en atteststämpel på ett kvitto, och låta delsummor gå på olika projekt. Ska du samla allt på en REB? Jag tror att det lättaste då är att göra flera rader för samma kvitto i REB:en. Om du numrerar respektive kvittosida, så låt flera rader hänvisa till en kvittosida och skriv respektive delsumma och projekt"

Dok. går inte att öppna på Mac?

2
FrankieF (diskussionbidrag)

Efter nerladdning av dok. (REB Redovisningsblankett Mars.ods) händer bara det när man klickar på den (dvs vill öppna den) att det blir en kopia på dok. (REB Redovisningsblankett Mars.ods.cpgz). När man klickar på denna blir det en ny kopia (REB Redovisningsblankett Mars 2.ods.cpgz) osv osv.
Vad göra? Lesula (diskussion) 24 augusti 2013 kl. 20.46 (CEST)

Mall:LQT inlägg importera med användare med annan signatur

Ainali (diskussionbidrag)

Jag mailade dig precis en annan version av filen. Hör av dig om den inte fungerar!

Det finns inga äldre ämnen