Projekt:Stöd till gemenskapen 2016

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Det här kan du som frivillig hjälpa oss med!
Var aktiv! Låna utrustning och skaffa referenslitteratur.
Gör saker! Sök bidrag, fotografera eller be om experthjälp.
Tyck! Föreslå saker att köpa in.

Kort projektbeskrivning

Det här är samlingsprojektet som innehåller dom olika former av stöd Wikimedia Sverige ger till Wikimediagemenskapen och andra projekt och rörelser som passar in i vår vision och strategi. Teknikpoolen, referenslitteratur, olika former av bidrag samt experthjälp och supporttelefon samlas här.

Teknikpool

Den utrustning vi har finns listad här, och om du vill låna nånting skriver du upp dig på lånelistan samt kontaktar Axel Pettersson. Utrustning kan antingen skickas till den som lånar eller hämtas på kontoret. Vem som helst får låna utrustning från teknikpoolen, så länge syftet är att skapa fritt material. Medlemmar i Wikimedia Sverige har förtur till utrustning när önskemål om lån krockar. Identiteten på den som lånar utrustning måste vara känd.

Referenslitteratur

Om du behöver tillgång till journaler, böcker eller databaser bakom betalvägg står det på tillgång till referenslitteratur vad som gäller och hur du går tillväga.

Bidrag

Bidrag rymmer det som tidigare delades upp i minibidrag, gemenskapens projekt och resebidrag, men nu samlar vi allt i ett. Alla bidragsansökningar sker på wikin eller mailas till axel.pettersson(at)wikimedia.se (och kommer då att publiceras på wikin, men kan om så önskas anonymiseras). Ansökningarna ska innehålla sökande, beskrivning, mål (enligt SMART), budget och tidplan. Redovisning av resultat och kostnader ska ske snarast, och senast en månad efter projektavslut. Eventuella inköp eller bokningar kan antingen göras av kansliet eller av sökande själv, och återbetalning sker enligt ersättning för utlägg i så fall.

Experthjälp och supporttelefon

Målet är att ge medlemmar i gemenskapen stöd genom kompetens och arbetstid samt genom att förmedla tillgång till andra resurser de behöver för att lösa ett visst problem.

Tanken är varken att ersätta eller konkurrera med det stöd som ges via exempelvis Wikipediafrågor utan att istället vara ett komplement i de frågor där man inte önskar söka stöd publikt (t.ex. på grund av ett känsligt ärende) eller där föreningen kan erbjuda hjälp på annat sätt än gemenskapen. För att understryka detta räknas enbart avancerade frågorna mot projektets måluppfyllnad. En avancerad fråga är en där den sökande inte kan tänkas få svar via de vanliga kanalerna (eller inget svar inom rimlig tid) eller av annan anledning inte kan använda sig av de vanliga kanalerna.

Fotoackreditering

Om du vill fotografera på någon plats eller vid något tillfälle där det krävs tillstånd kan föreningen hjälpa till med att söka tillstånd eller ackreditering. På vår sida om fotoackreditering står det mer om det riktat både mot fotografer och arrangörer. Kontakta Axel Pettersson för hjälp med kontakt eller ansökning.

Loggar

För att kunna se att vi uppfyller våra mål måste vi logga inkomna ärenden. Detta görs på ett sätt som minimerar den information vi sparar. För att kunna mäta antalet unika personer vi har stött registreras den sökandes namn, detta sker dock inte på ett sätt som kopplar det till ett ärende. Vi loggar inga detaljer om ärendet i sig.

Tidplan

Pågår 2016, eller tills budgeten tar slut.

Se även

Projektdata

5101 Fas: Avlutad Ansvarig: Axel
Finansiering: FDC Beslut: Här
Medverkan av frivilliga: Låna utrustning, sök stöd, genomför projekt.
Övergripande mål: G.1.1, G.1.2
Budgetkod: Budget: Delmål:
5100 333600 Interna (fetmarkerat är projektets del av föreningens totala mål):
 • G.1.1a - Stöd ges vid 355/365 tillfällen
 • G.1.1b - Stöd ges till minst 40/50 personer
 • G.1.2 - Stöd återkommande sociala aktiviteter 50/50 ggr
 • G.2.1 - Redigering från 12/365 unika underrepresenterade användareTidplan:

Pågår 2016 

Ledningsrapport: 
Status per 2016-11-23 STATUS:
STATUS orsak Självgående projekt som inte utnyttjas tillräckligt av gemenskapen.
Utförda aktiviteter Progress mot mål Dragna erfarenheter KOSTNAD – Budget, Aktuell & Prognos uppföljning kr

Utlån av teknikpool, stöd till aktiviteter, Fotackrediteringshjälp och experthjälp.

 • G.1.1a: 238
 • G.1.1b: 87
 • G.1.2: 56
 • G.2.1: 36

Diskussioner på bybrunnen och andra sidor visar att möjligheterna till stöd inte är tillräckligt kända. Mer information behövs där och till andra gemenskaper.

 • Budget 333600
 • Aktuell 7716
 • Prognos 333600
Aktuella huvudsakliga RISKER Öppna huvudsakliga PROBLEM OMFATTNING – Aktuella förslag till förändringar
Kommentar från verksamhetschefen:
Slutrapport/utvärdering: