Read in English

Verksamhetsplan 2016

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
<< 2015 | 2017 >>

Denna verksamhetsplan för 2016 beslutades på årsmötet 2016 Du är välkommen att diskutera den eller komma med konkreta idéer på projekt som kan bidra till att uppfylla målen. Det har hållits ett medlemsmöte där både föreningens strategi och vision diskuterades.

Program Strategi Mål 2016
Tillgång Föreningen ska öka kunskapen om fria licenser och öka tillgången till fritt material. T.1.1 Berika Wikimediaprojekten med 20 resurser genom att skapa och sprida material samt ge support eller genomföra batchuppladdningar.
T.1.2 100 identifierade[1] ämnesexperter bidrar till Wikimediaprojekten med minst 1 produktiv redigering vardera, genom att sprida information, underhålla relationer eller arrangera tematiska skrivstugor.
T.1.3 Involvera 10 kurser i Wikipedias utbildningsprogram genom att utbilda motiverade lärare och bistå med expertis om Wikipedias verktyg för utbildning.
Föreningen ska verka för ökad användning av fria licenser. T.2.1 För att förändra normen om fria licenser se till att 10 organisationer tydligt licensierar sitt material under fri licens genom workshops och stöd med information riktat mot personal på organisationerna.
T.2.2 Utöka föreningens nätverk med 100 centralt placerade personer (som kan påverka licensvalet på material) och 20 politiker (som kan gynna föreningens strategiska frågor) genom evenemang, nya samarbeten och direktkontakter med innehållsägare och likasinnade organisationer.
Användning Föreningen ska verka för ett högt förtroende för, och en ökad användning av, Wikimediaprojekten och fri kunskap. A.1.1 Behålla eller öka förtroendet i Mediebarometerns mätning i mars 2017 genom riktad informationsspridning och relationsskapande med opinionsbildare med högt förtroende.
A.1.2 Öka antalet sidvisningar på Wikimediaprojekten från Sverige med 10% jämfört med samma månad tidigare år under de månader vi har mediesamarbeten i aktuella sammanhang.
Föreningen ska verka för att Wikimediaprojektens användbarhet ska vara hög. A.2.1 Minska antalet fel i mjukvaran, genom att 100 % av alla upptäckta och verifierade buggar[2] rapporteras inom en vecka.
A.2.2 För att göra innehållet tillgängligt för flera, sätt upp en fungerande prototyp för text-till-tal innan årets slut.
Gemenskapen Föreningen ska stödja aktiva användare med kompetens och andra resurser. G.1.1 För att underlätta arbetet, ska stöd ges vid 365 tillfällen till minst 50 olika wikimedianer, eller andra som förespråkar fri kunskap, genom tillgång till expertis, finansiering och andra resurser.
G.1.2 För att stärka gemenskapen ska föreningen ge stöd till 50 återkommande träffar där 50 wikimedianer deltar och där 50% av de som svarar på en enkät anger att de är gemenskapsbyggande.
Föreningen ska arbeta för ett inkluderande klimat med låga trösklar för nya användare. G.2.1 En produktiv redigering från 365 unika användare från Wikimedias underrepresenterade grupper, genom insatser arrangerade av föreningen.
G.2.2 250 kvarvarande nya aktiva användare som fortlöpande bidrar[3] genom att verka för förbättrade förutsättningar på Wikimedias projekt.[4]
Möjliggörande Föreningen ska vara kompetent. M.1 Styrelsemedlemmarna ska sträva efter att kompetensutveckla sig inom relevanta områden och kanslipersonalen ska ges möjlighet att kompetensutveckla sig.
Föreningens arbete ska vara transparent. M.2 Föreningen ska aktivt arbeta med kommunikation till viktiga intressenter, så som gemenskapen, Wikimedia Foundation, allmänheten och opinionsbildare.
Föreningen ska sträva efter organisatorisk stabilitet. M.3 Föreningen ska verka för en bred och hållbar finansiering där ingen bidragsgivare överstiger 50 %, ett dubblat medlemsantal, öka volontärengagemanget med 20 % och ett 90-konto.

Fotnoter

  1. Identifiering kan vara via systematiskt användarnamn med koppling till institutionen, särskild användarmall/-ruta på användarsidan som visar koppling till institutionen, uppskriven på Wikipediaprojekt, eventuellt mer.
  2. Baka in kritiska systemmeddelanden i prioriteringsordningen bugg, felöversatta, oöversatta.
  3. D.v.s. Rolling surviving new active editors
  4. Mätning: alla nya användare via ett av våra projekt/event som blir rolling surviving + alla andra nya som under de första 60 dagarna interagerar med ett av våra verktyg (typ Fikarummet) och därefter blir rolling surviving.