Read in English

Verksamhetsplan 2015

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
<< 2014 | 2016 >>

Denna verksamhetsplan för 2015 beslutades på årsmötet 2015. Du är välkommen att diskutera den eller komma med konkreta idéer på projekt som kan bidra till att uppfylla målen. Den bygger på förslag från ett medlemsmöte där både föreningens strategi och vision diskuterades.

Skribenter

 1. Föreningen skall stödja aktiva skribenter både med expertis och andra resurser.
  1. Målet är att hjälpa minst 40 olika "wikimedianer" vid minst 120 olika insatser med att ge dem tillgång till expertis och andra resurser genom varierande supportmöjligheter.
  2. Målet är att utbilda "aktiva" Wikimedianer på hantera bottar så att de kan göra deras första 100 bot-flaggade "produktiva redigeringar", totalt, på 5 olika språkversioner före årets slut genom att arrangera inlärningsaktiviteter.
  3. Öka tillgängligheten av information om alla resurser som görs tillgängliga på Wikimedia Commons eller Wikidata av föreningen inom en månad efter att de publicerats genom att annonsera det på Svenska Wikipedia (anslagstavlan eller Bybrunnen).
 2. Föreningen skall arbeta för ett mer diversifierat[1] användarunderlag och ett inkluderande klimat med låga trösklar för nya skribenter.
  1. För att öka mångfalden, ska minst 20 "kvarvarande nya användare" rekryteras genom evenemang riktade mot dessa fokusgrupper under året.
  2. Som en strategi för att göra klimatet hos Wikimedia Sverige mer inbjudande, ska alla "produktiva nya användare" få en inbjudan till Fikarummet inom en vecka från deras första "produktiva redigering".
 3. Föreningen skall verka för en underlättad kommunikation med och mellan aktiva skribenter.
  1. För att göra kommunikationen lättare ska återkommande[2] fysiska möten med aktiva användare på fem orter i Sverige stödjas under året.
  2. För att göra samarbete mer förekommande ska minst fyra av gemenskapen initierade aktiviteter som är öppna för alla wikimedianer och som involverar minst två personer stödjas under året.
 4. Föreningen skall ge stöd och uppmuntra ämnesexperter av olika slag att bidra aktivt till projekten.
  1. Målet är att etablera kontakt med 2 nya grupper av olika ämnesexperter som registrerar sig på Wikiprojektsidor under året genom att sprida information och arrangera tematiska skrivstugor.
  2. Målet är att utöka antalet existerande kontakter med en relaterad grupp var inom samma ämnesområde som skriver upp sig hos existerande Wikiprojekt[3] under året genom att underhålla relationer och arrangera tematiska skrivstugor.

Innehållsägare

 1. Föreningen ska skapa och sprida information och kunskap om fria licenser
  1. Målet är öka medvetenheten hos 30 innehållsägande organisationer om fria licenser via skapande av informationsmaterial på svenska och distribuering av dessa under året.
 2. Föreningen skall påverka myndigheter, offentliga institutioner och organisationer så att de börjar använda fria licenser
  1. Målet är att minst 50% av de organisationer som släppt material under fria licenser fortsätter att göra det under året genom att förbättra relationen till dessa organisationer.[4]
  2. Målet är att minst 5 nya organisationer börjar använda sig av fria licenser för material de distribuerar innan året är slut genom att utbilda dem och skapa relationer med dem.
 3. Föreningen ska ge praktiskt stöd för att göra material tillgängligt under fri licens
  1. Stärka anställda hos GLAM organisationer, till slutet av oktober, så att 50 % av de involverade anställda i en enkät anger att de upplever dokumentation om batchuppladdning som hjälpsam genom att utveckla dokumentationen och utbilda personalen.
  2. Öka kunskapen i användandet av fria licenser hos innehållsägande organisationer så att, i slutet av oktober, 90 % av personalen uttrycker mindre behov av support i framtiden för att publicera fritt licenserat material genom en-till-en support och träning.
  3. Färdigställa uppladdningar till Wikimedia Commons från 3 GLAM institutioner till slutet av året genom att ge praktisk support under batchuppladdningar.

Läsare

 1. Föreningen skall verka för en positiv attityd till, och ökad användning av, Wikimediaprojekten och fri kunskap, genom att bedriva både PR och utbildning mot allmänheten och potentiella användare inom Sverige.
  1. Öka räckvidden av Wikimediaprojekten genom att få minst nya 50 abonnenter till slutet av året på nyhetsbrevet genom att genomföra selektiv marknadsföring.
  2. Öka räckvidden mot allmänheten genom att öka antalet proaktiva nyheter med 10% om Wikimediaprojekt i media före slutet av året genom att öka användandet av pressreleaser och skapa relationer med journalister.
  3. Öka räckvidden mot allmänheten i 3 kommuner genom att ta fram QRpedia-skyltar i samarbete med andra organisationer före slutet av året.
 2. Föreningen skall verka för att projekten ger en bra läsarupplevelse.
  1. Minska antalet fel i mjukvaran, genom att 100 % av alla upptäckta och verifierade buggar rapporteras inom en vecka.
  2. Erbjuda lättläst och uppdaterat gränssnitt till alla svenska läsare genom att antalet icke översatta strängar i mjukvaran [5] inte ska vara mindre än 95% under mer än en månad och alla nya tillägg från Wikimedia Foundation för generell implementation inte hindras av icke översatta strängar genom att bygga en stark översättargemenskap genom att arrangera evenemang online eller offline.

Kunskapsspridare

 1. Föreningen skall verka för att forskning finansierad med offentliga medel skall publiceras under en fri licens.
  1. Öka forskares medvetenhet om fördelarna med fria licenser genom att kontakta 50 forskare innan slutet av året och berätta om goda exempel om hur forskning under fri licens har återanvänts.
 2. Föreningen skall utbilda lärare att integrera Wikimediaprojekten i utbildningen, framförallt genom att stimulera elever och studenter att aktivt bidra.
  1. Utbilda framtida lärare hos minst 2 lärarhögskolor genom att integrera Wikipediastudier i kurser innan året är slut.
  2. Öka antalet bidrag från Universitets- och högskolekurser med minst 5 produktiva redigeringar från minst 10 olika kurser under året genom att utbilda och stödja motiverade lärare.
  3. Utöka nätverket med 50 lärare innan slutet av året genom att marknadsföra goda exempel på hur Wikipedia kan användas i utbildningen.
  4. Öka antalet skribenter från grundskolan (år 7-9), gymnasiet och svenska för invandrare med åtminstone 1 produktiv redigering från 20 olika klasser under året genom att ge utmärkelser för tillräckligt bra bidrag i ett system för återkoppling som motivation. [6]
 3. Föreningen ska uppmuntra produktionen av material för öppen utbildning och uppmuntra såna åtgärder.
  1. Öka mängden öppna läromedel med 10 nya resurser innan året är slut genom att arrangera evenemang på plats och online så att skribenterna publicerar deras arbete som öppna läromedel.
  2. Öka aktiviteten inom öppna läromedel hos lärare på Wikibooks och Wikiversity så att 100 nya skribenter skapas innan året är slut genom att arrangera evenemang på plats och online.

Främjare av kunskap

 1. Föreningen skall verka för att fri kunskap och fria licenser hamnar på den politiska agendan.
  1. Öka antalet relationer med 5 nya opinionsbildare och beslutsfattare innan året är slut genom att delta i relevanta evenemang.
  2. Stärka relationen med två likasinnade organisationer genom att samarbeta inom 1 projekt under året.
  3. Öka rörelsens medvetenhet om pågående händelser inom EU genom publicering av en påverkansmatris över politisk påverkan på Meta innan slutet av mars månad genom att samla och analysera information.
  4. Stärka relationen med 20 svenska EU-parlamentariker innan året är slut genom att ha personliga möten med dem.
  5. Diversifierade medel genom att kartlägga offentliga medel och initiera kontakt med en av dem innan året är slut genom noggrann undersökning
 2. Föreningen skall påverka övergripande myndigheter att uppmuntra användandet av Wikimedias projekt inom sina områden.
  1. Öka användandet av Wikimediaprojekt genom att få 1 övergripande myndighet[7] att aktivt uppmuntra användandet av Wikimedia på ett nytt sätt innan året är slut genom att kontakta dem och förse dem med relevant information.

Föreningen

Föreningen skall bedriva en professionell och långsiktig verksamhet, understödd av en stor och aktiv medlemsbas. Föreningen skall ha en god relation med Wikimediagemenskapen och vara en respekterad röst i svenska samhället.

 1. Målet är att föreningen har minst 1 000 medlemmar.
 2. 50 frivilliga engagerar sig vid 100 insatser i verksamhet relaterad till Wikimedia Sverige
 3. Styrelsens medlemmar skall delta i sammanlagt minst nio utbildningar för att öka kompetensen inom relevant område.
 4. Styrelsen genomför en översyn av strategin inför kommande budgetarbete.
Kommunikation
 1. Målet är att Wikimedia Sverige och dess projekt är synliga internationellt med minst 20 blogginlägg på Wikimedia Foundation blogg och/eller i The Signpost.
 2. Målet är att skicka uppdateringar i varje måndastemabrev[8] till den internationella gemenskapen.
Fundraising
 1. Målet är att vi får minst 250 000 kronor i organisationsbidrag 2015 från annan part än Wikimedia Foundation.
 2. Målet är att vi alltid har säkrade inkomster för minst 6 månader framåt.
 3. Målet är att vi har pågående konversation med möjliga kandidater till icke-projektfinansierande/långsiktiga donatorer.
 4. Målet är att budgeten år 2016 är till mindre än 50% beroende av en enskild finansiär.
 5. Målet är att under året ansöka om och skaffa 90-konto.

Noter

 1. Diversifierat användarunderlag:
  kvinnor
  skribenter som är talare av språk andra än de största Wikipediaversionerna
  skribenter äldre än 60 år
 2. Minst fyra gånger/år.
 3. GLAM, Psykisk hälsa, Hållbar utveckling, Kvinnor
 4. Endast organisationer som har mer material att publicera räknas. Med material i denna kontext menas inte att skriva artiklar.
 5. MediaWiki och tillägg som används av Wikimedia
 6. För grundskolan kommer Wikimini att användas istället för Wikipedia.
 7. Skolverket, Vetenskapsrådet, Folkbildningsrådet eller Högskoleverket
 8. This Month in GLAM & This Month in Education