Strategi/2012

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök


Wikimedia Sveriges strategi anger fokus för verksamheten på 2-4 år sikt från 2012 för att nå den för föreningen fastställda Visionen.

Strategin är uppdelad i grupper enligt vad som anges i visionen. Innehållet är resultatet av diskussioner i ett medlemsmöte i augusti 2012 som dokumenterats mötesanteckningar från medlemsmötet och som senare putsades på ett senare medlemsmöte. Strategien uppdaterades på årsmötet 2014

I Innehållsägare

Prioriterat verksamhetsområde
 1. Föreningen ska skapa och sprida information och kunskap om fria licenser.
 2. Föreningen ska påverka myndigheter, offentliga institutioner och organisationer så att de börjar använda fria licenser.
 3. Föreningen ska ge praktiskt stöd till organisationer som vill släppa sitt material under fri licens.

II Kunskapsspridare (utbildningsinstitutioner)

Prioriterat verksamhetsområde
 1. Föreningen ska verka för att forskning finansierad med offentliga medel ska publiceras under en fri licens.
 2. Föreningen ska utbilda lärare att integrera Wikimediaprojekten i utbildningen, framförallt genom att stimulera elever och studenter att skriva och aktivt bidra.

III Skribenter

Prioriterat verksamhetsområde
 1. Föreningen skall arbeta för ett mer diversifierat[1] användarunderlag och ett inkluderande klimat med låga trösklar för nya skribenter.
 2. Föreningen skall verka för en underlättad kommunikation med och mellan aktiva skribenter.
 3. Föreningen ska ge stöd och uppmuntra ämnesexperter av olika slag att bidra aktivt till projekten.
 4. Föreningen skall stödja aktiva skribenter både med kompetens och andra resurser.

IV Läsare

 1. Föreningen ska verka för en positiv attityd till, och ökad användning av, Wikimediaprojekten och fri kunskap, genom att bedriva både PR och utbildning mot allmänheten och potentiella användare inom Sverige.
 2. Föreningen skall verka för att projekten ger en bra läsarupplevelse.

V Främjare av kunskap

 1. Föreningen skall verka för att fri kunskap och fria licenser hamnar på den politiska agendan.
 2. Föreningen skall påverka övergripande myndigheter att uppmuntra användandet av Wikimedias projekt inom sina områden.

Noter

 1. Diversifierat användarunderlag:
  • kvinnor
  • skribenter som är talare av språk andra än de största Wikipediaversionerna
  • skribenter äldre än 60 år