Read in English

Strategi/2016

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Ny strategi, antagen på Årsmöte 2016. För tidigare strategi se Strategi/2012.

Wikimedia Sveriges strategi anger fokus för verksamheten på 2-4 år sikt från 2016 för att nå den för föreningen fastställda Visionen.

Tillgång Användning Gemenskap Möjliggörande
Föreningen ska öka kunskapen om fria licenser och öka tillgången till fritt material. Föreningen ska verka för ökad användning av fria licenser. Föreningen ska verka för ett högt förtroende för, och en ökad användning av, Wikimediaprojekten och fri kunskap. Föreningen ska verka för att Wikimediaprojektens användbarhet ska vara hög. Föreningen ska stödja aktiva användare med kompetens och andra resurser. Föreningen ska arbeta för ett inkluderande klimat med låga trösklar för nya användare. Föreningen ska vara kompetent. Föreningens arbete ska vara transparent. Föreningen ska sträva efter organisatorisk stabilitet.

Denna strategi har arbetats fram under 2015 genom en serie konsultationer och möten. Vi började i maj genom att bjuda in aktiva medlemmar i gemenskapen att svara på en enkät om vår verksamhetsplan och strategi. Sedan skickade vi också ut en enkät till alla medlemmar i föreningen (det finns också ett stort överlapp av föreningsmedlemmar och aktiva användare i gemenskapen). Detta underlag togs med in i styrelsens arbete med strategin. Styrelsen genomförde en omvärldsanalys före sommaren. I augusti hölls ett medlemsmöte där många idéer samlades in, diskuterades och värderades. Detta har styrt den följande planeringen vilket har lett till ovanstående förslag.

Möjliggörande togs fram av styrelsen 2016-02-06.