Strategi/2012/Årsmöte 2014

Från Wikimedia
< Strategi‎ | 2012
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Styrelsens förslag till förändring av Strategin, baserat på vad som framkom på Medlemsmöte 2013-08-24.

Innehållsägare
Nuvarande lydelse Förslag på ny lydelse
Föreningen ska skapa och sprida information och kunskap om fria licenser. Ingen ändring
Föreningen ska påverka myndigheter, offentliga institutioner och organisationer så att de börjar använda fria licenser. Ingen ändring
Föreningen ska ge praktiskt stöd till organisationer som vill släppa sitt material under fri licens. Ingen ändring
Kunskapsspridare
Nuvarande lydelse Förslag på ny lydelse
Föreningen ska verka för att forskning finansierad med offentliga medel ska publiceras under en fri licens. Ingen ändring
Föreningen ska utbilda lärare att integrera Wikipedia i utbildningen, framförallt genom att stimulera elever och studenter att skriva och aktivt bidra. Byta ut Wikipedia mot Wikimediaprojekten
Skribenter
Nuvarande lydelse Förslag på ny lydelse
Föreningen ska arbeta för att få grupper som idag är underrepresenterade som skribenter att bli mer aktiva. Föreningen skall arbeta för ett mer diversifierat[1] användarunderlag och ett inkluderande klimat med låga trösklar för nya skribenter.

[1] Diversifierat användarunderlag:

  • kvinnor
  • skribenter som är talare av språk andra än de största Wikipediaversionerna
  • skribenter äldre än 60 år
Föreningen ska organisera och stödja olika typer av möten för aktiva skribenter. Föreningen skall verka för en underlättad kommunikation med och mellan aktiva skribenter.
Föreningen ska ge stöd och uppmuntra ämnesexperter av olika slag att bidra aktivt till projekten. Ingen ändring
Föreningen ska undersöka vilket stöd aktiva skribenter behöver och arbetar med att tillmötesgå dessa på egen hand eller genom att vidarebefordra informationen till lämplig instans. Föreningen skall stödja aktiva skribenter både med kompetens och andra resurser.
Läsare
Nuvarande lydelse Förslag på ny lydelse
Föreningen ska verka för en positiv attityd till, och ökad användning av, Wikimediaprojekten och fri kunskap, genom att bedriva både PR och utbildning mot allmänheten och potentiella användare inom Sverige. Ingen ändring
Föreningen ska, som kontaktförmedlare mellan Wikimedia Foundation och användare inom Sverige, medverka till ökad användbarhet av plattformen, speciellt vad gäller sökningar och lokalisering. Föreningen skall verka för att projekten ger en bra läsarupplevelse.
Föreningen ska verka för att läsarens återkoppling ska bidra till förbättring av fri kunskap. Utgår
Främjare av kunskap
Nuvarande lydelse Förslag på ny lydelse
Föreningen ska ge råd till politiker och myndigheter om fri kunskap. Utgår
Föreningen ska påverka politiker att verka för fria licenser. Föreningen skall verka för att fri kunskap och fria licenser hamnar på den politiska agendan.
Föreningen ska påverka institutioner att själva uppmuntra användandet av Wikipedia i utbildning. Föreningen skall påverka övergripande myndigheter att uppmuntra användandet av Wikimedias projekt inom sina områden.
Föreningen ska söka ekonomiskt stöd från främjare av kunskap för sitt arbete. Utgår