Minibidrag 2014

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Inträdesbiljetter kan du till exempel få bidrag för.
Bussbiljetter och andra resor kan du också söka för.
Har du en annan idé? Sök!

Wikimedia Sverige utlyser 20 000 kr till minibidrag för gemenskapen. Projekten ska vara förenliga med Wikimedia Sveriges stadgar[1] och verka för att göra kunskap fritt tillgänglig för alla människor.

  • Bidrag kan beviljas för resekostnader, boende, inträdesbiljetter eller andra mindre kostnader i samband med möten eller projekt som stödjer fri kunskap.
  • Bidrag kan ges till aktiva frivilliga i Sverige boende eller för projekt/evenemang i Sverige, i undantagsfall andra nordiska länder, där chapters ej finns eller ej har möjlighet.
  • Max 2000 kr per person och tillfälle


Saker att undvika:

  • Bidrag ges ej för aktiviteter som ingår i något WMSE evenemang/projekt (skall då ingå i detta evenemangs/projekts budget).
  • Projekt som ligger utanför föreningens syfte.
  • Aktiviteter som kan göras utan kostnader.
  • Större bidrag skall sökas genom Gemenskapens projekt.

Process

Lämna din ansökan på ansökningssidan. Mallen visar vad som behöver fyllas i.

Om du inte vill koppla ihop ditt användarnamn och riktiga namn i ansökan, maila till info(at)wikimedia.se så publicerar vi din ansökan utan ditt namn. Du kan bara ha en aktiv ansökan i taget (men det finns ingen gräns för hur många du kan ha totalt).

Beslutsprocess

Ansökningar granskas av en styrelseledamot för Wikimedia Sverige (för närvarande Arild Vågen). Detta kommer att göras transparent på ansökningssidan. Om förtydliganden krävs kommer detta att inhämtas interaktivt på wikin.

I vissa fall, till exempel om din ansökan är väldigt nytänkande, kommer beslutet att skickas vidare till styrelsen för bedömning vilket betyder att det kan ta lite längre tid att få ett beslut.

Använda bidraget

När ditt bidrag har blivit beviljat kan du antingen be Wikimedia Sverige att genomföra nödvändiga köp åt dig (rekommenderas) alternativt göra dem själv och begära ersättning för dessa.

Rapportering

När du har uppnått målen med ditt bidrag ska du göra en rapport av utfallet längst ner på ansökningssidan. Rapporten behöver bara vara ett par meningar lång och skall visa på vinsterna som har gjorts, till exempel en länk till en commonskategori eller liknande. Om ditt projekt pågår in i 2015 ska en delrapport göras innan 2014 är slut.

All utrustning som köps tillhör Wikimedia Sverige och ska återlämnas till föreningen efter avslutande.

Källor

  1. Stadgar#1 § Föreningens namn och syfte