Projekt:Skrivstugor 2014

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Skapa en Frivilligmall

Kort projektbeskrivning

Projektet syftar till att ge stöd till skrivstugor och liknande aktiviteter initierade av gemenskapen.

Tidplan

Samarbetspartners

Se även

5304 Fas: Pågår Ansvarig: Axel
Finansiering: FDC 30 000 Beslut: Enligt FDC-ansökan
Medverkan av frivilliga:
Övergripande mål: S.3.2 Målet är att föreningen aktivt ger stöd till minst fyra av gemenskapen initierade aktiviteter som är öppna för alla wikimedianer och involverar fler än två personer.
Budgetkod: Budget: Delmål:
5300 100% Stöd till två aktiviteter ges.Tidplan:

Pågår 20140-13 

Ledningsrapport: 
Status per 2014-12-03 STATUS:
STATUS orsak En skrivstuga genomförd
Utförda aktiviteter Progress mot mål Dragna erfarenheter KOSTNAD – Budget, Aktuell & Prognos uppföljning kr

WIKI-KIK i Malmö.

En skrivstuga genomförd, planering pågår för en skrivstuga med tema damhockey till 20/12

  • Budget 30 000 kr
  • Aktuell 12 366,47 kr
  • Prognos 18 000 kr
Aktuella huvudsakliga RISKER Öppna huvudsakliga PROBLEM OMFATTNING – Aktuella förslag till förändringar

Förslag till ändrad budget inför styrelsemöte 2014-10-13

Kommentar från verksamhetschefen:
Slutrapport/utvärdering: