Projekt:SFI 2014

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Projekt:SFI 2014/Frivillig

Kort projektbeskrivning

Uppföljning och avrundning av SFI-pilotprojektet som pågick under 2013. Slutrapporten kommer att skrivas, en handbok kommer att skapas, tre presentationer om resultatet (resekostnaden täckt) kommer att hållas samt fortsatta medel kommer att sökas. Projektet kan komma att stödja Umepedia genom att initiera översättningssamarbeten.

Tidplan

 • 30 januari: Innehållet i handboken är färdigt.
 • 31 januari: Slutrapporten till .se är inskickad.
 • 12 mars: Handboken är tryckt och levererad till WMSEs kontor
 • 14 mars: Flerspråkighet i fokus
 • 16 maj: Sfi i fokus
 • 23 maj: Sfi i fokus

Samarbetspartners

 • GR utbildning

Se även

4105 Fas: avslutad Ansvarig: Sara + John (för presentationer)
Finansiering: Från 4105 samt för presentationerna från 5203. Beslut: FDC-ansökan
Medverkan av frivilliga:
Övergripande mål: .
 • K.2.3. Målet är att framhålla och marknadsföra minst två goda exempel på hur Wikipedia kan användas i utbildningen.
 • K.2.5. Målet är att 22 olika klasser får utmärkelse för tillräckligt bra bidrag i Återkopplingssystemet.
 • S.2.1. Målet är att få minst 13 nya användare som är aktiva i minst tre månader efter avslutad aktivitet genom Wikimedia Sveriges insats.
 • L.1.2. Målet är att öka antalet proaktiva berättelser om Wikimediaprojekt i media.
Budgetkod: Budget: Delmål:
4105 FDC: 10 000:- .
 • K.2.5. Att minst två SFI-klasser får en utmärkelse.
 • S.2.1. Att vi får minst 2 nya aktiva användare.
 • L.1.2. Att vi får minst ett positivt omnämnande i media om SFI-samarbetet.
5203 FDC: 10 000:- .
 • K.2.3. Att marknadsföra SFI som ett positivt exempel genom tre presentationer.
4105 Internetfonden: 30 000:- .
 • Att slutrapportera till .se
 • Att sätta samman ett lärarpaket för SFI-lärare.


Tidplan:

09-18 

Ledningsrapport: 
Status per 2014-12-03 STATUS:
STATUS orsak Lärarpaketet är färdigt. En presentation är genomförd och den andra planerad.
Utförda aktiviteter Progress mot mål Dragna erfarenheter KOSTNAD – Budget, Aktuell & Prognos uppföljning kr

.

 • Den första presentationen har framgångsrikt genomförts.
 • Uppföljning har skett med lärarna från förra året. Samtliga har dock bytt skola eller är på väg att byta skola så deras arbete har avstannat. Med ytterligare stöd (för att övertyga nya arbetsgivaren) kan de nog komma att fortsätta under året (de har uttalat intresse för det).
 • Blogginlägg om projektet publicerat på WMF:s blogg i mars.
 • Hjälp har getts till WMCH (i mars) då de planerar att genomföra ett liknande projekt.

.

 • Den första presentationen var väldigt uppskattad! Bl.a. sa en deltagande lärare: "Jag hade väldigt höga förväntningar, men så här bra trodde jag inte att det skulle vara!" vilket var fantastiskt kul.
 • Slutrapport färdig och godkänd.
 • Lärarpaketet färdigt.

Även om presentationen var väldigt framgångsrik så borde vi ha ett bättre system för att själva samla in kontaktuppgifter så att vi kan följa upp lite senare! Även om många deltagare ber om visitkort så hör de oftast inte av sig.

 • Budget 34 157 kr
 • Aktuell 53 388,47 kr
 • Prognos
Aktuella huvudsakliga RISKER Öppna huvudsakliga PROBLEM OMFATTNING – Aktuella förslag till förändringar

Den låga budgeten gör det svårt att garantera att vi kommer att kunna ge SFI-lärare tillräckligt med stöd.

Kommentar från verksamhetschefen:
Slutrapport/utvärdering: