Projekt:Umepedia 2014

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Det här kan du som frivillig hjälpa oss med!
Stöd på workshops Vi kommer under året att anordna ett antal workshops i Umeå och vi behöver hjälp från kunniga Wikipedianer att hjälpa nybörjarna. Både online och offline.
Förbättra Wikipedias Umeå-artiklar på svenska Vi har redan många artiklar om Umeå, men de kan i de flesta fallen utvecklas och källbeläggas bättre. Fokusera helst på de som kommer att få skyltar.
Översätt svenskspråkiga Wikipedias Umeå-artiklar till andra språk När artiklarna väl är bra på svenska kan de med fördel översättas till andra språk.
Umepedias logotyp.

Kort projektbeskrivning

Tidplan

 • Februari-december: 3-5 alumnigrupper från Umeå universitet kommer att bildas i olika europeiska länder (det finns redan en i Kina). Alumnigrupperna kommer bl.a. att arbeta med att på olika sätt bidra till projektet. En tävling för alumner för att skapa/översätta artiklar kommer att genomföras under våren av Umeå universitet (utöver den skriv- och fototävling Wikimedia Sverige genomför).
 • Vårterminen: Med stöd från WMSE genomför NBV Norr en studiecirkel, troligtvis med 6 kurstillfällen, i syfte att lära sig redigera Wikipedia, där artiklar rörande Umeå kommer att vara påbjudna artikelämnen.
 • Mars-november: minst 4 stycken skrivstugor och workshops äger rum i Umeå tillsammans med våra samarbetspartners där vi förbättrar Umeå-artiklarna på Wikipedia. I de inledande ligger fokus på att förbättra artiklarna på svenska och engelska och sedan flyttar vi fokuset mot andra språk. Planen är för närvarande:
  • Två evenemang med Umeå universitet;
  • Ett evenemang med Common Culture of Umeå och/eller Rödåsel Bygdegårdsförening och/eller Riksantikvarieämbetet;
  • Ett evenemang med SFI, internationella studenter eller invandrarföreningar i Umeå;
 • April-december: Skyltarna sätts upp.
 • Maj: En internationell onlinetävling äger rum för att skapa artiklar på så många olika språk som möjligt.
 • December: Projektrapportering samt sammanställning och fortsatt spridning av erfarenheter som inhämtats för att göra projektet skalbart till andra kulturhuvudstäder.

Evenemang

 1. Tor 19-fre 20 mars - Skrivstuga UmU-personal + undersök möjligheten för möten med Visit Umeå, Gitarrmuseet, Vbn museum, Umeå Energi och invandrarförening(ar)
 2. Mitten av mars - Skrivstuga Kvinnor + möten med Commons Culture och Rödåsel
 3. Mitten av april - Skrivstuga Kvinnor
 4. ??? - Skrivstuga Commons Culture och Rödåsel
 5. Tis 8-tor 10 april - Vårmöte på Vbn museum (workshop)
 6. Tor 24-fre 25 april - Skrivstuga SFI/invandrarföreningar/UmU-språk
 7. September - Fotosafari
 8. 15 november-31 december - Fotoutställning av WLM-bilderna

Samarbetspartners

 • Umeå kommun, kommer att bidra med lokaler (en av de största kostnaderna med att anordna evenemang av den här typen), med kontakter m.m.
 • Umeå universitet, kommer att bidra med lokaler, tid för delar av sin personal, med extern kommunikation samt erfarenheter från ett QR-projekt UmU arbetar med, samt hjälp med att identifiera källor.
 • Rödåsel Bygdegårdsförening, kommer att bidra med extern kommunikation, sin expertis och inbjudningar till sina medlemmar.
 • Riksantikvarieämbetet, kommer att driva ett projekt i staden under 2014 inom vilket vi kommer att samarbeta på olika sätt.
 • Common Culture of Umeå, kommer att bidra med extern kommunikation, sin expertis och inbjudningar till sina medlemmar.
 • Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet Norr, kommer att bidra med extern kommunikation om projektet samt anordna studiecirklar där deltagarna lär sig att redigera på Wikipedia.

Finansiärer

Finansiär Kontanta medel
Kulturbryggan 100 000 kr
Eget bidrag 10 000 kr
Totalt 110 000 kr

Projektkostnader

Kostnadsposter Belopp
Lönekostnader 82 244,55 kr
Övriga kostnader (3 evenemang) 6 617,40 kr
Marknadsföringskostnader 776,76 kr
Produktionskostnader 26 767,63 kr
Administrationskostnader 3 000 kr
Övriga kostnader (Priser) 2 410,37 kr
Totalt 121 816,71 kr

Se även


6104 Fas: Ansvarig: John
Finansiering: Totalt: 110 000:- (FDC 19 500:-, Kulturbryggan 100 000:-, Umeå2014????) Beslut: FDC-ansökan
Medverkan av frivilliga: Stöd för nybörjare under workshops/skrivstugor/fotosafari. Identifiering av lokala samarbetspartners.
Övergripande mål: .
 • S.2.1 - Målet är att få minst 13 nya användare som är aktiva i minst tre månader efter avslutad aktivitet genom Wikimedia Sveriges insats.
 • L.1.2. - Målet är att öka antalet proaktiva berättelser om Wikimediaprojekt i media.
 • För.2. - Målet är att minst 50 frivilliga engagerar sig för att driva fram Wikimedia Sveriges projekt.
 • För.Kommunikation.2 - Målet är att Wikimedia Sverige och dess projekt är synliga internationellt med minst 20 blogginlägg på Wikimedia Foundation blogg och/eller i The Signpost.
 • S.3.1 Målet är att det finns återkommande möten på fem orter i Sverige.
 • K.2.2 Målet är att minst 10 olika kurser på universitet, högskolor, studieförbund skall ha bidragit till att skapa eller sprida fri kunskap.
Budgetkod: Budget: Delmål:
FDC 6104 10 000:-
 • 1 workshop/skrivstuga
  • 8 deltagare
  • 1 ny användare som fortsätter
Kulturbryggan 6104 100 000:-
 • Lönekostnader (inklusive sociala avgifter): 48 000:-
 • Marknadsföringskostnader: 1 000:-
 • Övrig kostnad (Specificera kostnadsposten): 23 000:- (Tre evenemang)
 • Marknadsföringskostnader: 2 000:-
 • Produktionskostnader (ej lön): 20 000:- (Produktion av 25 stycken skyltar)
 • Administrativa kostnader: 3 000:-
 • Övrig kostnad (Specificera kostnadsposten): 3 000:- (Priser i online-tävlingen)
 • 25 skyltar sätts upp.
 • 3 volontärer är med och driver projektet.
 • 3 workshops/skrivstugor anordnas.
  • 20 deltagare.
  • 3 nya användare som fortsätter.
 • En online-tävling för översättningar till andra språk med 25 bidrag.
 • Informationsmaterial om hur QR-koder fungerar kommer att skapas och tryckas upp.
 • En slutrapport med best-practice kommer att sammanställas.
 • Wikiträffar kommer att anordnas regelbundet i Umeå med en allt större gemenskap.
 • Ett blogginlägg om projektet på WMF.


Tidplan:

5 november 2013 (Kulturbryggan) till 31 december 2014 

Ledningsrapport: 
Status per 2014-12-03 STATUS:
STATUS orsak Det ser bra ut och projektet utvecklas snabbt!
Utförda aktiviteter Progress mot mål Dragna erfarenheter KOSTNAD – Budget, Aktuell & Prognos uppföljning kr

.

 • Skyltar kommer att börja sättas upp och återstående fastighetsägare kommer att kontaktas.
 • Informationstexten kommer att arbetas vidare på. Hjälp med texter är välkommet!
 • Arbetet med slutrapporten fortsätter.
 • Pressreleaser kommer att samordnas tillsammans med UmeNet.
 • Umeå Energi har skrivit avtal med oss om att Wikimedias projekt skall vara fria att använda på stadsnätet samt sponsrar skyltar! Nu kommer vi att samordna pressreleaser och informationsmaterial med dem.
 • Umepedia Challenge fick närmare 600 bidrag!
 • Ett blogginlägg på WMFs blogg har publicerats om Umepedia Challenge.
 • Umeå kommun har till slut ställt sig positiva till att sätta upp skyltar!
 • Fyra skrivstugor (två i rad per resa för att hålla nere kostnaden) har genomförts i Umeå. Deltagarantalet har varit överraskande lågt, men 3 av deltagarna har fortsatt efteråt vilket är väldigt kul och alla har varit väldigt aktiva under skrivstugan vilket förenklas av att mer tid kan ges per deltagare! Totalt 18 deltagare (14 olika personer).
 • En skrivstuga på Arkdes har genomförts för västerbottningar i förskingringen. 4 stycken deltagare.
 • De första skyltarna har satts upp och artiklarna har översatts till flera språk:
  • På Västerbottens museum (som överväger fler på Gammlia).
  • På Gitarrmuseet som har satt upp 18 skyltar i deras utställningar samt en utomhus på byggnaden samt en inomhus.
  • De 23 nya skyltarna har nu kommit till Mikael i Umeå och vi för nu samtal med de återstående fastighetsägarna.
   • Stolpar till skyltarna kommer att börja tillverkas under september.
 • Umeå universitet kommer att sätta upp skyltar på campus (i form av klisterlappar på deras informationstavlor).
 • Deltagande på Museernas Vårmöte med presentation inför cirka 30 personer om Umepedia och QR-koder. Flera uttryckte därefter intresse för att sätta upp skyltar på sina museer.
  • Intervju med de två största lokaltidningarna (hamnade på framsidan på åtminstone en av dem).
  • De första två skyltarna sattes upp då för att visa på möjligheterna för museerna.
  • Totalt 20 skyltar är alltså redan uppe (och vi har betalat för 2).
 • Mängder med omnämnanden i lokalpressen (radio, tv, tidningar och bloggar)!
 • Visit Umeå kommer att hjälpa oss att sprida broschyrer etc. om projektet.
 • 3 volontärer är med och arbetar med projektförberedelserna.
 • 1 000 bilder från RAÄ är uppladdade som vi kan använda inom ramen för projektet (en ny innehållsdonation alltså).
 • Flera andra projekt föreningen har såsom Wikidata (med poster om Umeå), Wikimaps (med kartor) samt WiU (med skolor och universitet), kvinnor på Wikipedia (med skrivstugor) och Wiki Loves Monuments har nu tydliga kopplingar till projektet. Flera andra projekt kan komma till (t.ex. Wikiair).
 • Samarbetet med RAÄ och Europeana har lett till ett separat projekt, men med kopplingar till Umepedia (illustrationer). (De har ett fokus på PR och en ordentlig budget för det).
 • Budget 110 000 kr
 • Aktuell 114 971,65 kr
 • Prognos
Aktuella huvudsakliga RISKER Öppna huvudsakliga PROBLEM OMFATTNING – Aktuella förslag till förändringar

.

 • Wikiträffarna har inte fortsatt i Umeå. Förslag på vad vi kan göra för att åtgärda detta mottages tacksamt!
 • Tiden börjar ta slut i projektet och för att få till informationsmaterial och slutrapport finns en viss risk att vi drar över tiden med några timmar.
Kommentar från verksamhetschefen:
Slutrapport/utvärdering: