Projekt:Wikipedia-städer 2015/Ansökan till Kulturbryggan

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Ansökan har avslagits.
Ansökan
Organisation: Kulturbryggan
Sista ansökningsdatum: 2014-09-01
Max bidrag: 1 000 000
Bedömd chans: Medel om vi skickar in den nu
Väntevärde:
Värde för WMSE (1-5): 5 (mkt högt)
Beslutsdatum: 6 november 2014
Uppföljning inför inskick:

.

 • Skapa crowdfunding-ansökan.
 • Hör om Umeå energi kan skicka en kostnadsberäkning för nästa år som vi kan inkludera.
 • Följ upp om Falun om de vill/kan göra det senare under året.
 • Kontakta lokal media om de vill bli mediapartners inom projektet.
 • Färdigställa budget
 • Färdigställa crowdfundingansökan
 • Lägga till nya partners som svarar
  • Minst 2 kulturella organisationer per stad
   • Sthlm: Skansen, Kulturskyltarna, Stadsmuseet, KB, Briings bibliotek (påpeka att samarbetet med en del museer i Stockholm hjälper alla städerna!)
   • Gbg: Små museer? GUs kommunikationsavdelning? Hör med Lennart och Mattias
   • Umeå: UmU, Umeå Energi, Rödåsel,
   • Falun: Skid-VM, kommunen, lokala GLAMs, högskolan
 • Koppla deltagande/event till lokala kulturella evenemang

Projektägare

Wikimedia Sverige

Projekttitel

Svensk kultur framhävs genom Wikipedia-städer

Länkar till relevant information

Har ni sökt eller beviljats stöd från Kulturbryggan vid något tidigare tillfälle?

Ja. Umepedia samt Inspelningar av svensk PD-musik.

1. Beskriv konkret vad ni ska göra? Komplettera med att kortfattat redogöra för aktiviteterna i tidplanen på nästa sida.

En av de uppsatta QR-kodsskyltarna i Umeå.

Vi vill nu bygga vidare på vårt mycket framgångsrika pilotprojekt Umepedia och skapa fler Wikipediastäder i Sverige. År 2014, då Umeå var Kulturhuvudstad, genomförde Wikimedia Sverige ett flertal aktiviteter (tillsammans med en ständigt ökande grupp samarbetspartners) som syftade till att bättre beskriva Umeå på encyklopedin Wikipedia. Aktiviteterna syftade till att förbättra artiklar om Umeås kultur och historia, på så många av de 287 olika språkversionerna av Wikipedia som möjligt, samt förbättra materialet relaterat till Umeå på en del andra projekt drivna av Wikimedia Foundation. Projektet kulminerade med uppsättningen av skyltar med s.k. QRpedia-koder i staden. QRpedia-koder är en ny typ av smarta Quick Response (QR)-koder. När de skannas av en mobil så skickas läsaren automatiskt till artikeln på det språk de har inställt på sin mobiltelefon.

Pilotprojektet var väldigt framgångsrikt och vi vill nu fortsätta utveckla konceptet och överföra erfarenheterna till fler orter i Sverige. Det kommer att ge en stor effekt på hur svenskt kulturliv och historia representeras på världens sjätte mest välbesökta webbplats, den fria encyklopedin Wikipedia som har över 500 miljoner individuella läsare varje månad.

Vi vill de närmaste 18 månaderna göra Falun, Hedemora, Stockholm och Göteborg till Wikipedia-städer, samt utöka projektet i Umeå till att inkludera fler objekt och skyltar i kommunen och fler evenemang för att förbättra de artiklarna. I de olika städerna kommer aktiviteter att anordnas för att lära lokala volontärer samt personer anställda på lokala utbildnings- och kulturinstitutioner hur de kan bidra med texter, bilder och audiovisuellt material till våra projekt och inkludera det som en del av sin ordinarie verksamhet. Det kommer även att anordnas onlineevent (tävlingar), förberedas informationsmaterial (både online och trycksaker) samt avslutningsvis kommer ett omfattande arbete för att få upp skyltar på plats i de olika städerna.

Parallellt under hela projektet kommer en aktiv kampanj för att sprida kunskap om projektets existens att ske på social och traditionell media. Detta kommer att sätta fokus på kopplingen mellan kulturarvets tillgängliggörande, digital närvaro och en stark turism. Att nå ut är viktigt både för att få deltagare till evenemangen, men även för att skapa allmänkännedom om den nya tekniken samt om möjligheterna som fri kunskap leder till.

Aktivitet (Påbörjas Avslutas) (i en listning)

Intern tidplan

 • 2014-07-15 - 2014-09-02: Kontakta möjliga partners om projektet. Internt. Ta bort vid ansökningen då det är före projektstart
 • 2014-11-06 - 2014-11-10: En pressrelease och ett blogginlägg om projektstart skickas ut.
 • 2014-11-06 - 2014-11-30: En kommunikationsplan för projektet fastställs (fördelning av uppgifter, lämpliga verktyg, media/aktörer vi bör kontakta m.m.).
 • 2014-11-06 - 2014-11-30: Förbereda crowdfundingkampanj
 • 2014-11-06 - 2015-09-30: Vid varje evenemang kommer en pressrelease att skrivas samt ett sammanfattande blogginlägg.
 • 2014-11-06 - 2014-11-10: Listor med artiklar färdigställt för Falun då skyltarna måste upp tidigare.
 • 2014-11-10 - 2015-01-31: Listor med artiklar färdigställt för Hedemora, Stockholm och Göteborg (Umeå redan färdig).
 • 2014-11-10 - 2015-02-28: Tre evenemang och en avslutande onlinetävling kommer att anordnas i Falun.
 • 2014-12-01 - 2015-01-31: Genomföra crowdfundingkampanj
 • 2015-02-28 - 2015-09-30: Ett avslutande evenemang i Falun för att hålla igång projektet.
 • 2015-01-31 - 2015-09-30: Fyra evenemang och en avslutande onlinetävling för översättningar kommer att anordnas i Umeå.
 • 2015-01-31 - 2016-09-30: Fyra evenemang och en avslutande onlinetävling kommer att anordnas i Hedemora.
 • 2015-01-31 - 2016-09-30: Fyra evenemang och en avslutande onlinetävling kommer att anordnas i Stockholm.
 • 2015-01-31 - 2016-09-30: Fyra evenemang och en avslutande onlinetävling kommer att anordnas i Göteborg.
 • 2015-01-01 - 2015-09-30: Kontinuerlig bevakning och deltagande i utvecklingen av GLAMWiki Toolset
 • 2015-01-01 - 2015-03-30: Framtagning av informationsmaterial riktat mot museer och arkiv
 • 2015-01-01 - 2015-03-30: Framtagning av informationsmaterial riktat mot gymnasieskolor och studiecirklar
 • 2015-04-01 - 2015-09-30: Utlåning av skannrar till museum och arkiv samt utbildning om våra projekt för deras personal
 • 2015-04-01 - 2015-09-30: Kontinuerligt stöd till gymnasieskolor som deltar, inklusive föreläsningar på plats
 • 2014-11-01 - 2014-12-15: Skyltdesign färdigt för Falun inför Skid-VM.
 • 2015-01-20 - 2015-01-26: Skyltar beställs för Falun från skyltfirman (leverans tar ca. 5 veckor).
 • 2015-01-19 - 2015-02-10: Skyltar sätts upp i Falun (färdigt en vecka före Skid-VM startar för att maximera nyttan för turisterna i staden).
 • 2015-02-31 - 2015-06-15: Skyltdesign färdigt för Umeå, Hedemora, Stockholm och Göteborg.
 • 2015-06-15 - 2015-06-19: Skyltar beställs för övriga städer från skyltfirman (leverans tar cirka 5 veckor).
 • 2015-07-24 - 2015-09-30: Skyltar sätts upp på olika platser i Umeå, Hedemora, Stockholm och Göteborg. Målet är att ha så många som möjligt uppsatta under sommaren.
 • 2015-07-13 - 2015-07-20: Deltagande med presentation på Wikimania om projektet. Wikimania är världens största konferens för fri kunskap och ett oerhört stort kunskapsutbyte sker där. Det pågår även ett hackathon (där utvecklare från hela världen träffas) på Wikimania där vi kommer att försöka att utveckla och förfina tjänsterna för QRpedia.
 • 2015-06-01 - 2015-08-31: Presentation på Open Knowledge Festival om projektet. Datum eller ort är ännu inte fastställt. Open Knowledge Festival är ett utmärkt tillfälle att sprida konceptet på en Europeisk nivå och målet är att det skall hjälpa till att stärka bilden av Sverige som nytänkande inom kultursektorns och fri kunskap.
 • 2015-10-01 - 2015-10-15: Enkät skickas ut till deltagare och partners för att utvärdera arbetet och samla in lärdomar.
 • 2015-10-15 - 2015-10-30: Analys av enkätsvaren från workshopdeltagare.
 • 2015-10-01 - 2015-10-30: Sammanställning av resultat och slutrapport till Kulturbryggan, Wikimedia Foundation och andra partners.
 • 2015-10-01 - 2015-10-30: En pressrelease och ett blogginlägg om projektets slut skickas ut.
 • 2015-10-01 - 2015-11-05: Projektet avslutas och lösa trådar knyts ihop.

Aktiviteter till ansökan

Max 10 stycken får plats i listan!

 1. 2014-11-06 - 2014-12-31 Förberedelser och projektplanering
 2. 2014-12-01 - 2014-01-31 Crowdfunding
 3. 2014-12-01 - 2015-07-30 Skyltar tas fram, produceras och sätts upp
 4. 2014-12-01 - 2015-09-30 Evenemang i de olika städerna
 5. 2015-01-01 - 2015-03-30 Framtagning av informationsmaterial
 6. 2015-01-01 - 2015-09-30 Kontinuerligt stöd till utbildningsväsende och GLAM
 7. 2015-01-01 - 2015-09-30 Onlinetävlingar
 8. 2015-07-01 - 2015-09-30 Presentationer
 9. 2015-08-01 - 2015-10-15 Analyser, enkäter och rapportskrivning

2. Beskriv konkret varför ni ska göra det?

Wikimedia Sverige driver många projekt som handlar om att tillgängliggöra kultur och historia för allmänheten och vi är övertygade om att med mer kunskap och välstrukturerad information kommer enorma vinster att göras för samhället och för den kulturella utvecklingen. Genom att tillgängliggöra kulturen för allmänheten gagnas kulturskaparna då de synliggörs på en av världens största webbplatser – Wikipedia. Den djupare förståelsen för kulturen som finns runtomkring oss påverkar positivt den allmänna opinionen om kultur i det offentliga rummet. Då projektet på ett väldigt effektivt sätt leder till att information blir tillgängligt på läsarens modersmål så ökar förståelsen avsevärt och ex. turister och den som är ny i Sverige får en fördjupad upplevelse av vårt kulturarv. Att på olika sätt förbättra och synliggöra Wikipedia och systerprojekten är vad allt Wikimedia Sveriges arbete handlar om och med den konstellation av partners projektet har kommer materialet att förbättras avsevärt.

Fördelarna med Wikipediastadskonceptet är många och vad vi sett från Umepedia-projektet är bl.a.:

 • De artiklar som skapats eller utökats under projektet har bara i juni-juli (som är lågsäsong för Wikipedia-läsande) haft över 50 000(!) sidvisningar. Tusentals personer har alltså haft en direkt nytta av projektet och lärt sig mer om Umeås kulturliv, på sina egna språk. Vi förväntar oss en liknande nytta skapad genom arbetet i de andra städerna.
 • Nya samarbeten med organisationer och företag vilket leder till nytt material, experthjälp och annat stöd. Konceptet fungerar som en utmärkt dörröppnare för fler samarbeten inom ramen för svenskt kulturliv och det stärker och revitaliserar gamla samarbeten med olika organisationer som Wikimedia Sverige har vilket i sin tur leder till ett stort antal mediaomnämnanden och sätter kulturen i fokus i medias rapportering på ett positivt sätt;
 • En aktivering av volontärer som engagerar sig i detta kulturprojekt. Ett 100-tal personer har på olika sätt varit engagerade i Umepedia-projektet;
 • En stor mängd artiklar på Wikipedia skapas och förbättras (Umepedia Challenge var ex. mycket framgångsrik med över 600 artiklar på 46 språk skapade på bara en månad). Detta sätter städernas kultur på den digitala kartan, inte minst för att Wikipedias material återanvänds på alla möjliga ställen på grund av den fria licensen;
 • Möjligheter till ytterligare externa medel från lokala organisationer, företag, kommuner etc. under projektets gång;
 • Många synergieffekter med Wikimedia Sveriges övriga projekt (ex. samarbeten med lokala GLAM- eller utbildningsinstitutioner) stärker projektet med kompetens och nätverk.

3. Nyskapande: Argumentera konkret för på vilket/vilka sätt projektet är nyskapande.

Projektet är nyskapande genom: användandet av ny teknik, på nya sätt; genom typerna av kulturella samarbeten mellan föreningsliv, företag, organisationer, institutioner och myndigheter. Nya samarbeten som utan projektet inte skulle ske; det globala sättet att tänka och arbeta med lokal kultur; involveringen av allmänhet och experter på samma plattform med ett riktat fokus. Wikipediastäder är ett nytt koncept där lokalbefolkningen och andra intresserade bjuds in till att förbättra Wikipedia-artiklar inom ett avgränsat geografiskt område. Detta sätter området på den digitala kartan. Ett antal centrala artiklar om städernas kultur och historia saknas på Wikipedia vilket, på grund av hur använt Wikipedia är, är en stor nackdel för det lokala kulturlivet och företagandet samt turismen. Genom innovativa samarbeten kommer stora insatser att ske för att råda bot på detta. Material från Wikipedia är fritt att återanvända vilket leder till en ännu större effekt. Wikipedia förväntas bli än mer använt av turisterna då mer material kommer att bli tillgängligt på deras språk genom projektet. Umepedia-projektet som pågår under 2014 är det första försöket att genomföra ett liknande projekt i Norden och mängder av lärdomar samlades in och flera idéer som inte hunnit utvecklas uppkom.

Den nya teknik som används gör material tillgängligt för människor som av olika anledningar har svårt att tillgodogöra sig material från en vanlig informationsskylt. QR-skyltar som förmedlare av information om kultur i den offentliga miljön är i sig en ny företeelse och QRpedia med sin innovativa flerspråkighet tar det hela ett steg längre genom att inkludera fler grupper att lättare ta del av kulturen. Kultur, teknik och språk möts här för att stärka varandra på ett nyskapande sätt. QRpedia har stor potential och vi vill hjälpa till att utveckla QRpedia ytterligare så att QRpedia-skyltar blir naturliga att använda. Digitalt material är tillgängligt för personer med synnedsättning, via möjligheten att få text uppläst i telefonen. Dessa möjligheter vill vi titta vidare på och se hur det kan utvecklas. Vi vill även koppla den lokala kulturen till andra aktiviteter som pågår i städerna, ex. är Falun värd för skid-VM 2015, med en mångspråkig besökarskara, och genom att koppla skyltar relaterade till idrottsevenemanget kan vi nå en ny grupp som kan lära sig mer om kulturen i staden de besöker.

Denna digitala presentation av den lokala kulturen möjliggör mer än tidigare, men likt en traditionell informationsskylt får man en tydlig koppling till platsen som besökaren befinner sig på. Bild, ljud och video kan bakas in och i Umepedia såg vi intresse från museer att hjälpa till med både material för artiklarna men även att använda skyltar i utställningarna då det gör dem mer interaktiva. Vi kommer att undersöka möjligheten för skyltar på mer överraskande platser om orternas kultur och historia. Som exempel kan nämnas den utmärkta artikeln Ljusskyltar i Stockholm (https://sv.wikipedia.org/wiki/Ljusskyltar_i_Stockholm) vilket går hand i hand med stadens årliga kulturpris till bästa lysande skylt. QRpedia-skyltar skulle kunna placeras på flera platser i staden vid olika ljusskyltar. Andra exempel är att inkludera QR-koder i bibliotekens böcker till artiklar om ex. författarna eller till växtartiklar i botaniska trädgårdar/parker.

Wikimedia Sverige har ett omfattande pågående samarbete med bl.a. Centralmuseernas samarbetsråd och Arbetsam. Dessa institutioner bevarar stora delar av Sveriges kulturarv och vi vill inom ramen för projektet placera ut QR-koder på och i museerna samt tillsammans utveckla relevanta artiklar med texter och digitaliserat material. Som en del av detta vill vi vidareutveckla den helt nya tjänsten GLAMwiki Toolset som används för att ladda upp stora mängder digitaliserat materialet till den öppna mediadatabasen. Under Umepedia-projektet märkte vi även ett stort intresse från utbildningssektorn. Konceptet skulle vara mycket lämpligt att integrera i ex. gymnasieskolans och studiecirklars arbete. Vi vill även genomföra en första Wikipedia-kurs i Falun som stärker möjligheterna att systematiskt utbilda kunniga lokala volontärer. På så sätt testar vi nya sätt att involvera akademiker och experter i att bidra om lokal kultur på en internationell plattform och nå ut med sina forskningsresultat. Vi vill även jobba med studiecirklar (NBV Norr) i Umeå-regionen för att utbilda volontärer hur de kan bidra. Något som aldrig tidigare skett, trots att vi delar folkbildningstanken.

Även arbetssättet som projektet kommer att nyttja, med en kombination av olika aktörer som gemensamt beskriver den lokala kulturen och konsten, är ovanligt. Det är en kombination av ideellt och betalt arbete; av myndigheter, utbildningsinstitutioner och föreningsliv; och av kultur och teknik (både på nätet/webben och IRL). Alla är inbjudna att delta i utvecklingen av artiklarna. En demokratisk sammanställning om svensk kultur. Under 2014 började vi diskutera ett möjligt samarbete med företaget UmeNet, som har ett stadsnät i Umeå, om att tillgängliggöra Wikimedia Foundations projekt i stadsnätet utan kostnad. Detta vore det första samarbetet av det slaget i Norden. Vi kommer att genomföra en crowdfunding-ansökan som en del av projektet där vi räknar med att få in cirka 100 000 kronor. Vi tror att det finns ett stort intresse för den lokala allmänheten att bidra och påverka liknande projekt i deras närmiljö.

4. Kvalitet: Argumentera konkret för på vilket/vilka sätt projektet har hög kvalitet

Vi lärde oss väldigt mycket under startstödsprojektet och såg vilka möjligheter vi har för att ta det hela ännu längre. Erfarenheterna från Umepedia kommer att säkerställa detta större projekts framgång. Projektplaneringen har kunnat förbättrats och vi vet bättre om vilka ställtider som finns samt vilka synergieffekter som snabbt kan utvecklas.

Vi valde att genomföra aktiviteter på de fem orterna inom ramen för projektet då:

 1. Vi på orterna har duktiga lokala volontärer på plats som har uttalat intresse för att hjälpa till. Det säkerställer en lokal koppling och håller nere kostnaderna.
 2. Vi vill få med en bra bredd av Sveriges kultur att visa för världen genom det skyltfönster Wikipedia är. I städerna finns även flera tunga nationella institutioner som har stora mängder intressant material.
 3. Existerande samarbeten med partners som känner till Wikipedia som vi känner att vi kan arbeta med även inom detta nya område. Detta är en logisk och spännande fortsättning. Att vi har jobbat tillsammans med flera av våra partners tidigare gör att vi har en stabil grund att stå på och vid nya samarbeten kan vi alla hjälpas åt att förklara fördelarna.

I Umeå kommer det team som redan har erfarenhet att fortsätta sitt arbete. Vi har ett upparbetat nätverk och har redan fått god marknadsföring av projektet. I staden kommer även 25 skyltar att finnas uppsatta vilket gör att begreppet kommer att finnas i allmänhetens medvetande redan.

I Stockholm har vi mängder av aktiva volontärer, samt upparbetade rutiner och samarbeten med många museer och arkiv som kommer att hjälpa oss med expertis, nätverk samt lokaler för en del evenemang. Wikipedias artiklar som har relation till Stockholmsområdet är av hög kvalitet.

I Göteborg har vi en grupp Wikipediaskribenter som fokuserat arbetar med att göra artiklar om staden bättre. De har redan pågående arbeten för att systematiskt förbättra artiklar, gör regelbundet fotoexkursioner för att utöka bildmaterialet och ses och diskuterar ofta. Vi har redan fått positiva kommentarer från deltagare i projektet som tror att denna fokus ytterligare kommer att öka deras motivation.

En mycket driftig volontär i Hedemora har redan kontaktat kommunen och har fått sätta upp en skylt som test i samarbete med Husbyringen och Länsstyrelsen Dalarna och de är mycket intresserade av att sätta upp ännu flera skyltar och det finns tankar om att samarbeta med den lokala SFI-utbildningen och om det lyckas borgar det för bra spridning av artiklarna till andra språk. Kommunen kommer att stå får lokaler för evenemangen.

Genom de konstellationer som har bildats för projektet har vi goda möjligheter om att övertyga innehållsägare om att bidra med sitt material under fria licenser så att det kan inkluderas i Wikipedia-artiklarna vilket vi är övertygade kommer att leda till att fler lokala organisationer börjar fundera över fria licenser och ändrar sina arbetssätt och interna rutiner. Ett flertal distansmöten kommer att ske för att diskutera problem och koordinera arbetet i de olika städerna. Genom att anordna ett evenemang i mitten av projektet där de centrala volontärerna träffas hoppas vi kunna delge best-practise till varandra och lyfta det till en ny nivå. På detta sätt ökar värdet av de enskilda projekten och skapar en helhet.

I både Stockholm, Umeå, Falun och Göteborg har vi pågående samarbeten med utbildningsinstitutioner inom ramen för andra projekt och vi är övertygade att flera av dem kommer att vilja expandera till att genomföra det som en del av Wikipedia-stadskonceptet.

5. Kompetens och genomförbarhet: Redogör konkret för initiativtagarnas och övriga nyckelpersoners roll och vad de ska tillföra inom ramen för projektet.

Wikimedia Sverige är en ideell förening med syfte är att göra kunskap fritt tillgänglig för alla människor, särskilt genom att stödja Wikimedia Foundations projekt (Wikipedia, Wikimedia Commons, Wikiversity, Wiktionary etc.). Föreningen verkar för att sprida kunskap om dessa projekt, förbättra dess innehåll, främja användande av dem, samt stötta för projekten väsentlig teknik. Wikimedia Sverige har sedan första halvåret 2012 ett kansli i Stockholm med fem stycken anställda med olika typer av spetskompetens och en aktiv och erfaren styrelse bestående av volontärer.

Föreningen bildades 2007 och är en av 40 organisationer runtom i världen som är erkända av Wikimedia Foundation som "chapters" av denna stiftelse. Wikimedia Sverige fungerar dock helt självständigt både juridiskt och i det dagliga arbetet, men vi har ett nära samarbete med de andra Wikimedia-föreningarna vilket kommer är mycket viktigt för att effektivt få artiklarna översätta till andra språk. Vi arbetar med Wikipedias gemenskap av frivilla bidragsgivare samt med institutioner, främst museer, universitet och statliga verk som Riksantikvarieämbetet, för att göra frilicensierat material tillgängligt och med att hjälpa andra att återanvända materialet. Vi samarbetar också med andra organisationer som är för fritt innehåll i Sverige, och med organisationer inom den globala Wikimedia-gemenskapen.

John Andersson har det senaste 2 åren arbetat som projektledare för Wikimedia Sverige och var projektledare för Umepedia-projektet. John har ett omfattande internationellt kontaktnät inom Wikimedia-världen och har arrangerat ett 30-tal evenemang samt ett par internationella tävlingar. Innan John anställdes var han en aktiv volontär på Wikipedia i över sju år och kan projektet utan och innan. John har en kandidatexamen i Freds- och konfliktstudier från Umeå universitet och en Masterexamen i Europastudier från Göteborgs universitet.

På respektive ort kommer nyckelroller att innehas av driftiga volontärer med god Wikipediavana. Umeå: Mikael Lindmark, systemutvecklare på Umeå universitet, redan aktiv i Umepediaprojektet. Hedemora: Carl Eklund: Administratör på Wikipedia sedan 2008. Falun: Sten Sundin, lärare på Högskolan Dalarna och har använts Wikis i undervisningen i flera år. Göteborg: Mattias Blomgren, ordförande i Wikimedia Sverige och administratör på Wikipedia.

6. Samverkan: Redogör konkret för befintliga och/eller möjliga samarbeten samt beskriv på vilket/vilka sätt de är relevanta för projektets genomförande och resultat.

Projektets genomförs under ledning av Wikimedia Sverige tillsammans med flera andra partners. Vi har ett pågående samarbete med Centralmuseernas samarbetsråd och kommer att erbjuda deras medlemmar att delta. Redan nu har Livrustkammaren (LSH) och Kungliga biblioteket deklarerat att de vill testa skyltarna och Tekniska museet utreder hur de kan arbeta med QRpedia som en fördjupning för läsaren och vill samarbeta med skrivstugor. I Umeå kommer Umeå Energi att fortsätta driften med fri tillgång till Wikipedia och QRpedia via Umenet. Vi fortsätter vårt samarbete med Umeå universitet och NBV Norr har sagt att de vill vara med och arrangera studiecirklar.

Wikipedia har redan åtskilliga aktiva volontärer som kan engageras i projektet och Wikimedia Sverige har omfattande erfarenhet av att engagera volontärer att bidra och att utbilda både experter och den breda allmänheten i hur de kan bidra på Wikipedia. Det är ett omfattande arbete att se över vilken information som finns och som saknas på Wikipedia om städernas kultur,historia och geografi. Att strukturera upp och utöka informationen är endast möjligt genom volontärer.

Wikimedia Sverige kommer under projektet att: Identifiera artiklar på Wikipedia att arbeta med. Anordna evenemang/utbildningstillfällen så att allmänhet och experter kan bidra. Sprida information om projektet och evenemang (med webbplats, pressreleaser, social medier m.m.). Designa och beställa skyltar (arbete + produktionskostnad). Anordna skrivtävling online för att få översättningar till olika språk. Förbereda instruktionsmaterial hur QR-koder fungerar. Hjälpa lokala museer och arkiv att sprida sitt material till Wikipedia och våra andra projekt.

Lokala partners på de olika orterna kommer att: Hjälpa till med att få upp skyltarna (med att få tillstånd samt fysisk utplacering). Sprida information om projektet och de enskilda evenemangen som anordnas i staden/till deras anställda. Hjälpa oss att ordna lokaler för evenemangen. Komma i kontakt med rätt personer internt som kan hjälpa projektet framåt eller förbättra artiklarna. Delta i referensgrupp i staden som kan hjälpa till att vidareutveckla projektet (och stärka det lokala ägandet). Hjälpa till att sprida information om den crowdfunding-kampanj vi planerar att anordna i september-oktober. Tillgängliggöra sina samlingar. Våra partners kommer själva att stå för kostnaden för sitt deltagande.

7. Ekonomisk kalkyl

Ska vi sätta in 50 000 från egen finansiering (d.v.s. från projektmedel vi får in under året - vet vi om det kan det ju bakas in i ansökningarna (med event på de orterna etc.)) och minska potten från WMF?

‘’Den ekonomiska kalkylen består av totalt fem olika tabeller. De tre första tabellerna avser olika typer av intäkter; offentlig finansiering, egenfinansiering och extern privat/ickeoffentlig finansiering. Den fjärde tabellen avser kostnader och den sista är en resultattabell som automatiskt räknar samman projektets budget.

Inom Genomförandestödet har Kulturbryggan ett krav på finansiering från annan part, där minst en av dessa parter ska vara en privat/icke-offentlig finansiär. Med privat/ickeoffentlig finansiering avses både egenfinansiering och extern privat/icke-offentlig finansiering. Det går inte att tillgodoräkna sig egen arbetad tid för att uppfylla detta krav.

Inom Genomförandestödet kommer Kulturbryggan att prioritera projekt som kan påvisa en innovativ samverkan med privata/icke-offentliga finansiärer framför andra, i övrigt likvärdiga, projekt. Med "i övrigt likvärdiga projekt" avses projekt som uppnått samma nivå bland Bedömarpoolens sammanvägda omdömen.’’

Intäkter - Offentlig finansiering Finansieringens status Beviljade belopp i: Kommentar
Finansiär Sökt Kontanta medel Tjänster/varor Förtydliga ändamålet med det stöd ni har sökt eller beviljats från respektive offentlig part
Kulturbryggan 944 732
NBV Norr 24 000
Hedmora kommun 2 000
Kulturskyltarna ???
Summa: 946 732 24 000 -

Intäkter - Egen finansiering Finansieringens status Säkrade belopp i: Finansiärens koppling till projektägaren
Finansiär Ej säkrad Kontanta medel Tjänster/varor Välj ett alternativ i menyn nedan
Välj ett alternativ
Välj ett alternativ
Summa: - - - -

Intäkter - Extern privat/icke-offentlig finansiering Finansieringens status Säkrade belopp i: Typ av finansiering
Finansiär Ej säkrad Kontanta medel Tjänster/varor Förtydliga ändamålet med den tilltänkta eller säkrade finansieringen från respektive källa
Wikimedia Foundation 300 000 50 000 0
Allmänheten via crowdfundingkampanj 100 000
Umeå Energi
Studiecirklar
Summa: 400 000 50 000 - -

Kostnader, se Google docs.