Projekt:Wikipedia-städer 2015

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Det här kan du som frivillig hjälpa oss med!
Skapa en lista över Wikipedia-artiklar relaterade till din stad. Detta sker på Wikipedia. Se Umeås lista som exempel på hur detta kan genomföras.
Hjälp oss med kontakter i din stad Har du kontakter i din stad som du tror skulle hjälpa projektet framåt? Presentera oss gärna för dem. Din hjälp ökar chansen avsevärt att vi kontakt med rätt personer.
Stöd på workshops Vi kommer under året att anordna ett antal workshops i Stockholm, Umeå, Göteborg, Hedemora och ytterligare någon stad (kanske din!?). Vi behöver hjälp från kunniga Wikipedianer att hjälpa nybörjarna. Både online och offline.
Förbättra Wikipedias artiklar om de olika städerna på svenska Vi har redan många artiklar om de kommande Wikipedia-städerna, men de kan i de flesta fallen utvecklas och källbeläggas bättre. Fundera gärna på vilka som vore lämpliga att sätta upp skyltar vid.
Översätt svenskspråkiga Wikipedias artiklar om städerna till andra språk När artiklarna väl är bra på svenska kan de med fördel översättas till andra språk.


Kort projektbeskrivning

Möjliga platser inkluderar:

Projektet inkluderar också:

Tidplan

Samarbetspartners

Se även

Projektdata

5307 Fas: avslutad Ansvarig: John
Finansiering: FDC 162 000 Beslut: [1] [2]
Medverkan av frivilliga:
Övergripande mål: * S.3.1 För att göra kommunikationen lättare ska återkommande fysiska möten med aktiva användare på fem orter i Sverige stödjas under året.
  • L.1.3 Öka räckvidden mot allmänheten i 3 kommuner genom att ta fram QRpedia-skyltar i samarbete med andra organisationer före slutet av året.
  • L.1.3 Öka räckvidden mot allmänheten genom att öka antalet proaktiva nyheter med 10% om Wikimediaprojekt i media före slutet av året genom att öka användandet av pressreleaser och skapa relationer med journalister.
  • I.2.2 Målet är att minst 5 nya organisationer börjar använda sig av fria licenser för material de distribuerar innan året är slut genom att utbilda dem och skapa relationer med dem.
Budgetkod: Budget: Delmål:
5300 Stödja fysiska möten på 3 orter i Sverige
6100 Få upp QR-pediaskyltar i 3 kommuner
6100 Få minst 6 mediaomnämnanden
3200 1 organisation använder sig av en fri licens
Tidplan:
 
Ledningsrapport: 
Status per 3 mars 2016 STATUS:
STATUS orsak Projektet genomfördes i Umeå, Hedemora och Stockholm på Livrustkammaren.
Utförda aktiviteter Progress mot mål Dragna erfarenheter KOSTNAD – Budget, Aktuell & Prognos uppföljning kr
  • Diskussioner i Umeå har genomförts för att planera för vad vi kan göra under året.
  • En reviderad version av vår tidigare ansökan har skickats in till Kulturbryggan. Den gick tyvärr inte igenom.

Skyltar sattes upp i Hedemora. Arbetet fortsatte i Umeå med att färdigställa avtal m.m. och utöka antalet skyltar. Skyltar sattes upp på Livrustkammaren.

  • Budget 162 000
  • Aktuell
  • Prognos
Aktuella huvudsakliga RISKER Öppna huvudsakliga PROBLEM OMFATTNING – Aktuella förslag till förändringar
Kommentar från verksamhetschefen:
Slutrapport/utvärdering: