Projekt:Kvinnor på Wikipedia 2014

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
<< 2013
Det här kan du som frivillig hjälpa oss med!
Sprid ordet! Berätta om projektet och hjälp deltagare hitta till våra skrivstugor.
Hjälp till på plats Om vi har en skrivstuga nära dig och du känner dig kunnig i Wikipedia så tar vi gärna mot en hjälpande hand i handledningen med nybörjare.
Hjälp till på distans Under skrivstugan, följ med på Wikipedia och hjälp de som redigerar med tips och puts på bidragen.

Kort projektbeskrivning

Det finns idag ett urval av artiklar på Wikipedia som på olika sätt är skevt. Överrepresentationen av män som skriver artiklar gör att täckning blir bättre inom ämnen som intresserar män och detta kan även styra ordval, tolkningar och vad som behandlas i ämnet. Även om de flesta som skriver artiklar på Wikipedia gör det med ett stort engagemang och med en vilja att få det på encyklopediskt sätt så kommer den massiva överrepresentationen göra att artiklarna skrivs ur ett visst perspektiv. Både dessa brister är något som drabbar alla läsare.

De metoder och arbetssätt som vi kommer att använda oss av är

 • Skrivstugor på olika orter över hela landet i samarbete med våra partners, där vi använder oss av en deltagarenkät vid varje tillfälle.
 • Vidareutveckla Fikarummet genom inbjudningar på Wikipedia.
 • Målgruppsanpassa nya verktyg som används på andra språkversioner för att förenkla redigerande.
 • Identifiera en forskare eller en student som kan skriva sitt examensarbete om våra styrdokument ur ett genusperspektiv eller om interaktioner mellan nybörjare och aktiva volontärer.

Mål

Det övergripande målet är att öka antalet kvinnor som bidrar till Wikipedia på kort och lång sikt. Vi har följande SMARTA mål:

 • Deltagande av minst 150 kvinnor på våra skrivstugor.
 • Deltagarna uppger att de har bättre förståelse för och kan bidra till Wikipedia.
 • Minst 5 omnämnanden i media. Fixat!

Aktiviteter

Informationsmaterial: Välkommen till Wikipedia

Broschyren på engelska.
 • Översättning och bildinventering på Outreach.
 • Volontär kommer att sätta ihop filen.

Examensarbete

Björn Helgeson är student på KTH i civilingenjörsprogrammet medieteknik och gör sitt ex-jobb om jämställdhet på Wikipedia. Han för kontinuerligt anteckningar på bloggen Wikipedia Equality - Exam Thesis Litterature Review Blog.

 • Beskrivning av undersökningen på Meta.
  • Rapport till gemenskapen med resultaten från databassökningen och från enkäten i form av bildfil som laddas upp på Commons. Vecka 12: infografiken och kort bloggtext går upp på bloggen. På bybrunnen delas filen och länk till inlägget och till rådatat.
  • Pressmeddelande om Wikipedia och gendergap på Svenska Wikipdia. Vecka 12??Fler frågor för forskning

Andra saker som vore intressant att titta på är:

 • Hur olika expertgrupper tänker på bidragande till Wikipedia?
 • En kritisk läsning av diskussioner på Wikipedia eller ännu hellre om hur Wikimedia Sverige kommunicerar om projektet.
 • Undersöka om hur det faktum att vi uttalat fokuserar våra evenemang gentemot kvinnor är begränsande eller stärkande? Vi tänker oss en teoretisk studie så att vi kan anpassa vårt arbete baserat på den.

Nordiskt Forum

Skrivstugor

Vi anordnar skrivstugor med olika koncept på några av orterna vi hade skrivstugor på under den första projektomgången, dvs följande:

 • Malmö, juni i samband med Nordiskt Forum. Se 24 enkätsvar.
 • Göteborg, september, förslaget är v.39 (flera kvällar i rad).
 • Skellefteå, februari (3 kvällar i rad).
 • Västerås, januari och februari (uppföljning inom ett par veckor).
 • Stockholm, mars (helg, dygnet runt).
 • Umeå, november, förslaget är 4-6 november (3 dagar i rad).

Förutom dessa orter kommer även projektet att ha evenemang i Uppsala. Diskussioner förs också om hur på mest optimala vis vi projektet kan stötta det koncept med återkommande skrivstugor som ordnas i Göteborg. Ett sätt att stötta den aktiviteten skulle vara att WMSE skaffar medlemskap i Litteraturhuset vilket skulle innebära gratis lokalkostnader för skrivstugeaktiviteterna under 2015.

Utvärderingar

Från utvärdering genomförd av studenter på DSV:

 • Två av de faktorer som i enkätens fråga om vad som skulle hjälpa respondenterna att fortsätta mer var mer information och mer hjälp, samt skrivstugor vilket också får anses vara ett sätt att få mer information och hjälp. Som syns i figur 6 så var det en överrepresentation av kvinnor som svarade något av detta.
 • Samtliga personer som intervjuades var även positivt inställda till möjligheten att få hjälp online. Just onlinehjälp har visat sig leda till fler och längre redigeringar, på fler artiklar överlag (Morgan et al.,2013). Alla respondenter kommenterade intervjumallens förslag om personliga mentorer, samtliga var positiva, särskilt de som själva haft erfarenhet av att ha en van användare som hjälp när de började skriva på Wikipedia. En person sade bland annat: ”ja gör det tydligare att det finns folk man kan fråga då för det är svårt som nybörjare att komma åt information om hur Wikipedia fungerar liksom bakom kulisserna”

Koncept

Inom projektet kommer vi att använda följande skrivstuge-koncept:

 • Skrivstugor flera dagar i rad.
 • Helhelg dygnet runt.
 • Skrivstuga flera kvällar i rad.
 • Skrivstuga med uppföljande skrivstuga inom ett par veckor.

Tidplan

 • Juli 2014. Formulera uppdrag för examensuppgifter till JMK (Journalistik, Medie och kommunikation) på Göteborgs universitet och för KTH. Fixat!
 • Augusti 2014. Ordna enkät för utvärdering av skrivstugorna och för att kunna ringa in deltagarnas upplevelse. Fixat!
 • September 2014. Spika datum och lokaler för höstens skrivstugor, Umeå och Uppsala. Kontakt tagits för evenemang i Västerås. Fixat!
 • Oktober 2014. Student som gör ex-jobb, deadline januari 2015. Fixat!
 • Juni 2014. Sammanställning och slutrapportering, projekttiden förlängd till 2015-06-30. Fixat!

Vad slutrapporten väntar på är en

 1. korrläsning,
 2. ekonomisk redovisning,
 3. och revisorernas genomlysning (Dokumenten har inte skickats till revisionsbyrån ännu)

Översikt

Se Globala mätetal för aktiviteter genomförda under 2015 .

Datum Ort Ansvarig Om eventet/samarbetspartners Inför Rapport Resultat
12-15 juni Malmö Sara/Axel Koncept: flera dagar i rad Wikimaraton Nordiskt forum, Malmö. Och en heldag Wiki-KIK. Wikimaraton på nf2014.org och Blogginlägg
 1. Nordiskt forum
 2. Wiki-KIK,
ca 30 nya användare från de två aktiviteterna.
4-6 November Umeå Sara Konceptet för skrivstugan är att det är en fortbildning tre dagar i rad dagtid kl 13-16. Skrivstugan arrangeras i samarbete med NBV Norr, som står för lokaler. NBVs nyhetsbrev. På plats i Umeå hålls en tematräff med WinIT Umeå Skrivstugesidan på WP.
 • På grund av inga anmälningar ställdes tredagarsevenemanget in.
 • Till WinIT-träffen kom ca 25 deltagare, varav 12 stannade genom hela workshopen. Inlägg på INFOTECH Umeå
4 December Uppsala Sara Koncept: med Humanioraverket på Uppsala universitet, Engelska parken. Temat är "Vem skriver om Humaniora på Wikipedia?". Om intresset finns gör vi en uppföljande träff. Fb-evenemang, Intervju med Malin i studenttidningen Ergo Skrivstugesidan på Wikipedia 5 nya användare och 3 erfarna användare deltog.
29/1 och 5/2 Västerås Sara/ med Axel 5/2 Konceptet för skrivstugan är att ha en uppföljande träff med en veckas mellanrum. Arrangeras på Västmanlands läns museum och även Mälardalens Kvinnolobbyhar kontaktats. Evenenmanget ingår i Västamanlands läns husbroshyr med vårens alla aktiviteter, och deras webbplats. Kort inslag i 'Förmiddag i P4 Västmanland. VLT har kontaktats. Skrivstugesida på Wikipedia. 29/2 - 3 nya och en mer erfaren användare. Samtliga ska delta på uppföljningen. 5/2 förutom de fyra användarna från veckan innan tillkom 6 deltagare, varav 5 var helt nya på Wikipedia.
31/1 Stockholm Sara och Jan Extrainsatt skrivstuga som bygger på tidigare deltagares initiativ. Facebook-event fyra nya användare och en användare som var med på Nordiskt forum. Gemensam planering av hur de kan fortsätta sitt samarbete kring bidrag med anknytning till jämställdhet, inklusive uppföljande skrivstuga.
24-26 februari Skellefteå Sara Konceptet bygger på att ha skrivstugan tre kvällar i rad och hålls på Campusbiblioteket i Skellefteå. Facebook-evenemang. Destination Skelefteå. Kontakt med Närradion, Radio Skellefteå. Skrivstugesidan Det var en föranmäld deltagare, som deltagit i tidigare skrivstugor, och hon deltog under alla tre dagarna. Skrivstugan tog formen av ett "Träffa Wikipedia" på central plats i Biblioteket och presentationer/samtal med 10 kvinnor, varav 2 deltog under flera tillfällen och skapade användarkonton.
7-8 mars Stockholm Sara Konceptet för den här skrivstugan är att ha den i flera timmar under en helg. Facebook-event Skrivstugesidan Sammanlagt 13 deltagare, varav 7 deltog båda dagarna. 3 erfarna Wikipedianer. Några deltagare hade varit med vid skrivstugor tidigare. Fem nya konton skapades.
26 mars Stockholm Sara Stöttande av Europeana Fashion Edit-a-thon med Nordiska Museet. Eventbrite Skrivstugesidan Ca 11 nya användare.
17 april Uppsala Sara och Jan Här deltar vi med workshop på Humanioradagarna som är en uppföljning till eventet i Uppsala den 4/12. Humanioradagarnas kanaler i huvudsak. 3 deltagare varav en erfaren. Vi använde en förberedd lista för att göra enkla redigeringar oinloggad.
29 april Stockholm Sara och Axel Skrivstuga om dataspel med Tekniska museet Tekniskas kanaler, GeekGirl Meetup, CMS-samarbetet Skrivstugesida 9 deltagare, men inga nya användare. Fokus på kvinnor inom dataspel, och möjlighet att kunskapen kommer vidare till GGM och andra kvinnodominerade arenor.
5 maj Växjö Sara Skrivstuga Växjö Pride. Arrangörerna i Växjö, Det fria ordets hus, ordnade Facebook-event, som fick 18 anmälningar. Skrivstugesida 3 deltagare.
2 juni Stockholm Sara Möjlighet till återträff för WikiWomen i Stockholm. Detta blir en separatistisk skrivstuga. Facebookevent Skrivstugesidan 18 deltagare, eventet hade 27 anmälda där några fick förhinder att delta i sista stund. 3 av deltagarna hade deltagit i tidigare skrivstugor inom projektet. Deltagarna skapade en stängd Facebookgrupp för att kunna fortsätta diskutera och ge varandra stöd i redigeringarna.

Se även

5205 Fas: pågår Ansvarig: Sara
Finansiering: MUCF 342 478 kr Beslut: 2014-05-27
Medverkan av frivilliga:
Övergripande mål: S.2.1 Målet är att få minst 13 nya användare som är aktiva i minst tre månader efter avslutad aktivitet genom Wikimedia Sveriges insats.
Budgetkod: Budget: Delmål:
5200
 • Deltagande av minst 150 kvinnor på våra skrivstugor.
 • Målet är att få minst 5 nya användare som är aktiva i minst tre månader efter avslutad aktivitet genom Wikimedia Sveriges insats.
 • Deltagarna uppger att de har bättre förståelse för och kan bidra till Wikipedia.
6100
 • Minst 5 omnämnanden i media.


Tidplan:

2014-06-01-2015-03-31 

Ledningsrapport: 
Status per 2015-05-22 STATUS:
STATUS orsak
Utförda aktiviteter Progress mot mål Dragna erfarenheter KOSTNAD – Budget, Aktuell & Prognos uppföljning kr
 • ca 125 kvinnor har deltagit i våra skrivstugor.
 • 15 omnämnanden i media.
 • Enkätundersökningen som är del av examensarbetet är genomförd och bearbetad och kommunikationen genomförd som resulterade i 10 pressomnämnanden
 • Planering för uppföljande skrivstuga i Stockholm.
 • Anledningen till att inga anmälningar kom in till skrivstugan i Umeå verkar vara att det var på dagtid, och att vi och NBV inte lyckats vända oss till individer som har möjlighet att delta under ordinarie arbetstid. Kvällsaktiviteten med WinIT visar att deltagare kan ställa upp kvällstid.
 • Svårt att få deltagare i Skellefteå, av tidigare deltagare var det en som var med alla tre kvällar.
 • Budget 342 478 kr
 • Aktuell 306 155,44 kr
 • Prognos
Aktuella huvudsakliga RISKER Öppna huvudsakliga PROBLEM OMFATTNING – Aktuella förslag till förändringar
Kommentar från verksamhetschefen:
Slutrapport/utvärdering: