Projekt:Kvinnor på Wikipedia 2013

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
2014 >>

Bakgrund

I en användarstudie som gjordes 2011 visade det sig att endast 9% av de som redigerade på Wikipedia är kvinnor. Detta är ett demokratiproblem då Wikipedia har kommit att utvecklats till en av Sveriges mest använda informationskällor och det är alltså män som kontrollerar informationen och till stora delar styr vad som står där. Wikimedia Sverige vill nu aktivt arbeta för att förändra dessa siffror genom riktade insatser mot kvinnor och på olika sätt få dem att bidra mer på Wikipedia.

Vi arbetar på två plan:

 1. Med att locka till oss nya bidragsgivare genom att anordna skrivstugor och bjuda in kvinnor. Företrädesvis genom samarbeten med andra organisationer som kan bidra med kontaktnät och öka intresset.
 2. Genom att hjälpa de kvinnor som själva hittat till Wikipedia att fortsätta. Detta sker genom projektet "Tea House"

Tea House har mycket framgångsrikt genomförts på engelskspråkiga Wikipedia och har ökat andelen kvinnor som fortsätter bidra med Z procent. Läs mer:

(På danskspråkiga Wikipedia har ett Wikipedia för kvinnor kritiserats: https://da.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Wikipedia_for_kvinder, https://www.facebook.com/SanneSonder/posts/609718455741119)

Mål

 • Att användarundersökningen 2013 (som sker redan i september 2013) visar på en 5-procentig ökning av kvinnor från 2012.
 • Att användarundersökningen 2014 visar på en 15-procentig ökning av kvinnor från 2012.

Detta kommer alltså att knyta an till följande mål i verksamhetsplanen:

 • Målet är att utveckla och testa olika koncept för att underrepresenterade grupper kan öka sin närvaro.

Aktiviteter

 • Skrivstugor på olika orter över hela landet
 • Skapa ett tea-house

Skrivstuga är en term för att samlas och gemensamt skriva artiklar på Wikipedia. Fördelen är att man kan fråga varandra om hjälp och på dessa är dessutom personer som är väldigt kunniga i Wikipedias teknik och kultur som kan vara behjälpliga även för frågor som inte berör sakinnehåll.

Att bygga upp ett tea-house innebär att kopiera över layout och text från engelskspråkiga Wikipedia samt översätta och anpassa till svenskspråkiga Wikipedias struktur.

Projektplan

2013-08-01 Projektstart
2013-11-12 Tea-house version 1 igång (Lennart)
2014-02-21 Utvärdering påbörjas
2014-05-31 Projektavslut med presentation av utvärdering
Datum Ort Ansvarig Tillsammans med Inför Rapport Resultat
2013-10-09 Göteborg Lennart Kontakt med Litteraturhuset, radiointervju i Sveriges Radio, inbjudningar och konktakter via Litteraturhusets Facebooksida och Twitter och min egen Facebook, affisch 7 deltagare + 1 som var med delar av tiden (varav 2 som tidigare redigerat) Flera redigeringar på engelskspråkiga Wikipedia, några redigeringar i användares sandlåda (glömde tyvärr att ta allas namn pga smärre olycka på plats), vidare kontakt efter skrivstugan inklusive ett wikifikabesök (som troligen blir flera), troligen flera bilder uppladdade och önskan om fler skrivstugor i Göteborgsområdet - samt etablering av relation med Litteraturhuset som möjliggör fortsatt användning av deras lokaler. Bild här
2013-12-17 Västerås Axel Med Mälardalens Kvinnolobby i samband med deras möte Facebookevenemang skapat av MK, Spridning via Twitter och Facebook, radiomedverkan tillsammans med MK på P4 Västmanland på förmiddagen samma dag Fyra deltagare
2013-12-03 Karlstad Lennart Bokar lokal på Karlstads universitet (lokal 1D 230), skickar inbjudningar via flera kanaler inklusive blänkare till lokaltidningen och utlysningar på Wikipedia 2 deltagare (Hannibal och Vesihiisi, d.v.s. inga utifrån) En del redigeringar gjordes i flera artiklar, samt planering inför återkommande skrivstugor i Göteborgsområdet, teorier om vilka metoder som fungerar och vilka som inte fungerar
2013-09-26 Malmö Axel KFKR Inbjudningar mailades till kvinnopolitiska organisationer, marknadsföring på facebook, inbjudningar till individer och organisationer på facebook och twitter. Här. Av fem anmälda uteblev alla utom en. Än så länge en påbörjad artikel i användarens sandlåda.
2013-10-28 Skellefteå Anna Nätverket KVIST (Kvinnliga Ingenjörer i Skellefteå Tillsammans) Presenterar skrivstugan på två KVIST-möten, samlar epostadresser från alla tänkbara jag kan tro är intresserade, gör en doodle för att hitta en tid som passar så många som möjligt, twitter, facebook, flyer, samarbetar med Campus-biblioteket, kontaktar Norran (som kommer på evenemanget och skriver en artikel), publicerar på en sida om vad som är på gång i Skellefteå, ringer runt bland potentiella deltagare. Det gick åt minst lika mycket tid till att hitta deltagare som att hålla i kursen. Bra i sammanhanget är att jag samtidigt nog lyckades hitta en stor grupp deltagare till nästa skrivstuga i Skellefteå (peppar, peppar). Här Av nio anmälda kom åtta. Den nionde var förkyld Borde gå bra att uttyda från den här texten.
2013-12-10 Skövde Lennart Paroc, Bruksgatan 2 Bokar lokal, gör ny affisch, bjuder in Vesihiisi igen, koordinerar med Jan & Axel om extra presenter till deltagare (muggar), inbjudan via flera kanaler Abbedabb och Vesihiisi, inga deltagare
2013-11-28 Stockholm Axel På Solidaritetshuset tillsammans med Feministiskt perspektiv Utskick via FemPers och Sveriges kvinnolobby, Marknadsföring via facebook, Twitteruppmärksamhet 4 deltagare och två medhjälpare (Peter Isotalo och Nirmos) Flera artiklar skapade, bra intresse från deltagarna för fortsatt medverkan och återkommande aktivitet, löfte om gratis lokal hos Solidaritetshuset nästa tillfälle.
2014-01-09 Malmö Axel KFKR Marknadsföring på facebook, inbjudningar till individer och organisationer på facebook och twitter. Här. KFRK var i slutskedet av ett stort bokutskick och kunde därför inte medverka. Julle var med och hjälpte till.
2014-01-13 Skellefteå Anna Uppföljning av tidigare skrivstuga Ringde runt för att hitta lämplig gemensam tid. Fyra av åtta återkom. Tre hade fullt godtagbara ursäkter som gjorde att dom inte kunde dyka upp. Alla redigerade åtminstone varsin artikel.
2014-01-23 Göteborg Axel Litteraturhuset Facebookevenemang, Litteraturhusets kalendarium, Cityguide.se, Göteborgs stads evenemangskalender, GP hade med annons utan vår inblandning. Åtta deltagare. Vidare intresse om både Wikimini och seniorstudiecirkel. Abbedabb och Vesihiisi var med och hjälpte till.
2014-01-30 Stockholm Axel Solidaritetshuset Marknadsföring på facebook, Facebookevenemang, Solidaritetshusets kalendarium, Globalaportalens kalendarium, Sveriges Kvinnolobbys [1], Gratis i Stockholm, notis i Mitti Södermalm, artikel i Aftonbladet på nätet. Tudelad skrivstuga med två deltagare första halvan och tio deltagare andra halvan. Calandrella hjälpte till. Bra intresse från deltagarna för fortsatt skrivande. Reporter och fotograf från Aftonbladet var med för att bygga ut det som skrivit på nätet till papperstidningen.
2014-02-04 Skellefteå Anna Kvinnligt nätverk Fick kontakt med det kvinnliga nätverket i den första sökningen efter deltagare. Har även gjort ett evenemang på Facebook och skickat ut till ett 50-tal potentiella deltagare. Kommer att skicka några mejl. Jag tror egentligen redan att jag kommer att få rätt bra uppslutning till detta tillfälle. Marknadsföring på facebook. Anna och Enar med 12 deltagare varav en som deltagit vid ett tidigare tillfälle. Totalt 15 anmälda. 17 artiklar uppdaterade och en nyskapad.
2014-02-04 Västerås Axel Med Mälardalens Kvinnolobby Marknadsföring på facebook, Facebookevenemang skapat av MK, Visit Västerås, Sveriges Kvinnolobbys kalendarium 6 deltagare En reporter från VLT var med hela skrivstugan, en fotograf var med en stund och fotograferade för en artikel.
2014-02-12 Karlstad Axel Värmlands museum Marknadsföring på facebook, Karlstads kommuns evenemangskalender, facebookevenemang, Sveriges Kvinnolobbys kalendarium, artikel i NWT, artikel i VF 13 deltagare Inslag på TV4 Värmland, Karlstad lokal-TV var med och intervjuade Sara och några deltagare för ett reportage.
2014-02-20 Skövde Axel Kulturhuset i Skövde Marknadsföring på facebook, Facebookevenemang, Nätverket Donna sprider information lokalt., Sveriges Kvinnolobbys kalendarium, Annonser beställda, Skövde kommuns kalendarium, artikel i Skövde nyheter, tips inskickat till SLA Av 5 anmälda dök en deltagare upp.
2014-03-08 Stockholm Axel/Sara Nobelmuseet Skrivstuga om kvinnor som tilldelats nobelpris
2014-03-11 Göteborg Lennart Litteraturhuset, återkommande under minst 17 veckor. Det här genomförs av volontärer men eftersom en del deltagare kommer från workshoparna står det med i listan här. (projektet har sedan fortsatt och fortsatt och fortsatt)
2014-04-23 Umeå Jan/Sara Folkets hus Marknadsföring på facebook, Facebookevenemang, Umeå kommuns kalender, Annons i VK beställd, Sveriges kvinnolobbys kalendarium Av 11 anmälda kom 3 (alla lärare) Bra synergi med att kunna ha möte med Umeå Universitet samt Umeå 2014.
2014-05-07 Umeå Jan Folkets hus Marknadsföring på facebook, Facebookevenemang, Umeå kommuns kalender, Sveriges kvinnolobbys kalendarium 1 deltagare (fem avanmälningar sista fyra timmarna) Inslag på TV4 Umeå. Kunde ha möte med Mikael Lindmark före och efter vilket var givande.

Orter för skrivstugor

 • Stockholm
 • Skellefteå
 • Göteborg
 • Skövde
 • Västerås
 • Karlstad
 • Malmö
 • Umeå

Marknadsföringsidéer

 • se till att skrivstugan finns med i medarrangörens schema/program, så att allmänheten har en chans att hitta information om det
 • radiointervju - svårt att få till, men om det står i lokaltidningens program och man skickar pressmeddelande kan det fungera
 • blogginlägg - Lennart håller på med en serie blogginlägg. /Bloggannonstext
 • affisch/flygblad - både Anna och Lennart har affischer/flygblad (Lennarts är inte uppladdad än)
 • länka till lokalens Facebookgrupp och var aktiv där inför skrivstugan
 • twittra om det
 • kontakta lokala kvinnliga wikipedianer och be dem komma med
 • uppmuntra till wikifikor efteråt

Budget

Vad? 2013 2014 Total i ansökan Omfördelad total
Lön 258 000 kr 117 000 kr 375 000 kr 384 000 kr
Administration 600 kr 400 kr 1 000 kr 1 000 kr
Resor 22 500 kr 10 500 kr 33 000 kr 23 000 kr
Lokaler 4 000 kr 2 000 kr 6 000 kr 6 000 kr
Förtäring 10 000 kr 4 000 kr 14 000 kr 5 000 kr
Information 8 000 kr 2 000 kr 10 000 kr 20 000 kr
Revisionskostnader 0 kr 5 000 kr 5 000 kr 5 000 kr
Per år 303 100 kr 140 900 kr 444 000 kr 444 000 kr
Totalt 444 000 kr 444 000 kr 444 000 kr


Samarbetspartners

Sveriges kvinnolobby kommer att hjälpa till med kontaktnät. Tanken är att vid varje tillfälle ha ett samarbete med en lokal organisation. Dessa kan vara antingen medlemsorganisationer i Sveriges kvinnolobby, men gärna även andra organisationer för jämlikhet.

Finansiering

Se även


5202 Status: Pågår Kvinnor på Wikipedia 2013 Ansvarig: Axel
Budget: 444 000 kr Finansiering: Ungdomsstyrelsen 444 000 kr Beslut: 2012-12-11
Medverkan av frivilliga: Frivilliga wikimedianer deltar som stöd på skrivstugor. Fler uppgifter
Övergripande mål:
Att få fler kvinnor att bli aktiva på Wikipedia.
5200 100% Delmål: Mål mäts på andra grunder eftersom WMF inte genomför användarundersökningar nu.
 • Att användarundersökningen 2013 (som sker redan i september 2013) visar på en 5-procentig ökning av kvinnor från 2012.
 • Att användarundersökningen 2014 visar på en 15-procentig ökning av kvinnor från 2012.


Tidplan:
2013-08-01 Projektstart
2013-08-15 Skrivstugor startar och pågår med ca två i månaden
2013-08-28 Tea-house version 1 igång
2014-02-21 Utvärdering påbörjas
2014-05-31 Projektavslut med presentation av utvärdering
Budget:
Vad? 2013 2014 Total i ansökan Omfördelad total
Lön 258 000 kr 117 000 kr 375 000 kr 384 000 kr
Administration 600 kr 400 kr 1 000 kr 1 000 kr
Resor 22 500 kr 10 500 kr 33 000 kr 23 000 kr
Lokaler 4 000 kr 2 000 kr 6 000 kr 6 000 kr
Förtäring 10 000 kr 4 000 kr 14 000 kr 5 000 kr
Information 8 000 kr 2 000 kr 10 000 kr 20 000 kr
Revisionskostnader 0 kr 5 000 kr 5 000 kr 5 000 kr
Per år 303 100 kr 140 900 kr 444 000 kr 444 000 kr
Totalt 444 000 kr 444 000 kr 444 000 kr
Slutrapport/utvärdering: 2014-08-31 Projektet förlängt till 2014-05-31, slutrapport senast tre månader efter avslutat projekt.