Verksamhetsplan 2013

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

<< 2012 | 2014 >>

Detta är en sammanfattning av verksamhetsplanen för 2013 som har arbetats fram under en serie möten under sensommaren/hösten 2012 och fastställts på årsmötet 2013-03-09. Den baseras på den strategi som först arbetades fram och som sedan har fått mål för året knutna till sig. Den av årsmötet antagna verksamhetsplanen återfinns på Verksamhetsplan 2013/Årsmötesbeslutad verksamhetsplan 2013.

Mål

För varje strategi finns ett eller flera mål definierade.

Innehållsägare

 • Föreningen ska skapa och sprida information och kunskap om fria licenser.
  • Målet är att skapa och sprida material om fria licenser för att öka kännedomen om dessa.
 • Föreningen ska påverka myndigheter, offentliga institutioner och organisationer så att de börjar använda fria licenser.
  • Målet är att ytterligare organisationer använder fria licenser i sin organisation.
 • Föreningen ska ge praktiskt stöd till organisationer som vill släppa sitt material under fri licens.
  • Målet är att få 2 ytterligare frivilliga som hjälper institutioner regelbundet.
  • Mål är att det finns Wikipedians in Residence i minst 3 nyckelorganisationer

Kunskapsspridare (utbildningsinstitutioner)

 • Föreningen ska verka för att forskning finansierad med offentliga medel ska publiceras under en fri licens.
  • Målet är att frågan om fria licenser (även viasavi Open Acess) uppmärksammas på olika offentliga sätt och av olika instanser.
 • Föreningen ska utbilda lärare att integrera Wikipedia i utbildningen, framförallt genom att stimulera elever och studenter att skriva och aktivt bidra.
  • Målet är att arbete i Wikipedia av lärare anammas som ett lärmedel såsom andra för närvarande accepterade lärmedel.

Skribenter

 • Föreningen ska arbeta för att få grupper som idag är underrepresenterade som skribenter att bli mer aktiva.
  • Målet är att utveckla och testa olika koncept för att underrepresenterade grupper kan öka sin närvaro.
 • Föreningen ska organisera och stödja olika typer av möten för aktiva skribenter.
  • Målet är att intresset för sådana möten ökar.
  • Målet är att alla aktiva skribenter som vill ha stöd upplever att de får det.
 • Föreningen ska ge stöd och uppmuntra ämnesexperter av olika slag att bidra aktivt till projekten.
  • Målet är att utveckla och testa olika koncept för att locka ämnesexperter.
 • Föreningen ska undersöka vilket stöd aktiva skribenter behöver och arbetar med att tillmötesgå dessa på egen hand eller genom att vidarebefordra informationen till lämplig instans.
  • Målet är att intresset för stöd från föreningen ökar.
  • Målet är att alla aktiva skribenter som vill ha stöd upplever att de får det.

Läsare

 • Föreningen ska verka för en positiv attityd till, och ökad användning av, Wikimediaprojekten och fri kunskap, genom att bedriva både PR och utbildning mot allmänheten och potentiella användare inom Sverige.
  • Mål att öka antalet proaktiva berättelser om Wikimedia i media.
  • Mål är att media ska känna till föreningen som ämneskunnig talesperson.
  • Mål är att öka den allmänna kunskapen om hur Wikipedia fungerar.
 • Föreningen ska, som kontaktförmedlare mellan Wikimedia Foundation och användare inom Sverige, medverka till ökad användbarhet av plattformen, speciellt vad gäller sökningar och lokalisering.
  • Målet är att gemenskapen ska uppleva att föreningen hjälper till med att få plattformen funktionell.
 • Föreningen ska verka för att läsarens återkoppling ska bidra till förbättring av fri kunskap.
  • Mål är att skapa förutsättningar för att gemenskapen ska kunna aktivera tillägg för återkoppling.
  • Mål är att få underlag för hur läsare idag betraktar innehållet.

Främjare av kunskap

 • Föreningen ska ge råd till politiker och myndigheter om fri kunskap.
  • Målet är att etablera nya och underhålla befintliga relationer med beslutsfattare.
 • Föreningen ska påverka politiker att verka för fria licenser.
  • Mål är att fria licenser ska hamna på den politiska agendan.
  • Mål är att öka samarbetet med likasinnade organisationer.
 • Föreningen ska påverka institutioner att själva uppmuntra användandet av Wikipedia i utbildning.
  • Målet är att de utbildningsövergripande institutionerna ser wikipedia som ett av de etablerade lärmedlen.
 • Föreningen ska söka ekonomiskt stöd från främjare av kunskap för sitt arbete.

Aktiviteter