Verksamhetsplan 2013/Årsmötesbeslutad verksamhetsplan 2013

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Minst 90% av högprioriterade projekt genomförs, och minst 50% av medelprioriterade. Till alla projekt söks extern finansiering först. Lågprioriterade projekt genomförs bara med minst 75% extern finansiering.

Frigöra innehåll

Information om fria licenser

Föreningen ska skapa och sprida information och kunskap om fria licenser.

Mål
 • Målet är att skapa och sprida material om fria licenser för att öka kännedomen om dessa.

Prioritering

hög
 1. Vitbok v3/How-to guide, 30t (4 dagar)
 2. Vitboken till fotografer, 30t (4 dagar)
 3. Ta fram NC-broschyr
 4. Vasamuseet
medel
 1. Informationskampanj, skicka ut saker till myndigheter, 30t (10 dagar)
 2. Informationskampanj, skicka ut saker till fotografer, 30t (10 dagar)
låg
 1. Ta fram presentationsunderlag (standardföreläsning), 10t (4 dagar)
 2. Bjuda in innehållsägare till FSCONS, 5t (2 dagar)

Påverka organisationer

Föreningen ska påverka myndigheter, offentliga institutioner och organisationer så att de börjar använda fria licenser.

Mål
 • Målet är att ytterligare organisationer använder fria licenser i sin organisation.

Prioritering

hög
 1. Europeana Awareness
 2. WLPA databas
 3. Föreningen psykisk hälsa
 4. Vasamuseet
 5. Arbetslivsmuseer 2013
medel
 1. Ta fram en metod för påverkan om fria licenser - best-practices - flera steg, 20t (8 dagar)
 2. Motion om förändring av upphovsrättslagen, 15t (6 dagar)
 3. Debattartiklar, 25t (5 dagar)
 4. Auktoritetsdata, 50t (20 dagar)
låg
 1. Identifiera redan fria bilder hos myndigheter och påpeka det för dem, 10t (4 dagar)
 2. Kontakt med ungdomspartier, 10t (4 dagar)
 3. Ställa upp som fotografer i upphandling där vi erbjuder en fri licens, 100t (20 dagar)

Praktiskt stöd

Föreningen ska ge praktiskt stöd till organisationer som vill släppa sitt material under fri licens.

Mål
 • Målet är att få 2 ytterligare frivilliga som hjälper institutioner regelbundet.
 • Målet är att det finns Wikipedians in Residence i minst 3 nyckelorganisationer.

Prioritering

hög
 1. Spread the sign (Teckenspråk), 25t (10 dagar)
 2. Batch-uploads
 3. How-to, 5t (2 dagar)
 4. Batchuppladdningsmöte, 10t (2 dagar)
 5. Livrustkammarenuppladdning, 25t (10 dagar)
 6. Nordiska museet - Holgers script, 25t (10 dagar)
 7. Arbetslivsmuseer 2013
 8. Vasamuseet
medel
 1. Regionarkivet Västra Götaland, 25t (10 dagar)
 2. Centralmuseerna, 85t (30 dagar)
 3. GLAM statistik, 35t (10 dagar)
 4. Marknadsför Wikipedian in Residence, 30t (10 dagar)
 5. Marknadsföring QRpedia, 204t (65 dagar)
 6. QRpedia stad, 221t (50 dagar)
låg
 1. Arbetslivssmuseerna, 30t (10 dagar)
 2. Låna en Wikipedian, 500t (200 dagar)
 3. Lokala samarbeten med lokalmuseer, 30t (10 dagar)
 4. Dialekt och folkminnesarkiv, 12t (4 dagar)
 5. Kulturhuvudstad Umeå

Fri kunskap i utbildning

Frigöra forskning

Föreningen ska verka för att forskning finansierad med offentliga medel ska publiceras under en fri licens.

Mål
 • Frågan om fria licenser (även viasavi Open Acess) uppmärksammas på olika offentliga sätt och av olika instanser.

Prioritering

hög
 1. Påverka partiprogrammen inför valet om detta, 50t (20 dagar)
 2. Informationskampanj till bidragsgivare (sponsorer till forskning), 40 t (14 dagar)
medel
 1. Fri kunskap = fri vetenskap
låg
 1. Skriva i SULFs tidning, 5t (2 dagar)

Wikipedia i utbildning

Föreningen ska utbilda lärare att integrera Wikipedia i utbildningen, framförallt genom att stimulera elever och studenter att skriva och aktivt bidra.

Mål
 • Att Wikipedia accepteras av utbildningsinstitutioner på olika nivåer som en lärresurs (i likhet med andra för närvarande lärresurser som examensuppgifter, läroböcker etc.)

Prioritering

hög
 1. Wiki skills
 2. Utbildningsfilm/utbildningsmaterial (källkritik, fria licenser, Insteg - lär dig läsa WP, ...), 60t (16 dagar)
 3. Wikipedia i utbildning på universitet, per styck: 35t (10 dagar)
 4. Wikipedia i utbildning på gymnasiet, per styck: 35t (10 dagar)
  1. Information till elevrådsorganisationer (som en möjlighet)
  2. Specifika teman för studenter (istället för tävlingar) om t.ex. fysik eller hälsa.
 5. Utbildning för pedagoger och lärarstudenter
 6. Utbildningsmässor, till exempel Skolforum & Mötesplats skola.
medel
 1. Utveckla databas (Commons?) och erbjuda detta till lärare samt informera om denna databas där pedagoger i nuläget lägger upp material under annat än CC-BY-SA licens. (t.ex. lektion.se så att det blir CC utan NC)
 2. Wikipedia i språkutbildning (fokus SFI)
 3. Wikipedia i utbildning på högstadiet, per styck: 35t (10 dagar)
 4. Kontakt med utbildningspedagogiska centrum för att erbjuda information och material om WP/WM/Commons (t.ex. Universitetspedagogiskt Centrum), 10t (4 dagar)
låg
 1. Wikipediautbildning mot asperger
 2. Kontakt med studieförbund, per styck: 25t (10 dagar)
 3. Bildbehandlingslärare
 4. Information till och kontakt med folkhögskolor vilka erbjuder fotoprogram (t.ex. Biskops-Arnö) info om Commons, 10t (4 dagar)
 5. Kontakta institutioner där WP har dåligt innehåll, per styck 5t (2 dagar)
 6. Språkstudenter till Wiktionary

Stöd till gemenskapen

Underrepresenterade grupper

Föreningen ska arbeta för att få grupper som idag är underrepresenterade som skribenter att bli mer aktiva.

Mål
 • Målet är att utveckla och testa olika koncept för att underrepresenterade grupper kan öka sin närvaro.

Prioritering

 • fler idéer behövs
hög
 1. Samiska Wikipedia
 2. Edit-a-thons, 10t (2 dagar)
 3. Kvinnor
 4. Edit-a-thons för kvinnor
 5. Wikifem
 6. Geek-girls meetup
 7. Kvinnofolkhögskola
 8. Nordiska museets vänner (består av mycket äldre kvinnor) och andra vänföreningar
 9. Kontakta Seniornet/Studiecirklar med pensionärer
 10. Wikipedia för invandrare (SFI)
 11. Specialgjort material för de olika grupperna: enklare material
medel
 1. Hembygdsföreningar
 2. Professor emeritus-föreningar
låg

Möten för aktiva skribenter

Föreningen ska organisera och stödja olika typer av möten för aktiva skribenter.

Mål
 • Målet är att intresset för sådana möten ökar.
 • Målet är att alla aktiva skribenter som vill ha stöd upplever att de får det.

Prioritering

hög
 1. Wikifikaturné, 5t/möte
 2. Skrivarstuga / Edit-a-thons, 10t (2 dagar)
 3. FSCONS/WikiSwedia (Lokalt Wikimania i Sverige), 100t (15 dagar)
 4. Möte för OpenTicketResponeSystem (OTRS) respondenter, 10t (2 dagar)
 5. Frivilligutbildning
 6. Wikimaniastipendium
medel
 1. Priser till skribenter, à la Skattkistan, bjuder på resa till Stockholm, årsvis, 30t (2 dagar)
 2. Administratörsmöte, 10t (2 dagar)
 3. Batchuppladdningsmöte, 10t (2 dagar)
 4. Nordiskt samarbete,
 5. Nordisk årsbok, 25t (2 dagar)
låg
 1. Fotosafari, 10t (2 dagar)
 2. Riksdagsfoto, 10t (2 dagar)
 3. Rabatt på någon affär, tröjor, lite känsligt
 4. .se sponsrar domän till wikipedian

Ämnesexperter

Föreningen ska ge stöd och uppmuntra ämnesexperter av olika slag att bidra aktivt till projekten.

Mål
 • Målet är att utveckla och testa olika koncept för att locka ämnesexperter.

Prioritering

hög
 1. Wiki Loves Company, 25t (10 dagar)
 2. Intyg till skribenter, 5t (2 dagar)
 3. Peer review, 25t (10 dagar)
 4. Arbetslivsmuseer 2013
 5. Föreningen psykisk hälsa
medel
 1. Fotomässan, 40t (5dagar)
 2. Skrivstugor, 10t (2 dagar)
 3. Akademiker
 4. Sjuksköterskeutbildning
låg
 1. Hobbyföreningar, trädgårdsföreningar, odlarsällskap, Svampföreningen, ev, lista på föreningar via kommunerna/biblioteken
 2. Skapa expertmaterial (t.ex. filmer), 10t (4 dagar)

Stöd till aktiva skribenter

Föreningen ska undersöka vilket stöd aktiva skribenter behöver och arbetar med att tillmötesgå dessa på egen hand eller genom att vidarebefordra informationen till lämplig instans.

Mål
 • Målet är att intresset för stöd från föreningen ökar.
 • Målet är att alla aktiva skribenter som vill ha stöd upplever att de får det.

Prioritering

hög
 1. Informera om olika aktiviteter/stöd på WP, 25t, (5 dagar)
 2. Gemenskapens projekt + marknadsföra dem, 400t (20 dagar)
 3. Referenslitteratur
 4. Resestipendier
 5. Teknikpool
 6. Ministipendier - process för det
 7. e-postadresser
 8. Stöd till bot-arbete
medel
 1. Flygfoton
 2. Lokalisera coola verktyg, 40t (10 dagar)
 3. Lokalisera AFT
 4. Användarundersökning
 5. Ackreditering, 10t (4 dagar)
 6. Microcontributions koncept, 25t (10 dagar)
låg
 1. Juridiskt stöd till skribenter, 50t (2 dagar)
 2. Supporttelefon, 35t (10 dagar)
 3. Scoreboard för språk, 25t (10 dagar)
 4. Bättre foton till Wikipedia, 5t (2 dagar)

Läsardeltagande

Utbilda allmänheten

Föreningen ska verka för en positiv attityd till, och ökad användning av, Wikimediaprojekten och fri kunskap, genom att bedriva både PR och utbildning mot allmänheten och potentiella användare inom Sverige.

Mål
 • Målet att öka antalet proaktiva berättelser om Wikimedia i media.
 • Målet är att media ska känna till föreningen som ämneskunnig talesperson.
 • Målet är att öka den allmänna kunskapen om hur Wikipedia fungerar.

Prioritering

hög
 1. Wikipedia-ambassadörer 25t (10 dagar)
 2. Informationsmaterial fria licenser 25t (5 dagar)
 3. Artiklar i facktidningar / Debattartiklar 25t (10 dagar, 5 artiklar)
 4. Kulturhuvudstad Umeå 2014 - konceptutveckling 40t (10 dagar)
 5. WLPA och WLM
medel
 1. Ansökan till Wikimania i Sverige 2014
 2. Mem via YouTube och Facebook, Twitter 10t (2 dagar)
 3. Wikibussen / torgmöten 150t (40 dagar)
 4. Bokmässan 75t (10 dagar)
låg
 1. Instruktioner om hur man läser WP (http://sv.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:V%C3%A4lkommen#L.C3.A4sa_och_skriva), så här hittar du bilder på Commons, för de som inte tänker #redigera eller ladda upp bilder, 5t (2 dagar)
 2. Mjölkpaketsprojekt, 25t (5 dagar)

Användbarhet

Föreningen ska, som kontaktförmedlare mellan Wikimedia Foundation och användare inom Sverige, medverka till ökad användbarhet av plattformen, speciellt vad gäller sökningar och lokaliseringar.

Mål
 • Målet är att gemenskapen ska uppleva att föreningen hjälper till med att få plattformen funktionell.

Prioritering

hög
 1. Aktivt bevaka Bybrunnen och wikipediafrågor och skapa buggrapporter (åt andra), 25t (10 dagar)
 2. Översättningssprint: MediaWiki, Outreach, Meta, enwp, 30t (4 dagar)
medel
 1. Göra tydligare hjälpsidor, 5t (2 dagar)
 2. Hackathon (prata med open source-community i Sverige), 30t (3 dagar)
låg
 1. Supporttelefon, 35t (10 dagar)

Feedback från läsare

Föreningen ska verka för att läsarens återkoppling ska bidra till förbättring av fri kunskap.

Mål
 • Målet är att skapa förutsättningar för att gemenskapen ska kunna aktivera tillägg för återkoppling.
 • Målet är att få underlag för hur läsare idag betraktar innehållet.

Främjare av kunskap

Råd till politiker och myndigheter

Föreningen ger råd till politiker och myndigheter om fri kunskap.

Mål
 • Målet är att etablera nya och underhålla befintliga relationer med beslutsfattare.

Prioritering

hög
 1. Marknadsföra Wikipedian in residence, 30t (10 dagar)
 2. Informationsmaterial till politiker, "därför fotograferar vi dig", specialiserat, kort, flygblad, A5 eller visitkort, inklusive QR-koder, 15t (2dagar)
medel
 1. Inbjudan till riksdagspartierna (skulle kunna vara olika typer av konstellationer) för att presentera Wikipedia, Riksdagens upplysningstjänst, 50t (20 dagar)
 2. Almedalen, (kan vara i samarbete med RAÄ eller RU)(4 volontärer), 40t (4 dagar)
låg
 1. Webbdagar/internetdagar

Information om fri kunskap

Föreningen ska påverka politiker att verka för fria licenser.

Mål
 • Målet är att fria licenser ska hamna på den politiska agendan.
 • Målet är att öka samarbetet med likasinnade organisationer.

Prioritering

hög
 1. Debattartiklar, per styck: 5t (2 dagar)
 2. Motion om skydd om landskapsinformation, 15t (6 dagar)
medel
 1. Motion om upphovsrättslagändring
 2. Skapa uppmärksamhet om öppen infrastruktur och öppna data, 35t (10 dagar)
låg
 1. Riksdagsfoto - möta politiker och prata med dem

Påverka institutioner

Föreningen ska påverka institutioner att själva uppmuntra användandet av Wikipedia i utbildning.

Mål
 • att de utbildningsövergripande institutionerna ser Wikipedia som ett av de etablerade läromedlen

Prioritering

hög
 1. Återkommande möten med Skolverket, 15t (6 dagar)
 2. Återkommande möten med Utbildningsdepartementet, 15t (6 dagar)
 3. Högskolor, snarare än universiteten, Skövde
medel
 1. Informationsmaterial - Case studies från tidigare redan gjorda samarbeten, 10t (2 dagar)
låg
 1. Arbeta vidare på Mittuniversitetet
 2. Skolfederation 10t (4 dagar)

Möjliggörande

Övergripande prioriteringar för år 2013
 1. Verksamheten ska fungera hyggligt (genomförande, ekonomi, redovisning och anseende utåt).
 2. Sekretariatet ska ha organiserats på ett bra sätt (organisatoriskt, personalmässigt och lokalmässigt).
 3. Vid senare delen av året ha en möjlighet att se säkrare på föreningens ekonomi i ett tvåårsperspektiv (bredare finansiering, längre finansieringsåtaganden).
 4. Väsentligt ökat volontärengagemang samt antal medlemmar.
 5. Lagt grunden för en kommande ökning av påverkandeverksamhet (finansiering för detta, strategi/policy).
Föreningen
 • Föreningen har 350 medlemmar
 • 25 frivilliga engagerar sig och driva fram WMSE:s projekt.
 • Varje styrelsemedlem deltar i minst en extern styrelseutbildning.
 • Policyer utvecklas, uppföljs och utvärderas regelbundet.
Kommunikation
 • Vi har utvecklat en skriftlig kommunikationspolicy.
 • Vi har genomtänkta webbsidor på www.wikimedia.se.
 • Vi skickar ett nyhetsbrev och en Chapters Report varje månad.
 • Wikimedia Sverige och dess projekt är synliga internationellt.
  • minst 4 blogginlägg på WMF/i Signpost.
  • Vi översätter alla egna blogginlägg av internationellt intresse.
 • Vi uppdaterar alla relevanta rapportsidor på meta regelbundet.
 • Alla förfrågningar till föreningen besvaras inom en vecka.
Ekonomi
 • Vi betalar alla fakturor i tid.
 • Utlägg ersätts inom två veckor.
Fundraising
 • Vi får finansiering av hela budgeten 2013.
 • Vi får 250.000 i organisationsbidrag 2013 från annan part än WMF.
 • Vi har alltid säkrade inkomster för minst 6 månader framåt.
 • Vi har identifierat möjliga kandidater till icke-projektfinansierande/långsiktiga donatorer.
 • Budget år 2014
  • beror på mindre än 35% av en enskild finansiär
  • minst 35% är organisationsbidrag
  • minst 60% av projektens samlade budget är finansierade innan årsskiftet.
Projekt 2013
 • Minst 90% av högprioriterade projekt genomförs.
 • Minst 50% av medelprioriterade projekt genomförs.
 • Till alla projekt söks extern finansiering först.
 • Lågprioriterade projekt genomförs bara med minst 75% extern finansiering.
 • Alla projekt ska ha SMARTA mål.