Projekt:WikiSkills 2012

Från Wikimedia
(Omdirigerad från Wiki skills)
Hoppa till navigering Hoppa till sök
English  Luafel i package.lua på rad 80: module 'Module:Languages/List' not found.+/−

Resultat och rapporter

WikiSkills alla leverabler ska listas på WikiSkills officiella webbplats. Än så länge saknas en del rapporter där.

Å Wikimedia Sveriges vägnar vill projektledaren speciellt peka på delrapporten om Wikimedia Sveriges wiki-kurser (se fil och miniatyrbild till höger) samt den slutliga narrativa rapporten som är på ingående och som kommer att laddas upp här.

Läs gärna blogginläggen om WikiSkills och kanske i synnerhet inlägget om några av kursdeltagarnas erfarenheter.

Rapport om Wikimedia Sveriges wiki-kurser i PDF-format. Rapporten finns även att läsa på WikiSkills wiki.

Bakgrund

Detta är projektsidan för WikiSkills som är en del av Verksamhetsplan 2012/Utbildning och Verksamhetsplan 2012/Undersökningar.

WikiSkills vänder sig speciellt till dig som tillsammans med din målgrupp vill: - Använda en egen wiki, kanske som läromedel för utbildning eller verktyg för projekt eller dokumentation - Förstå och interagera med andra (wiki)nätgemenskaper och då speciellt världens största sajt som drivs ideellt – uppslagsverket Wikipedia.

WikiSkills kommer under våren 2013 att hålla kurser riktade till dig som leder, utbildar eller samarbetar med grupper av människor inom yrkeslivet. Du förser, i vid bemärkelse, dessa grupper med grundläggande eller fortsatt yrkesutbildning. Du kanske arbetar som lärare inom yrkesutbildning vid en gymnasieskola, Ky- och Yh-utbildning eller folkhögskola eller är coach, utbildare, projektledare, ledare, kommunikatör eller liknande vid kommun, myndighet, företag eller ideell organisation. Din ambition för att delta bör vara att fullfölja kursen och som avslutande moment genomföra en av dig utstakad plan för att använda en wiki med din målgrupp. Vi på WikiSkills vill gärna vara med och följa upp dina erfarenheter.

Projektfakta

Kortfattad projektbeskrivning

Projektet syftar till att ur ett wiki- och nätgemenskaps-perspektiv:

 • Utveckla processer och dra lärdomar om hur man samarbetar, tar gemensamma beslut, hanterar konflikter etc ... medan man deltar i tillväxten och utvecklingen av en lärande och arbetande nätgemenskap.
 • Förbättra förmågan att samarbeta med andra medan man redigerar och författar text.
 • Lära sig att utnyttja det befintliga kulturella arvet
 • Tillskansa sig digitala baskompetenser

Ett blogginlägg som beskriver projektet

Om Wiki skills på Meta

Formalia

Titel på ansökan: WIKI-SKILLS : Empowering and fostering social, professional, cultural and civic skills though pedagogical use of Wiki technologies and methodologies.
Projektbeskrivning: google-dokument som även går att läsa här
Bearbetad projektbeskrivning som visar alla ingående uppgifter och arbetspaket samt Wikimedia Sveriges roll i projektet: Xwiki
Ansökningsnummer: 519291-LLP-1-2011-1-CH-KA3-KA3MP
Sökande organisation: Fondation Ynternet.org. Totalt ingår åtta organsiationer varav Wikimedia Sverige är en av dessa.
Typ av projekt: Projektet är centraliserat vilket innebär att det administreras och följs upp centralt från Bryssel av The Executive Agency, Education, Audiovisual & Culture. Mer om EACEA på Wikipedia.
Officiella dokument: För att hitta rätt bland de officiella dokumenten behöver man veta att projektet är "transversalt" och sysslar med KA3 (ICT). KA verkar stå för "Key Activity". Bland dessa dokument hittar man bland annat Guidelines for Administrative and Financial Management and Reporting 2011
Projektledare för Wikimedia Sverige: Anna Bauer[1] som kan mejlas på wiki-skills@wikimedia.se Tjänst inom ramen för Wiki skills under 2012-2013Tjänstebeskrivning Wiki skills
Projektets interna mejl-lista: wikiskills@ylists.net

Budget

Planering: Tidplan och arbetsuppgifter

Se vår planering för WikiSkills här

Månadsplanering

Projekt:WikiSkills 2012-2013/Frivilliga

Sammanlagt finns det 8 arbetspaket (WP:s) med sammanlagt 26 olika uppgifter. Wikimedia Sverige förväntas delta i så gott som alla uppgifter men har specielt huvudanasvaret för

 • uppgift 2.2 där WM SE skall bereda väg för kommande test-workshops genom att samordna alla partners arbete med dessa workshops. Syftet med dessa workshops är att studera deltagarnas beteende för att senare kunna producera en rapport om användarnas behov D2.2 som skall ligga till grund för senare uppgifter i projektet.
 • uppgift 5.2. Här har WM SE huvudansvaret att leda uppgift 5.2 där WM SE skall sprida resultat och förmedla uppgifter vidare till Wikipedia-gemenskapen.

Kurstillfällena under våren 2013

Möten

/120913 Inofficiellt möte om samarbete mellan WikiSkills och Wikipedia Utbildning

Förberedande möte inför Wiki skills

Under resan till Yverdons les Bains 111011-111014 genomfördes två möten med Wiki-skills-projektet (WSP) som tema. Det ena mötet var mer formellt (officiellt har WSP-projektet ännu inte startat) medan det andra var informellt.

Det mer formella mötet hade deltagare från sex partner-organisationer av de åtta som skall vara med. Den som hade mest att säga, och som är ansvarig för projektledningen, var Théo Bondolfi. Théo representerar Ynternet och jobbar som ansvarig för Lifelong Learning Programmes vid Ynternet.org. Den uppfattning som jag har fått om Ynternet är att det är en privat stiftelse som jobbar med liknande frågor som .SE här i Sverige. Med Ynternets egna ord: "Ynternet.org Institue was found in 1998 with support of Swiss Agency For Development and Cooperation to promote ICT in civil Society. We work closely with various National and International Agencies, for reducing digital divides and producing quality-criteria in Internet project management. Our administration board and our Curatorium (Sceintific Committee) is composed of national internationa experts in eCulture and Free Communication such as Antoine Moreau the co-founder of Free Art Licence, Guillaume Cheneviere the co-founder of the ISO certification process for electronic medias, and Internet project managers." Som jag förstår det är det framförallt Ynternet som tagit initiativet till Wiki skills-projektet. Det var även Ynternet som arrangerade den konferens om eCulture där bland annat Florence Devouard, Rickard Stallman och Anne Collier med flera höll föredrag och workshops.

Apropå det första mötet med fem partnerorganisationer så framkom bland annat följande:

Planeringen verkar något lösare än vad den ser ut enligt projektbeskrivningen. Théo förespråkade att vi skulle vara öppna till att hjälpa varandra och ta tag i de uppgifter som vi är bäst på och kan klara av snabbare än någon annan partner. Vi uppmuntrades också att hitta uppgifter som vi även utanför projektet kan ha nytta av och försöka passa in dessa i projektets genomförande. För Wikimedia Sveriges del antar jag exempelvis att vi, som en del av WSP, vill använda redan existerande utbildningsmaterial om Wikipedia när vi håller i kurser som arrangeras genom WSP.

För mig har inte speciellt mycket klarnat vad gäller ekonomin och det beror inte på att jag inte ställt frågorna. Kanske jag är ute för lång tid i förväg och att allt detta görs klart under Kick-off mötet i Barcelona (slutet av januari):

 • Théo (som kommer att ansvara för utbetalningar) har ännu inte bestämt sig hur pengarna skall betalas ut: om det skall ske i förskott eller efterhand som saker och ting avklaras. Eftersom projektet inte officiellt har börjat så är det väl ingen skyldighet för honom att svara på detta ännu.
 • För mig är det oklart när Théo talar om att utföra uppgifter som man får betalt för inom ramen för projektet eller om uppgifterna är sådant som vi förväntas ordna på egen hand. Jag avser att dubbelkolla varifrån resurser för en arbetsuppgift skall dras innan vi börjar med uppgiften.
 • Om vi nu eventuellt kommer att delvis byta uppgifter och jobba på varandras uppgifter, hur skall detta finansieras? Kommer projektmedel att omfördelas mellan olika partners? Detta är visst möjligt att göra om det görs på administrativt rätt sätt. Detta är något som koordinatorn för projektet (Vem som är officiell koordinator framgår inte än. I projektbeskrivningen står angivet att Ynternet är ansvarig för Task 1.3 Coordination Management och att alla partners utser någon som representerar den egna organisationen till att delta i "Coordination Team") möjligen kan lösa genom direktkontakt med organisationen som finansierar projektet: The Executive Agency, Education, Audiovisual & Culture.
 • Vad kräver projektet i fråga om ekonomisk redovisning? Jag tänker då på frågan om "accountant" som jag tog upp i ett tidigare mejl. Jag fortsätter den diskussionen i det mejlet.

Nedan följer anteckningar från eftermiddagsmötet som jag deltog i. Vad gäller det informella mötet har jag massor med anteckningar men jag tänkte först bolla tillbaks till dom som var med för att undvika missförstånd innan vi börjar diskutera sakfrågor.

Notes from afternoon meeting

Date: 13.10 2011

Participants: Argiris Tzikopoulos, Frédérique Frossard, Théo Bondolfi, Florence Devouard, Yves Boisselier, Rémi Levy, Anna Bauer

A. GENERAL IDEAS WITHIN EXISTING PROJECT

1. Using a Moodle webplatform for management and learning tools.
2. Kick-off meeting January 23-24 or 24-25th, in Barcelona, plus a half-day meeting for the additioonal sustainanility plan (25th morning or 26th morning). Remi will make a doodle for partners by oct25th 2011, and we will start contributing and managing the projecting on it. It will include a forum for us to post.
3. During each transnational meeting with partner's delegates (total 6 meetings within 24 months), we will have 3-4 hours to meet the local/national pioneers on teaching using Wikimedia projects & other wikitools.
4. Reminder : all pedagogical contents of the projects will be under FAL/CC-BY-SA, and posted on wikiversity/wikicommons/wikipedia/metawiki. (Use existing Wikimedia Projects or other free projects)

B. SUSTAINABILITY ISSUES (ADDITIONAL ACTIONS TO REACH SUSTAINABILITY)

(no obligation for partners, just if wished, but welcome)

1. Identify pionneers in training/teaching areas (teachers, adults trainers) using wikimedia projects. Maybe making a call through wikimedia chapters of the partners ? But the call could be done after creating a form on a survey to ask them practically what they've done. Questions could be to see framed the quantity and quality of existing contributions (to prepare the state of the art), such as

 • which wikimedia tools or other tools did you use,
 • for which audience,
 • how many times and did you have the support of your superiors
 • which other wikis did you use (jurispedia, ekopedia ...)
 • their address for contacting them later on.
 • are they interested in participating in the pilot experiences ?

This would make sure these teaching/educators pioneers (wikiusers) are recognized for their merit to become involved, with argument that they are the pioneers, into : a) the pilot experiences b) a network of consultant

TODO (WHO/WHAT)

 • creating an article on wikiskills project on (meta)wiki
 • Formalizing the survey: all contributors, on the wiki of the moodle platform (deadline end of october, 5 questions...)
 • Validating the questions of the survey/form : Anna & Florence
 • Sending the call for pionneers, inviting them also to take part in the wikiskills tour (each 6 months in another country)
 • translating the wiki page into other languages (Greek, French)

2. Make a business plan to generate funds to developp a consultant training network on Wikis and collaborative culture in Europe Goal : to get funds through Ynternet.com (organization for profit, under creation currently, 51% owned by Ynternet.org)

No emergency, we will work on it for those wishing, as a side meeting in Barcelona.

3. Publish the first book about what is a wiki ? This would be a tool for the sustainability of the project. Florence Devouard could write it within her mandate to developp training tools, Théo is motivated to contribute in co-writing. We should think about the English language question...

No emergency, we will work on it for those wishing, as a side meeting in Barcelona.

4. Proposing to EU project managers a service on how to use to have their project sustainable due to contributions of volunteers after the project is finished. Producing basic guidelines to use wikis for sustainability of research & training projects

Källor

 1. Mötesprotokoll/Protokoll 2011-09-12
 2. Wiki-skills budget (google-dokument)

Se även


Externa länkar