Verksamhetsplan 2012/Utbildning

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
 1. Ta fram utbildnings- och informations material i Projekt:Wiki-skills, (även tillsammans med Verksamhetsplan 2012/Undersökningar)
  • projektets mål är att:
   • Utveckla kompetenser för gemenskapsledarskap, kollektiva beslutskompetenser, konfliktlösningskompetenser, styrningskompetenser etc. samtidigt som det bidras till en tillväxt av en lärande och arbetande gemenskap.
   • Förbättra kompetensen att samarbeta med andra för att redigera och utveckla texter
   • Värdera existerande kulturellt arv
   • Tillgängliggörande av digital baskunskaper
  • Leverablerna är bland annat en guidebok för lärare och en video med samlade erfarenheter.
  • Ansvarsområden för Wikimedia Sverige är framförallt att:
   • samordna arbetet med en gemensam användarbehovsanalys och skapa en användarbehovsrapport (tillsammans med undersökningar)
   • Hålla introduktionskurser, fysiska kurser samt onlinekurser med vår målgrupp.
   • disseminera projektet för Wikimedias gemenskaper
 2. Universitet (lär lärarna-program)
  • Med Wikimedia Foundations positiva erfarenheter från Wikipedia Education program ska vi anpassa dem för svenska förhållanden och återupprepa dem här. Målet är att översätta utbildningsmaterial och hitta två utvalda universitet där det finns personal som är eldsjälar och har dokumenterad erfarenhet av Wikipedia.
  • Målet är att vara redo att slutföra två sådana pilotprojekt 2013.
 3. Gymnasieskolor (studentklubbar)
  • Vidareutveckling av projekt med Wikipediaklubb på gymnasieskola.
  • Under förutsättning att pilotprojektet fungerar ska information för att stimulera skapandet av nya gymnasieklubbar spridas. Målet är att starta en sådan under 2012.
 4. Europeana Awareness
  • Europeana är ett paneuropeiskt projekt för att samla allt kulturellt material och göra det tillgängligt via ett API. De delar våra mål och har redan släppt all sin metadata under CC-0.
  • Detta projekt kommer att engagera GLAM-institutioner och få dem att bli medvetna om Europeanaprojektet.
  • Målet är att ha en GLAM-wikikonferens med minst 20 deltagande GLAM-institutioner som deltagare.