Wikipedia i utbildning

Från Wikimedia
(Omdirigerad från Wikipedia utbildningsprogram)
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Vad är Wikipedia i utbildning?

Wikipedia i utbildning är ett samlingsnamn för olika aktiviteter som har gemensamt att de använder Wikipedia och de andra Wikimediaprojektet för olika pedagogiska syften och som i synnerhet innebär att bidra med kvalitativa bidrag. För att lyckas med pedagogiska aktiviteter erbjuder Wikimedia Sverige kursanpassat stöd för gymnasie- och universitetskurser i Sverige.

Mer om olika internationella Wikipedia Education Program
Vad är kursanpassat stöd?

Kursanpassat stöd är en tjänst som Wikimedia Sverige ger institutioner som vill genomföra pedagogiska aktiviteter inom sina kurser. Kursanpassningen innebär att genomförandet får det stöd som passar ämnet och antalet studenter med hänsyn till kursplan och kurslitteratur. Stödet säkrar på så sätt att bidragen får den kvalitet som överensstämmer med Wikipedias standard och erbjuder samtidigt ingångar för att diskutera källkritik och olika villkor för tillgänglig kunskap.

Mer om kursanpassat stöd för Wikipedia i utbildning
Verktyg för Wikipedia i utbildning

Det huvudsakliga verktyget för att genomföra Wikipediauppgifter i kurssammanhang är Wikimedias öppna kursplattform Programs and Events Dashboard. Den är fri för vem som helst att använda och ingår även i det kursanpassade stödet som Wikimedia Sverige ger. Genom att sätta upp en egen kurssida går det att organisera upplägget för studenterna och skapa en översikt över hur genomförandet fortskrider.

Läs mer om Programs and Events Dashboard