Wikipedia i utbildning/Kursanpassat stöd/Kurssidan

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök


3. Kurssidan

När kursstarten närmar sig är det dags att sätta upp en kurssida i Wikimedias öppna kursplattform Programs and Events Dashboard utifrån Wikipedia-uppgiftens utformning.
Översikt av kurssidans funktioner
  1. Kursaktivitetens statistik visas på kursens startsida.
  2. I kursens tidslinje är instruktionerna ordnade per vecka efter de datum som gäller för kursen.
  3. De artiklar som redigeras och skapas samlas på ett ställe och kan enkelt förhandsvisas.
  4. Kursaktiviteten samlas som ett flöde i tidsordning.
  5. Olika möjliga åtgärder är exempelvis att exportera olika data från kursen.
  6. Kursens milstolpar presenteras på startsidan för att ge en överblick över uppgiften. Milstolparna bleknar för att markera att de är passerade.

Använd kurssidan som en del av förberedelserna

Ett viktigt steg att planera för är hur eleverna/studenterna lägger till sig själva på kurssidan. En best practice för det är att göra ett utskick som tydligt instruerar vad som behöver göras. Genom att dela registreringslänken till kurssidan kan alla deltagare själva lägga till sig genom att enkelt klicka på länken, efter att de skapat sitt användarkonto. Registreringslänken är länken till kurssidan med tillägget "?enroll=".

För hur förberedelseinstruktioner kan se ut, se exempel.

Använd kurssidans tidslinjefunktion

Genom ett gott förarbete med tydlig information om vad kursmomentet ska uppnå, hur det ska genomföras och vilken tidsram som gäller, finns alla förutsättningar för att kunna sätta ihop en tidslinje på kurssidan som bryter ned uppgiften till olika stegvisa moment som är anpassade till rätt vecka. Tidslinjen nås genom länken till kurssidan med tillägget "/timeline".

För hur en kort tidslinje kan se ut, se exempel.

Fler resurser om kurssidan