Wikipedia i utbildning/Kursanpassat stöd/Efter kursen

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök


5. Rapportera

När uppgiften är slutförd och tiden för kursmomentet är över är det dags att göra det uppföljande arbetet med att rapportera resultaten.


Ladda ned och bearbeta kursens statistik

För att ta reda på måluppfyllnad och för att sammanställa som komplement till det som redan finns synligt i kurssidans dashboard är det en god idé att ladda ned en fil med kursens statitistik. Den funktionen finns bland "Åtgärder". Därigenom är det smidigt att at reda på diverse relevanta mätetal ("Global metrics" se nedan) som är knutna till föreningens inre arbete och rapportering. Dessutom är det ett enkelt sätt att kunna ta fram listor på de artiklar som har redigerats, och vilka som är nya eller utökade. Statistik för eventuella redigeringar i Wikidata finnns också tillgängligt i den nedladdningsbara statistitken.

Sammanställ till en utvärdering för partnerorganisationen

För partnerorganisationen är ofta den statitisk som kurssidan gör synlig relevant som en samlad bild av Wikipediauppgiftens genomslag på Wikipedia och vidare i form av synligghet och visningar för allmänheten.

Den bilden kan också kompletteras med ex lista på nya/utökade artiklar och observationer som gjorts under genomförandet, exempelvis om det fördes diskussioner med gemenskapen i någon fråga, om något innehåll raderades och varför eller andra iaktagelser som säger något om hur eleverna/studenterna har tagit sig an och genomfört uppgiften.

Sammanställ utfallet som mätetal

Exakt vilka mätetal som behöver rapporteras för föreningens verksamhet finns angivet via den aktuella projektsidan. Här följer en översikt över vilken information som går att ladda ned i CSV-format och som kan bearbetas i kalkylark.

  • Översiktsdata - tillhandahåller sammanlagd statistik för projektet, exempelvis antal nya konton och gamla konton.
  • Redigeringsdata - visar information om varje redigering som gjorts i projektet.
  • Commons-uppladdningsdata - visar namn och användning för varje mediafil som laddats upp.
  • Användardata - listar användarnamnen på de som deltagit, hur mycket de har redigerat, och om de skapt sitt konto under projektets gång eller tidigare.
  • Artikeldata - visar antal redigeringar per sida, vilka sidor som är nya och visningsstatistik per artikel.