Wikipedia i utbildning/Kursanpassat stöd/Under kursen

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök


4. Under kursen

Under kursens gång ska de viktigaste delarna av kursstödet redan vara igång så att eleverna/studenterna har goda möjligheter att relativt självständigt ta sig an Wikipediauppgiften. Här följer dock några insatser som kan vara relevanta under själva genomförandet.


Finns till hands för support

Det oförutsedda kan ibland uppstå och en central del av att erbjuda kursanpassat stöd är att partnerorganisationen ska känna sig trygg i att det finns support under genomförandet. Wikipedia-uppgiften och det material som tillhandahålls ska vara tillräckligt för studenterna/eleverna att som en del av att klara uppgiften kunna lösa frågor om relevans, lämpligt referensmaterial, stil och formattering. Om frågor dyker upp som ligger inom vad som ingår i att bidra till Wikipedia bör stödet vara att visa var svar och lösningar finns, snarare än att lösa problemet åt den som undrar.

Situationer som kan uppstå som kräver insatser kan handla om att ett bidrag har publicerats i huvudnamnrymden tidigare än planerat och då blivit raderat på grund av brister. Det kan också handla om diverse upplevda buggar eller andra tekniska problem som står i vägen för genomförandet.

Studenter kan ibland be om en genomläsning innan de publicerar, den uppgiften bör i stället ingå i kamratrespons eller via handledningen och inte utföras av Wikimedia.

Stäm av att aktiviteten pågår

Under genomförandet är det en god idé att stämma av med kurssidans information för att se att studenterna har kommit igång. Använd funktionen "tacka" på Wikipedia för att uppmuntra de första redigeringarna som deltagarna gör. Om uppgiften börjar närma sig sitt slut och viss aktivitet ser ut att saknas kan det vara ett bra tillfälle att följa upp med partnerorganisationen. Meddela att det ser ut som om några av deltagarna inte ännu kommit igång och fråga om det finns någon förklaring eller om det behövs någon särskilt hjälp för att komma igång.

Iakta hur problem blir lösta

Lägg märke till hur deltagarna eventuellt använder diskussionssidor eller agerar på de ändringar som görs i de bidrag som de skapar, det går även att se i samband med rapporteringen. Det är en intressant del att ta med i uppföljningen med läraren och partnerorganisationen och visar hur deltagarna har tagit sig an möjligheten att vara en del av en internationell gemenskap bortom klassrummet.