Wikipedia i utbildning/Kursanpassat stöd/Grundläggande info

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök


1. Kursinformationen

Kursanpassningen tar sin utgångspunkt i grundläggande kursinformation, i den mån den är känd vid starten av planeringen.


Relevant information

  1. Kursdeltaljer, så som namn på kursen och institutionen, antal poäng, och nivå.
  2. Datum för när Wikipedia-uppgiften kan påbörjas och när den måste vara färdigställd/inlämnad och gärna hur mycket tid som finns till förfogande att genomföra den på.
  3. Antal deltagande studenter eller elever.
  4. Önskas uppgiften genomföras som gruppuppgift eller som enskild.
  5. Vilket språk genomförs kursen på och vilket språk förväntas studenterna bidra på.


Den undervisande lärare, eller annan nyckelperson i partnerorganisationen, och Wikimedia Sverige utbyter kursinformationen för att gå vidare till att diskutera själva Wikipedia-uppgiftens utformning och andra ramar för samarbetet.

Gör en samarbetsbeskrivning

I vissa fall kan det vara användbart att sammanställa ett dokument som beskriver hur samarbetet ska gå till och i grova drag hur det kursanpassade stödet ska ges, särskilt i fall då samarbetet involverar resor, föreläsningar eller andra viktiga logisitska moment.

Se exempel på en samarbetsbeskrivning.