Wikipedia i utbildning/Kursanpassat stöd/Grundläggande info/Samarbetsbeskrivning

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sökHär är ett exempel på hur en samarbetsbeskrivning kan se ut inom ramen för kursanpassat stöd i Wikipedia i utbildning.Namn på samarbetspartner

Kursanpassat stöd och Wikipedia-uppgift


Beskrivning av samarbete

Ca 20 deltagare läser (namn på utbildningen etc.) .

WMSEs deltagande

WMSE kommer att delta som gästföreläsare på kursen och arrangera en uppföljande pedagogisk uppgift samt ge återkoppling till eleverna i hur de utför uppgiften.

  • Instruktioner till förberedelser

Kursdeltagarna får instruktioner om att förbereda sig genom att skapa ett konto på Wikipedia innan den (datum).

Att göra: Skapa en dashboard-sida så att alla deltagare kan registrera sig där i förväg. Skapa och skicka Förberedelseuppgifter Wikipedia för (kursen) .

  • Gästföreläsning

Gästföreläsningen sker onsdag den (datum) (plats) (mellan vilka tider) . Där ska bland annat ingå: Hur samarbetar utomstående med Wikipedia? Vilka möjligheter och hinder kan finnas? Zooma in på jämställhetsproblematiken utifrån WikiGap som case. Diskutera representation och underrepresentation i användardrivna internetprojekt.

Att göra: Bildspel som presenterar Wikipedia.

  • Gruppuppgift i samband med föreläsningen

Analysera ett givet innehåll utifrån någon av Wikipedias riktlinjer och föreslå förbättring. (länkar till relevanta artiklar att jobba med)

Ge introduktion till dashboard och hur deltagarna kan hitta instruktioner där för den uppföljande uppgiften.

  • Uppföljande uppgift

Efter föreläsningen får deltagarna en uppgift att inom ett område som anknyter till orten förbättra en artikel på Wikipedia. Genom att utföra uppgiften demonstrerar de sina kunskaper om hur Wikipedia är ett källkritiskt maskineri och en förståelse för vilka förutsättningar som Wikipedias användare jobbar efter för att uppnå sina mål om tillgång till kunskap.