Rapportering

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Här listas kort olika rapporteringar som är relevanta för föreningens arbete.

Rapportering till Wikimedia Foundation och FDC

En del av föreningens verksamhet finansieras av Wikimedia Foundation via ett FDC Annual Plan Grant (APG). Förkortningen FDC står för Funds Dissimination Committee. Rapportering av föreningens verksamhet sker enligt de anvisningar som gäller för APG.

Klimatpåverkansrapport

Enligt beslut från årsmötet publicerar föreningen klimatpåverkansrapporter.

Rapportering till styrelsen

Föreningens projekt har alla en egen projektsida med en del för ledningsrapport som styrelsen kontinuerligt tar del av.

Rapportering för externt finasierade projekt

Extern finasierade projekt rapporteras enligt den mall som finansiären tillhandahåller.

Rapportering av arbetstid

Anställda rapporterar arbetstid genom tjänsten Fortnox.

Diverse verktyg för rapporteringen