Projektsidor

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Namngivning

Projektsidorna döps enligt formen Projekt:<SVENSKT NAMN> <ÅRTAL>. Detta för att hålla dem enhetliga över tid och lätta att hitta. Då vi försöker att ha återkommande projekt räcker det att lära sig namnen en gång. Årtalet som anges är det verksamhetsår som projektet initierades.

Omdirigeringar skapas för eventuella förkortningar och arbetsnamn.

Kategorier och deras struktur

Vi kategoriserar våra projektsidor med en kategori med det svenska namnet. Den kategorin ligger i sin tur i kategorierna Projekt <ÅRTAL> samt tematiska och programatiska kategorier.

Ingående mallar

Projektsidan skapas genom att Mall:Projekt-sida transkluderas. Då skapas den grundläggande strukturen med rubriker, dolda instruktioner för projektgruppen att förhålla sig till, kategorier m.m.

Därefter skapas Mall:Frivillig där vi listar frivilliguppgifter i projektet.

Längst ned på sidan skapas Mall:Projektdata vilken består av två delar: Projektdata som ger centrala data om projektet för en snabb översikt, samt Lägesrapporten som fylls i inför varje styrelsemöte för att redogöra för projektets aktuella status.

Om det finns motsvarande projekt tidigare och/eller kommande år lägger vi längst upp på projektsidan till mallen Mall:Bläddra som automatiskt lägger till länkar till motsvarande projektsidor för de föregående och efterkommande åren.

Vi markerar även upp vilken status projektet har genom mallen Mall:Projektstatus. Den placeras längst upp på sidan.

Text på sidan

Kort projektbeskrivning

Texten om projektet baseras på den text som skrevs i den för året gällande FDC-ansökan. Kopiera över originaltexten från FDC-ansökan och lägg den dold så att det är lätt att säkerställa att alla viktiga delar har inkluderats.

Tidplan

Se även: Phabricator för föreningen

Den korta projektbeskrivningen ligger i sin tur till grund för tidplanen. Där specificeras alla de större ingående projektdelarna. Vi gör inledningsvis en bedömning hur mycket tid (i dagar) som varje projekdel kommer att ta. De ingående arbetsuppgifterna kommer att beskrivas på Phabricator och i tidsplanen länkar vi till relevanta delar på Phabricator.

Samarbetspartners

Här har vi en kort beskrivning av de organisationer eller personer som är aktiva samarbetspartners i projektet och vad de bidrar med.

Även om samarbetspartners saknas för närvarande lämnas rubriken kvar.

Se även

Här listar vi de mest centrala undersidorna samt externa länkar som är av speciell betydelse för projektet.

Undersidor

/Frivillig

Se ovan om under rubriken Ingående mallar.

/Global Metrics

På undersidan listas alla de evenemang vi deltagit i eller organiserat som en del av projektet under egen rubrik (namnet på evenemanget i fråga). Där presenteras datum för evenemanget, länk till mer info, en kvalitativ bedömning av resultat samt kvantitativ data genom användande av mallen Mall:GlobalMetrics16.

/Projektdata

Se ovan om under rubriken Ingående mallar.

Se även