Projektsidor/Revidering

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Denna sida behandlar hur vi reviderar våra olika projektsidor under året för att de skall fungera så bra som möjligt som arbetsverktyg, för vår rapportering till olika parter samt för att upprätthålla en så hög transparens för våra medlemmar och andra intresserade.

Regelbundna uppdateringar under året

För att säkerställa att sidorna är uppdaterade och användbara reviderar kansliet alla årets projekt på kvartalsbasis. Detta finns schemalagt i kansliets gemensamma Google Calender (WMSE intern).

Uppdatering av tidplan

Vid revideringen är uppdateringen av tidplanen viktig. Förändringar inkluderar:

  • En översikt görs av projektledaren för att bedöma om de aktiviteter som skett hade en rimlig mängd arbetstid kopplad till sig. Om något tagit längre eller kortare än förväntat behöver detta revideras i projektet.
    • Om det finns andra aktiviteter i projektet där arbetstiden skulle göra nytta senare under året eller om andra parallella aktiviteter tidigare på året tog mer tid så kan projektledaren på eget bevåg justera detta i tidsplanen.
  • Aktiviteter som inte skett stryks (exempelvis ett planerat deltagande på ett evenemang som ställdes in). Om inga nya aktiviteter planeras att ske senare under året behöver verksamhetschefen meddelas om att budgeten kan minskas. Verksamhetschefen tar då beslut om budgeten omfördelas till andra projekt.