Projekt:FSCONS 2013

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
2014 >>

Detta är en sida för att planera Wikimedia Sveriges deltagande på FSCONS 2013.

Bakgrund

Wikimedia Sverige har deltagit på FSCONS i varierande utsträckning sedan 200X. Konferensen är en samlingspunkt för alla som är intresserade av ett friare samhälle (och specifikt för fria licenser).

Syfte

Enligt strategin ska föreningen organisera och stödja olika typer av möten för aktiva skribenter (III.2) och ett mål för 2013 är att intresset för sådana möten ökar. En annan strategi är att föreningen ska påverka politiker att verka för fria licenser (V.2) och ett mål för 2013 är att öka samarbetet med likasinnade organisationer.

Mål

Därför är målet med detta mötet:

  • 10 wikimedianer deltar på FSCONS.
  • Skapa en lista med kontaktpersoner på likasinnade organisationer.

Tidplan

  • Planering
  • x-y November, genomförande
  • 1 december, slutrapport klar

Budget

  • Resebidrag, Inträden och Logi: 7 000 kr
  • Övrigt: 3 000 kr
  • Lönekostnader 10 000 kr
Totalt
20 000 kr

Ansökningar

Se även