Projekt:FSCONS 2013/Ansökan till Letterstedtska föreningen

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Ansökan
Organisation: Letterstedtska föreningen
Sista ansökningsdatum: 15 februari 2013
Max bidrag: 27 000 kr
Bedömd chans: 10%
Väntevärde: 2 700 kr
Värde för WMSE (1-5):
Beslutsdatum:
Uppföljning inför inskick:

Skickat!


Titel för ansökan

Nordiskt Wikimediamöte

Härmed ansöker vi om medel om 27 000 kr för resekostnader för nordiska deltagare till konferensen Free Society and Culture Nordic Summit (FSCONS) i Göteborg, november 2013.

Sökt belopp (SEK)

27 000

Kortfattad beskrivning

Bakgrund

De nordiska Wikimediaföreningarna har haft en god men långsam start på sitt samarbete. Fysiska möten är något som alltid snabbar upp sådant. Konferensen Free Society and Culture Nordic summit som hålls i Göteborg är ett utmärkt tillfälle att samordna ett sådant möte på. Temat är rätt och det ligger geografiskt nära för både danskar och norrmän och det är per flyg inte svårt för finländare att resa till heller. Utöver själva kunskapsutbytet mellan de nordiska föreningarna kommer det att finnas möjlighet att ta del av andra projekt från hela norden vid samma tillfälle.

Mötet

På mötet ska de föreningarna presentera sin tidigare men framför allt sin kommande verksamhet. På så sätt kan kunskap om vad som fungerar och inte snabbt delas och eventuella synergieffekter för det framtida samarbetet identifieras. Utöver de nio deltagarna från Finland, Norge och Danmark beräknas elva deltagare från Sverige.

Mål

Att etablera en bred kontakt mellan de nordiska föreningarna och möjliggöra samarbete 2014.

Uppfyllande av syfte

Wikimediaföreningarna är den förlängda armen för att uppfylla Wikimedias vision "Imagine a world where every single person has free access to the sum of all human knowledge. That is what we are doing." lokalt i varje land. Detta grundar ju för att förbättra den vetenskapliga utvecklingen i alla länder, varav detta projekt aver just de nordiska. Bidraget syftar till att kunna möjliggöra att medlemmar i de nordiska Wikimediaföreningarna kan mötas. FSCONS har ett övergripande tema att vara kunskapsdelande inom områdena öppet och fritt samhälle och kulturdelande, detta Wikimediamöte kommer att bli ett litet sidospår. Alla deltagare kommer att ta med sig sin kunskap hem till sina föreningar. Mötet kommer att sändas livestreams publikt på internet och finnas tillgängligt i efterhand så att fler kan ta del av det. Mötet kommer att kunna vara en kickstart för att kunna producera en nordisk årsbok för föreningarnas verksamhet 2013, denna kommer att finnas att ladda ner fritt men också distribueras i pappersform till medlemmar i föreningarna. Bifogat finns en liknande skrift för 2011 som finansierades av stiftelsen Chelha. Pengarna kommer endast att användas till att underlätta för deltagare från andra nordiska länder att komma till Sverige.

Budget för angivet ändamål (SEK)

Resa, logi och inträde:

  • 3 deltagare från Finland, 9 000
  • 3 deltagare från Danmark, 9 000
  • 3 deltagare från Norge, 9 000

Tidpunkt för bidragets användning

November 2013.

Annan sökt bidragsgivare

För skandinaviska medborgare har även resebidrag sökts från Clara Lachmanns stiftelse.

Om Wikimedia Sverige

Wikimedia Sverige är en ideell förening med syfte är att göra kunskap fritt tillgänglig för alla människor, särskilt genom att stödja Wikimedia Foundations projekt (Wikipedia, Wikimedia Commons, Wikiversity, Wiktionary etc.).

Föreningen verkar för att sprida kunskap om dessa projekt, förbättra dess innehåll, främja användande av dem, samt stötta för projekten väsentlig teknik. Fri kunskap innebär information som är tillåten att kopieras, återanvändas och spridas vidare, inklusive för kommersiella syften, utan kostnader eller andra restriktioner än attribuering.

Wikimedia Sverige är en organisation driven av frivilliga och vi ser att frivilliga även fortsatt spelar en central roll i alla våra aktiviteter.