Projekt:FSCONS 2013/Ansökan till Clara Lachmanns stiftelse

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Ansökan har avslagits.
Ansökan
Organisation: Clara Lachmanns stiftelse
Sista ansökningsdatum: 15 januari 2013
Max bidrag: 40 000 kr
Bedömd chans: 10%
Väntevärde:
Värde för WMSE (1-5):
Beslutsdatum: 4 000 kr
Uppföljning inför inskick:

Titel för ansökan

Skandinaviskt Wikimediamöte

Sökt belopp (SEK)

24 000

Kortfattad beskrivning av vad du söker pengar för och hur det uppfyller stiftelsens intentioner (se stiftelsens hemsida)

Bakgrund

De skandinaviska Wikimediaföreningarna har haft en god men långsam start på sitt samarbete. Fysiska möten är något som alltid snabbar upp sådant. Konferensen Free Society and Culture Nordic summit som hålls i Göteborg är ett utmärkt tillfälle att samordna ett sådant möte på. Temat är rätt och det ligger geografiskt nära för både danskar och norrmän. Utöver själva kunskapsutbytet mellan de skandinaviska föreningarna kommer det att finnas möjlighet att ta del av andra projekt från hela norden vid samma tillfälle.

Mötet

På mötet ska de föreningarna presentera sin tidigare men framför allt sin kommande verksamhet. På så sätt kan kunskap om vad som fungerar och inte snabbt delas och eventuella synergieffekter för det framtida samarbetet identifieras. Utöver de åtta deltagarna från Norge och Danmark beräknas tolv deltagare från Sverige.

Mål

Att etablera en bred kontakt mellan de skandinaviska föreningarna och möjliggöra samarbete.

Uppfyllande av syfte

Bidraget syftar till att kunna möjliggöra att medlemmar i de skandinaviska Wikimediaföreningarna kan mötas. Mötet kommer att ske på respektive talandes språk, det vill säga svenska, danska och norska. FSCONS har ett övergripande tema att vara kunskapsdelande inom områdena öppet och fritt samhälle och kulturdelande, detta Wikimediamöte kommer att bli ett litet sidospår. Alla deltagare kommer att ta med sig sin kunskap hem till sina föreningar. Mötet kommer att sändas livestreams på publik på internet och finnas tillgängligt i efterhand så att fler kan ta del av det. Mötet kommer att kunna vara en kickstart för att kunna producera en skandinavisk årsbok för föreningarnas verksamhet 2013, denna kommer att finnas att ladda ner fritt men också distribueras i pappersform till medlemmar i föreningarna. Pengarna kommer endast att användas till att underlätta för deltagare från andra skandinaviska länder att komma till Sverige.

Budget för angivet ändamål (SEK)

Resa, logi och inträde:

  • 4 deltagare från Danmark, 12 000
  • 4 deltagare från Norge, 12 000

Tidpunkt för bidragets användning

November 2013.

Annan sökt bidragsgivare

Ingen.